เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม

> วัดป่า-ศูนย์ปฏิบัติธรรม (50)
> วัดในต่างประเทศ (71)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

 1.  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัด รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวัด แนะนำงานเทศกาลของวัด มีแผนที่ ภาพกิจกรรม วิถีชีวิตสมัยรัชกาลที่ 5 กิจกรรมทางศาสนา และรายงานข่าวสารต่างๆ ของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ฯลฯ 

  http://www.watarun.org/
  คลิกชม 4363   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


 2.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) บอกประวัติความเป็นมาของวัด แนะนำพิพิธภัณฑ์ของวัด ศิลปะของวัด และข้อมูลโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ ฯลฯ
  http://www.watpho.com/
  คลิกชม 3554   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


 3.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 2
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สิ่งสำคัญภายในวัดอื่นๆ สถานที่ตั้ง การเดินทาง แฟ้มภาพ ฯลฯ
  http://www.geocities.com/watphrakaew/
  คลิกชม 2527   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


 4.  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร [เชียงใหม่]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ตำนานพระบรมธาตุ ประวัติการสร้างวัด ประวัติการสร้างถนน เจ้าอาวาสอดีต-ปัจจุบัน ปูชนียสถานในวัด กิจกรรม-ประเพณี ประมวลภาพงานบุญต่างๆ และข้อมูลทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ฯลฯ
  http://www.doisuthep.com/
  คลิกชม 3222   โหวต 8/0  แจ้งเสีย   


 5.  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นำเสนอประวัติความเป็นมาของวัด พระพุทธรูปภายในระเบียงคด ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด การศึกษา กิจกรรมของวัด เป็นต้น
  http://www.watbencha.com
  คลิกชม 4121   โหวต 7/0  แจ้งเสีย   


 6.  วัดโสมนัสวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ความเป็นมาของวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาขึ้นเป็นวัดแรก แสดงประวัติวัด ถาวรวัตถุ ลำดับเจ้าอาวาส ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอิเหนา หนังสือธรรมะ กิจกรรมต่าง ๆ และข่าวประชาสัมพันธ์
  http://www.watsomanas.com
  คลิกชม 3652   โหวต 6/0  แจ้งเสีย   


 7.  วัดราชาธิวาสวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหรือฝั่งพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง สถาปัตยกรรม พระพุทธรูปสำคัญ ความรู้ทั่วไป วัตถุมงคลวัดราชาธิวาส ตลอดจน ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม และประมวลภาพงานกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  http://www.watraja.org/
  คลิกชม 2716   โหวต 6/0  แจ้งเสีย   


 8.  วัดบุปผาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบุปผาราม วรวิหาร หรือ วัดดอกไม้ บอกถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ เจ้าอาวาส การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ประวัติผู้สร้างและปฎิสังขรณ์วัด แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบุปผารามวรวิหาร
  http://www.watbuppha.com/index.php
  คลิกชม 3275   โหวต 5/0  แจ้งเสีย   


 9.  วัดเกาะวาลุการาม [ลำปาง]
  ตั้งอยู่ที่ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  http://www.watkoh.com/
  คลิกชม 2816   โหวต 5/0  แจ้งเสีย   


 10.  วัดซับชะอม [สระบุรี]
  รวบรวมประวัติวัดซับชะอม ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมทั้ง คณะสงฆ์, กิจกรรมการอบรมโครงการต่างๆ, Gallery รูปภาพ และกระดานถามตอบ ฯลฯ
  http://www.watsapchaom.com/
  คลิกชม 6232   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 11.  วัดป่าโนนวิเวก [อุดรธานี]
  รวบรวมประวัติวัดป่าโนนวิเวก ต.เขือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมทั้ง รวบรวมธรรมะคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี มีกระดานสนทนาธรรมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ
  http://www.watpanonvivek.com/
  คลิกชม 5733   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 12.  วัดลาดพร้าว [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ รวมทั้ง กิจกรรมข่าวสารงานบุญ, บทความธรรมะ, E book ธรรมะ ตลอดจน วีดีโอธรรมะ ฯลฯ
  http://www.watladpraw.com/
  คลิกชม 5155   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 13.  พระพิน (วัดจันทร์ตะวันออก)
  เว็บเพื่อการเผยแผ่ธรรม รวบรวมประวัติของวัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตลอดจน ภารกิจของโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา ที่เปิดสอนสามเณร ม.1-6 สายฟิสิกส์-เคมี ให้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
  http://www.pharphin.org/
  คลิกชม 4561   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 14.  วัดท่ากระบือ [ขอนแก่น]
  รวบรวมประวัติวัดท่ากระบือ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่านจ.ขอนแก่น รวมทั้งประวัติของพระครูอมรสารคุณ เจ้าอาวาส ตลอดจน สภาวัฒนธรรมอำเภอภูผาม่าน ฯลฯ
  http://www.wattakrabue.co.cc/
  คลิกชม 4447   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 15.  วัดบ้านปลาเดิด [สุรินทร์]
  รวบรวมประวัติของวัดบ้านปลาเดิด ต.ระเวียง อ.โนนณารายณ์ จ.สุรินทร์ รวมทั้ง บทความธรรมะ พุทธวินัย นิทานธรรมะ แหล่อีสาน รวมเสียงธรรมเทศนาจากหลายพระอาจารย์ชื่อดัง มีโปรแกรมให้ดาวโหลด ห้องสนทนาธรรม ถามตอบธรรม ฯลฯ
  http://www.watpladeard.org/index.php
  คลิกชม 4426   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 16.  วัดท่าไม้ [สมุทรสาคร]
  รวบรวมประวัติวัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทิวทัศน์และบริเวณภายในวัด แผนที่การเดินทาง รวมทั้ง ชมภาพพระพุทธประวัติไทย และงานบุญต่างๆ ฯลฯ
  http://www.viewthai.com/watthamai/
  คลิกชม 4324   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 17.  วัดป่าเลิงจิตวิเวก [ยโสธร]
  เว็บไซต์ของวัดป่าเลิงจิตวิเวก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
  http://www.loengjit.com/
  คลิกชม 4169   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 18.  วัดปากน้ำฝั่งใต้ [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดปากน้ำฝั่งใต้ เลขที่ ๘๑ ซอยบางแวก ๒ (สถานีตำรวจบางเสาธง) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย รวมทั้ง กิจกรรมให้พุทธบริษัททุกท่านเข้าร่วมศึกษาไตรสิกขา และกิจกรรมงานบุญต่างๆ มากมาย ฯลฯ
  http://www.watpaknamfangtai.com/
  คลิกชม 4032   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 19.  วัดจันทึก [นครราชสีมา]
  รวบรวมข้อมูลของวัดจันทึก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่ตั้งวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของวัด ฯลฯ
  http://www.watchanthuk.com/
  คลิกชม 3994   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 20.  วัดบางพระ [นครปฐม]
  รวบรวมประวัติของวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวมทั้ง ประวัติของพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม เรื่องราวของการสักยันต์ การไหว้ครู การนะหน้าทอง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ฯลฯ 

  http://www.bp-th.org/
  คลิกชม 3974   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 21.  วัดเกษตราราม (วัดเหนือ) [นครพนม]
  วัดเกษตราราม (วัดเหนือ) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม มีการจัดปริวาสกรรมขึ้นในวันที่ 20-29 มกราคม ของทุกปี ณ ป่าช้าวัดเกษตราราม
  http://www.watnua.com/
  คลิกชม 3920   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 22.  วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) [นครปฐม]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้ง กระดานโศลกธรรมและปฏิทินศาสนกิจของหลวงปู่พุทธะอิสระ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัด และบทความธรรมะต่างๆ ฯลฯ
  http://www.onoi.org/
  คลิกชม 3897   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 23.  วัดสารพัฒนึก [อุบลราชธานี]
  รวบรวมประวัติของวัดสารพัฒนึก เลขที่ ๒๒๘ ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
  http://watsarapatnuck.sohngubon.net/
  คลิกชม 3874   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 24.  วัดประสพสุข
  เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดประสพสุข
  http://www.watprasopsuk.org
  คลิกชม 3848   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 25.  วัดประจำรัชกาล ๑-๙
  วัดประจำรัชกาล ๑-๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
  http://www.dhammajak.net/wat-king-1-9/index.php
  คลิกชม 3780   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 26.  วัดกำแพง [นนทบุรี]
  เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมมะแก่เยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งเป็นของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมือง จ. นนทบุรี จัดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์และผู้ที่มีความสนใจใจการเรียนธรรมมะเข้ามาหาความรู้ซึ่งคติธรรมและธรรมมะประยุกต์ต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากมาย อยากรู้ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลย อยากให้ปรับปรุงอะไร ก็ขอให้แจ้งมานะครับที่ wathamphang-th@hotmail.com
  http://www.watkamphang.com/
  คลิกชม 3686   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 27.  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส ประราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีสิบสองเดือน ตลอดจน กระดานข่าว ห้องแสดงภาพ ดาวน์โหลด และปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถาน ฯลฯ
  http://www.rajapradit.com/
  คลิกชม 3642   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 28.  วัดระกาเสม็ด [บุรีรัมย์]
  รวมรวมประวัติวัดระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง บทความธรรมะ ศิลปะพื้นบ้าน สืบสานเพลงกันตรึม ซึมซับประเพณี ฯลฯ
  http://www.watrakasamed.com
  คลิกชม 3551   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 29.  วัดสังฆทาน [นนทบุรี]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง ประวัติของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ และกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ
  http://www.vimokkha.com/
  คลิกชม 3245   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 30.  วัดสันมะเหม้า [เชียงราย]
  เว็บวัดสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวบรวมธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงาม ฯลฯ
  http://watsunmamout.igetweb.com/index.php
  คลิกชม 3201   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 31.  วัดเมืองสาตรหลวง [เชียงใหม่]
  รวบรวมประวัติวัดเมืองสาตรหลวง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ประวัติของพระครูรัตนชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง เจ้าคณะตำบลหนองหอย ตลอดจน ข้อมูลข่าวสารของทางวัดและคณะสงฆ์ตำบลหนองหอย หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหอย การบริหารงานของคณะสงฆ์ตำบลหนองหอย และข่าวสารในชุมชนเมืองสาตร ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม ฯลฯ
  http://www.watmuangsart.com/
  คลิกชม 3141   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 32.  วัดพระธรรมกาย
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง ธรรมะหลักคำสอนต่างๆ กิจกรรม และโครงการอบรมต่างๆ ของวัด ตลอดจน แนะนำสถานที่สำคัญของวัด ฯลฯ
  http://www.dhammakaya.or.th/
  คลิกชม 3109   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 33.  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) [ปัตตานี]
  รวบรวมประวัติของวัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รวมทั้ง ชีวประวัติของ "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปฏิทินธรรม เสวนาธรรม และวัตถุมงคล ฯลฯ
  http://www.watchanghai.com/
  คลิกชม 3097   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 34.  วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) [พิจิตร]
  แนะนำวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนักธรรม-บาลี กระดานสนทนาธรรม ห้องแสดงภาพ บทความธรรมะ กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวณาคุณ)
  http://www.watthapklo.com/
  คลิกชม 2967   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 35.  วัดเกตุมดีศรีวราราม [สมุทรสาคร]
  รวบรวมสังเขปประวัติของพระบรมธาตุเกตุมวดีย์ แผนที่ตั้งของวัด รวมทั้ง สังเขปประวัติของพระสิวลี, พระพุทธสิหิงค์, ท่านท้าวเวชสุวรรณมหาราช ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร) และเจ้าอาวาส ตลอดจน ภาพกิจกรรมงานของวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
  http://www.ktum.net/
  คลิกชม 2846   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 36.  วัดเสมียนนารี [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส บทความธรรมะ และข่าวงานบุญกุศล ฯลฯ
  http://www.watsameinnaree.com/
  คลิกชม 2792   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 37.  วัดพระพุทธบาทสี่รอย [เชียงใหม่]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส รวมทั้งให้ ข้อคิดทางพุทธศาสนา
  http://members.tripod.com/~stinp/1.htm
  คลิกชม 2784   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 38.  วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) [เชียงใหม่]
  วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 สร้างขึ้นก่อนสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต อายุประมาณ 300-400 ปี ได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด มีประวัติวัด ประวัติคนสร้างวัด ทำเนียบเจ้าอาวาส กิจกรรมประเพณี และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ 

  http://www.srinawaratt.com
  คลิกชม 2780   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 39.  วัดเครือวัลย์ [ชลบุรี]
  รวบรวมประวัตของวัดเครือวัลย์ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมทั้ง ประวัติของบูรพาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาส) ของวัด เช่น หลวงพ่อแก้ว ฯลฯ ตลอดจน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเครือวัลย์วิทยา ศาสนสถานภายในวัด และรับฟังการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล ฯลฯ
  http://www.geocities.com/chruawan/
  คลิกชม 2759   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 40.  วัดพระพุทธบาทตากผ้า [ลำพูน]
  รวบรวมประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวมทั้งประวัติของครูบาพรหมา พรหมจักโก-ครูบามหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต อดีตเจ้าอาวาส-พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ตลอดจน กิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรม ข่าวประกาศทั่วไป และกระดานสนทนา ฯลฯ
  http://www.phrabat.com/
  คลิกชม 2715   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 41.  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง [พังงา]
  รวบรวมวิธีปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและธรรมบรรยาย ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก แห่งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รวมทั้ง ตำนานบ้านวังเมือง ฯลฯ
  http://www.thammatipo.com/
  คลิกชม 2675   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 42.  วัดศรีโสดา [เชียงใหม่]
  รวมรวมประวัติวัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการพระธรรมจาริก มูลนิธิวัดศรีโสดา สำนักศาสนศึกษาวัดศรีโสดา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา สิบสองชนเผ่าบนพื้นที่สูง และประมวลภาพงานบุญต่างๆ ฯลฯ
  http://watsrisoda.com/
  คลิกชม 2675   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 43.  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นำเสนอประวัติความเป็นมาของวัด พระพุทธรูปภายในระเบียงคด ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด การศึกษา กิจกรรมของวัด เป็นต้น
  http://www.watbencha.com/
  คลิกชม 2624   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 44.  วัดหนองไทร [จันทบุรี]
  รวบรวมประวัติของวัดหนองไทร ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน โรงเรียนวัดหนองไทร หลักธรรมต่างๆ ฯลฯ

  http://www.nongsai.igetweb.com/
  คลิกชม 2574   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 45.  วัดพระปฐมเจดีย์ [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด มี ตำนานการสร้างพระปฐมเจดีย์ และส่วนต่าง ๆ ของพระเจดีย์ ประวัติ เจ้าอาวาสนับแต่รูปแรก จนถึงรูปปัจจุบัน นอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจในจังหวัด เช่น พระราชวังสนามจันทร์,สวนสามพราน, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ,วัดไร่ขิง, บอกรายละเอียดในการเดินทางมาเยี่ยมชม
  http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/7648/HTML/ie-frame.htm
  คลิกชม 2557   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 46.  วัดหัวลำโพง [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของพระราชปริยัติสุนทร (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาส ตลอดจน ข้อมูลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวลำโพง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประมวลภาพงานกิจกรรมต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ฯลฯ
  http://www.wathualampong.com/
  คลิกชม 2514   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 47.  www.watnongmuang.com
  วัดหนองม่วงดอทคอม เป็นสื่อกลางความรู้เกี่ยวกับธรรมมะ พระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อเป็นตลาดความรู้ และเป็นที่ติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุย สำหรับศิษยานุศิษย์ของวัดหนองม่วงที่มีอยู่ทั่วประเทศ
  http://www.watnongmuang.com
  คลิกชม 2498   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 48.  วัดบวรนิเวศวิหาร [กรุงเทพ]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง แผนที่การเดินทางไปวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของวัด ปฎิทินกิจกรรมทางศาสนา และภาพถ่าย ฯลฯ
  http://www.watbowon.org/
  คลิกชม 2486   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 49.  วัดนาคปรก [กรุงเทพฯ]
  ตั้งอยู่ที่ 342 ถ.เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร. 467-2380, 869-1699, 01- 857-7293
  http://www.watnakprok.org/
  คลิกชม 2468   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 50.  วัดปัญญานันทาราม [ปทุมธานี]
  รวบรวมประวัติวัดปัญญานันทาราม เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งประวัติ-ผลงานของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และพระครูสีลวัฒนาภิรม (พระมหาสง่า สุภโร) เจ้าอาวาส ตลอดจน เสียงแสดงธรรม โครงการของวัดปัญญานันทาราม สําหรับประชาชนทั่วไป และเว็บบอร์ด นานาสาระธรรม ฯลฯ
  http://www.watpanya.com/
  คลิกชม 2460   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 51.  วัดหนองจันสอน [นครราชสีมา]
  ข้อมูลวัดหนองจันสอน จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ไปวัด รูปพระประธาน และเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ ศาสนาพุทธ ทำวัตรเช้าแปล ทำวัตรเย็นแปล อานิสงส์แผ่เมตตา การเห็นพระพุทธเจ้า คำอธิษฐาน ทำทาน และอื่น ๆ
  http://www.watnongjanson.com
  คลิกชม 2449   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 52.  วัดแก้วศิลาราม [ชลบุรี ]
  รวบรวมประวัติของวัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส หลวงพ่อเชียงแสน-พระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด กิจกรรมของวัด ตลอดจน คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.watkaew.com/
  คลิกชม 2410   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 53.  วัดลอยเคราะห์ [เชียงใหม่]
  วัดลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเหนือ ทั้งการเรียนอักษรล้านนาและดนตรีพื้นเมือง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ทุกโครงการกิจกรรมฟรี
  http://www.watloikroh.com/
  คลิกชม 2366   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 54.  วัดราชบูรณะ [พระนครศรีอยุธยา]
  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ประวัติการสร้างวัด โบราณสถาน โบราณวัถุ ภาพจิตรกรรมต่างๆ ของวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้แก่บุคคลทั่วไปและชาวต่างประเทศได้ทราบ 

  http://e-culture.su.ac.th/burana
  คลิกชม 2354   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 55.  วัดใหญ่ชัยมงคล [พระนครศรีอยุธยา]
  วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๓ และเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธชัยมงคล พระเจดีย์ชัยมงคล และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๒๖๔๐ โทรสาร ต่อ ๒๐
  http://www.watyaichaimongkol.net/
  คลิกชม 2351   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 56.  วัดเปรมประชา [ปทุมธานี]
  ข้อมูลของวัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แสดงประวัติวัด แผนกต่าง ๆ ของสำนักเรียนวัดเปรมประชา ข่าวทางธรรม และความรู้ทางพระพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/watprempracha
  คลิกชม 2331   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 57.  วัดบรมสถล (วัดดอน) [กรุงเทพฯ]
  วัดดอน ซ.สมานมิตร ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ, มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ พระพรหมโมลี พระพีระญาณ ฐิตญาโณ พระนวกะวัดดอน,เรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดดอน พระภิกษุช่วยสอน,คติธรรม ภาพหาชมยาก จิตวิทยาพุทธศาสนา พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รูปภาพพระคำจันทร์ กิตฺติวณฺโณ
  http://www.geocities.com/watdonta_y/
  คลิกชม 2299   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 58.  วัดพระบาทน้ำพุ [ลพบุรี]
  รวบรวมประวัติของวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมทั้ง ประวัติของพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาส ตลอดจน โครงการบ้านธรรมรักษ์นิเวศน์ เผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อเอดส์ และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ
  http://www.aidstemple.th.org/
  คลิกชม 2299   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 59.  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติ ศาสนาสถาน พระราชประวัติรัชกาลที่ 3 เจ้าอาวาส ของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 3 

  http://www.geocities.com/ratorot
  คลิกชม 2264   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 60.  วัดพระพุทธบาทผาหนาม [ลำพูน]
  ประวัติวัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน ประวัติชีวิตครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ครูบาศรีวิชัย ประวัติเมืองลี้ และความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

  http://www2.se-ed.net/phanam/
  คลิกชม 2255   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 61.  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [กรุงเทพฯ]
  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. เป็นเว็บใหม่ เพื่อปรับปรุงข้อมูล วัดในเขตปกครองหนเหนือ. แนะนำเสนอ ข้อมูลบาลี ทั้งการเรียนการสอนทางไกลผ่านเน็ต
  http://www.watpaknam.net
  คลิกชม 2252   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 62.  วัดถ้ำแฝด [กาญจนบุรี]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวัด รวบรวมความรู้เรื่องเหล็กไหลและการจัดสร้างวัตถุมงคล การปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำแฝด
  http://www.watthamfad.com
  คลิกชม 2242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 63.  วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร [สระบุรี]
  วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๖๗ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
  http://www.watphrabuddhabat.com
  คลิกชม 2241   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 64.  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร [เชียงใหม่]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติวัด และกิจกรรมของวัด ประวัติเจ้าอาวาส ผลงานดีเด่น-เกียรติประวัติพระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล ตำนานพระบรมธาตุเจ้า รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/watpratat
  คลิกชม 2238   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 65.  วัดยานนาวา [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดยานนาวา เขตสาทร กทม. รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ธรรมะน่ารู้ บทสวดมนต์ และประมวลภาพกิจกรรมของวัด ฯลฯ
  http://www.watyan.com/
  คลิกชม 2216   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 66.  วัดเทวราชกุญชร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงข้อมูลประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส พระพุทธเทวราชปฏิมากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว วัตถุมงคล บริจาคทำบุญ ปล่อยปลาให้อาหารปลาท่าน้ำวัด และข่าวประชาสัมพันธ์วัดเทวราชกุญชร
  http://www.watdevaraj.com
  คลิกชม 2197   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 67.  วัดเขาสุกิม [จันทบุรี]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แผนที่เส้นทางไปวัด รวมทั้ง ประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ประมวลภาพหลวงปู่สมชาย ตลอดจน สิ่งก่อสร้างภายในวัด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.khaosukim.org/
  คลิกชม 2178   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 68.  วัดระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติวัดระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง ชีวประวัติโดยสังเขปหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ ประวัติพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอน ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ และกระดานถามตอบ-ประกาศประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

  http://www.watrahan.com/
  คลิกชม 2162   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 69.  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แนะนำโรงเรียน พอ.พม. และรวมรูปภาพวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 


  http://www.geocities.com/watphrasri/
  คลิกชม 2150   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 70.  วัดกลาง (พระอารามหลวง) [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส กระดานบอร์ดต่างๆ ประมวลภาพงานบุญต่างๆ และฟังธรรมะออนไลน์ ฯลฯ
  http://school.obec.go.th/watklang_br/
  คลิกชม 2145   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 71.  วัดอรุณราชวราราม [กรุงเทพฯ]
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด กิจกรรม เทศกาล และประเพณีต่าง ๆ ของวัด รวมภาพของวัด 


  http://www.geocities.com/shulaad
  คลิกชม 2143   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 72.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 3
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ตั้งและประวัติก่อสร้าง แผนผังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

  http://geocities.com/pattaraphol12
  คลิกชม 2140   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 73.  วัดวิเวกวนาราม [เชียงใหม่]
  เว็บวัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  http://se-ed.net/watwiwek
  คลิกชม 2136   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 74.  เว็บวัดดอทเน็ต
  รวบรวมรายชื่อวัดต่างๆ ของไทย แยกตามจังหวัด แบ่งตามภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมทั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาระสำคัญ พุทธประวัติ หรือศาสนกิจต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ
  http://www.webwat.net/
  คลิกชม 2127   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 75.  วัดอรุณราชวราราม [กรุงเทพฯ]
  ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ สอนภาษาอังกฤษ สอนวิปัสสนา และสนทนาธรรม วัดอรุณราชวราราม 

  http://www.templeofdawn.org
  คลิกชม 2121   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 76.  วัดในจังหวัดเชียงใหม่
  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ บทบาทพุทธศาสนาต่อสังคม แวดวงพุทธศาสนา ห้องแสดงภาพถ่าย และกระดานถาม-ตอบ ฯลฯ
  http://www.wat9chiangmai.in.th/
  คลิกชม 2117   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 77.  วัดนาป่าพง [ปทุมธานี]
  รวบรวมประวัติวัดนาป่าพง [วัดสาขาที่ 149 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี] ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาส ตลอดจน เกณฑ์การเข้าปฎิบัติ-บวช, ปฏิทินกิจกรรม, บรรยากาศภายในวัด, แนวทาง-ระเบียบภายในวัดนาป่าพง อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ และมูลนิธิพุทธโฆษณ์ ฯลฯ
  http://www.watnapahpong.org/
  คลิกชม 2117   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 78.  วัดบ้านตะโคง [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติวัดบ้านตะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน บทกลอน บทกวีเพื่อชีวิต งานสารบรรณ ภาพกิจกรรม ฯลฯ
  http://www.thakong.com/
  คลิกชม 2104   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 79.  วัดอินทารามวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวมรวมประวัติของวัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจน กระดานข่าว ห้องสนทนา ฯลฯ
  http://www.intaram.org/
  คลิกชม 2091   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 80.  วัดคลองตาลอง
  วัดคลองตาลองเลขที่ 300 หมู่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
  http://www.watklongtalong.org
  คลิกชม 2089   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 81.  วัดน้ำพราย [ตรัง]
  รวบรวมประวัติวัดน้ำพราย ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และเผยแผ่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
  http://watnamprai.igetweb.com/
  คลิกชม 2086   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 82.  วัดควนคลัง [นครศรีธรรมราช]
  รวบรวมประวัติของวัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง ประวัติของพระครูปิยสมาธิวัตร (หลวงพ่อชม) เจ้าอาวาส ตลอดจน เผยแผ่ความรู้ธรรมะ ข้อความทางวิชาการ งานอบรมนักเรียน เข้าค่ายเชาวชน และกิจกรรมของพระพุทธศาสนามากมาย ฯลฯ
  http://www.watkhuanklung.com/
  คลิกชม 2079   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 83.  วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (สามปลื้ม) [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ ของวัด ตลอดจน สิ่งสำคัญในวัดและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย ฯลฯ
  http://www.chakkrawat.org/
  คลิกชม 2063   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 84.  วัดเศวตฉัตร วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดเศวตฉัตร วรวิหาร และกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
  http://www.geocities.com/pbr_camp/
  คลิกชม 2062   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 85.  วัดกองแก้ว [สมุทรปราการ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดกองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติความเป็นมา บูรพาจารย์ของวัด ภาพกิจกรรม แผนที่วัก และเรื่องราวธรรมะ คำแปลบทสวดมนต์ พระไตรปิฏก นิทานแฝงธรรมะ รูปภาพพุทธประวัติ สมุนไพร-ตำรายาโบราณ รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
  http://www.watkongkeaw.com
  คลิกชม 2053   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 86.  วัดโสภณวนาราม [บุรีรัมย์]
  เว็บไซต์สงฆ์ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  http://www.watsopon.org/
  คลิกชม 2049   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 87.  วัดราชผาติการาม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดราชผาติการาม พร้อมทั้งสาระความรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยหลักธรรมใน พระพุทธศาสนา ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
  http://www.rajpha.org/
  คลิกชม 2046   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 88.  วัดร่มโพธิธรรม [เลย]
  รวบรวมประวัติวัดร่มโพธิธรรม บ้านหลัก 160 ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย รวมทั้งโครงการอบรมต่าง ๆ กิจกรรมต่างๆ ธรรมะของหลวงพ่อพระโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต และคำกรวดน้ำ อุทิศบารมี ฯลฯ
  http://www.rombodhidharma.com/
  คลิกชม 2031   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 89.  วัดใหม่พิเรนทร์ [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดใหม่พิเรนทร์ บทความพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกวิจารณ์ ฝึกสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน
  http://www.geocities.com/watmai2001
  คลิกชม 2025   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 90.  ค่ายพุทธบุตรสัญจร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ (ธ) สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ พระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ วัดประชาธิปไตย พระพุทธศาสนา ประเพณีโบราณ ชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนา ตลอดจน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมรูปภาพของวัด และศูนย์บริการสื่อธรรมมัลติมีเดีย เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ฯลฯ
  http://www.watphrasri.org/
  คลิกชม 1971   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 91.  วัดเขาชี [พิษณุโลก]
  รวบรวมประวัติวัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) บ้านเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมทั้งประวัติ-คติธรรมคำสอนของหลวงพ่อวิรัตน์ จันทสโร (วิรันนตัง ภิกขุ) เจ้าอาวาส และศึกษากัมมัฎฐานธรรมฤทธิ์เปิดโลก ฯลฯ
  http://www.watkhaochee.com/
  คลิกชม 1965   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 92.  วัดท้ายเมือง [นนทบุรี]
  ข้อมูลวัดท้ายเมือง ประวัติและความเป็นมาของวัดท้ายเมือง กิจกรรมทางศาสนา ความรู้ทางธรรมะ ศาสนาพุทธ จิตและวิญญาณ รวมรายชื่อวัดและเว็บไซต์วัดในประเทศและต่างประเทศ
  http://www.geocities.com/taymuang
  คลิกชม 1947   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 93.  วัดไตรสิกขาทลามลตาราม [สกลนคร]
  รวบรวมประวัติวัดไตรสิกขาทลามลตาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร รวมทั้งประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์ ตลอดจน ฟังธรรมะออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ รวมอัลบั้มภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.wattraisigkha.com/
  คลิกชม 1917   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 94.  วัดปากลำขาแข้ง [กาญจนบุรี]
  รวบรวมประวัติของวัดปากลำขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ระเบียบและกติกาวัด แผนที่และการเดินทาง กิจกรรมต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แฟ้มภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานสนทนา ฯลฯ
  http://www.paklamkha-khaeng.com
  คลิกชม 1894   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 95.  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร [นครพนม]
  ประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลำดับเจ้าอาวาสของวัด สถานที่ที่สำคัญของวัด สภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม
  http://www.geocities.com/prathatpanom
  คลิกชม 1876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 96.  เที่ยววัดประจำรัชกาล
  เที่ยวชมเก็บบรรยากาศความงามของวัดประจำรัชกาลกันถึง 4 แห่งด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัดโพธิ์ (รัชกาลที่ 1) วัดอรุณฯ (รัชกาลที่ 2 ) วัดราชประดิษฐ์ฯ (รัชกาลที่ 4 ) และวัดราชบพิธฯ (รัชกาลที่ 5 )
  http://www.thaiweekender.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=28
  คลิกชม 1876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 97.  วัดพนัญเชิง [พระนครศรีอยุธยา]
  ข้อมูลประวัติหลวงพ่อโต วัตถุมงคลหลวงพ่อโต กำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษกอิทธิมงคล ฯลฯ 

  http://www.watphananchoeng.com
  คลิกชม 1876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 98.  เปิดกรุวัดสุทัศน์ [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กทม. รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส พระพุทธรูป ศาสนสถานภายในวัด ตลอดจน ห้องพระ ห้องภาพ บทความ และกระดานข่าว ฯลฯ
  http://www.kruwatsuthat.com/
  คลิกชม 1876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 99.  วัดผาเทพนิมิตร [สกลนคร]
  รวบรวมประวัติวัดผาเทพนิมิตร บ้านดงสว่าง ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รวมทั้งประวัติของหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เจ้าอาวาส ตลอดจน ประวัติของพระเถราจารย์, พระธรรมเทศนา, สื่อมัลติมีเดีย และกระดานธรรม ฯลฯ
  http://www.patepnimit.org/
  คลิกชม 1872   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 100.  วัดปานุราชประชาสรรค์ [กระบี่]
  รวบรวมประวัติของวัดปานุราชประชาสรรค์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ประวัติของเจ้าอาวาส รวมทั้ง ตารางการปฎิบัติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานพระพุทธศาสนาต่างๆ ภาพบรรยากาศภายในวัด ฯลฯ
  http://www.watpanurach.com/
  คลิกชม 1860   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


จำนวนเว็บทั้งหมด: 307

<< < 1/4 | 2 | 3 | 4 | > >>

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

Powered by CNCat 2.1
© 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
 
 
  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

ขึ้นบน