เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 07.พระสาวก » > ภิกษุ

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  พระองคุลิมาล
   ประวัติพระองคุลิมาล พุทธสาวก
   http://www.larnbuddhism.com/ongkulymal/
   คลิกชม 6469   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  ประวัติพุทธสาวก
   รวบรวมประวัติของพระมหาสาวก หรือพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk-great-index-page.htm
   คลิกชม 5242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  พระราหุล
   พระราหุลเถระผู้เป็นพระโอรสของพระบรมศาสดา และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็น ตำแหน่งเอตทัคคะให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษา
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-rahoon.htm
   คลิกชม 3642   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  พระสิวลี
   พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-sivalee.htm
   คลิกชม 3567   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  พระอุบาลี
   พระอุบาลีเถระ เป็นพระพุทธสาวกองค์หนึ่ง ที่มีความสำคัญยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระวินัยปิฎกทั้งนี้เป็นเพราะเหล่าพระเถระทราบดีว่าพระพุทธองค์ ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุผู้ทรงวินัย
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ubalee.htm
   คลิกชม 3194   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พระอานนท์
   พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร
   http://www.84000.org/one/1/12.html
   คลิกชม 2921   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  พระมหากัสสปเถระ
   ประวัติพระมหากัสสปเถระ -เอตทัคคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนธุดงค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-mahakassapa.htm
   คลิกชม 2890   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  ประวัติพุทธสาวก [ธรรมจักร]
   รวบรวมประวัติของพระมหาสาวก หรือพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=15
   คลิกชม 2798   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  9.  พระอุรุเวลกัสสปเถระ
   ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ulu-vera-kassapa.htm
   คลิกชม 2452   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
   พระอัญญาโกณฑัญญเถระ - เอตทัคคะผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนาน
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-unyakontanya.htm
   คลิกชม 2327   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  พระกังขาเรวตะเถระ
   ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ -ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-kangkha-revatta.htm
   คลิกชม 2170   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  พระรัฐปาลเถระ
   ประวัติพระรัฐปาลเถระ -เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ratta-pala.htm
   คลิกชม 2098   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  พระนันทเถระ
   พระนันทเถระ (พุทธอนุชา) - เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-nunta.htm
   คลิกชม 2026   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ
   ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ - ผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลาย ผู้ตรัสรู้ได้โดยพลัน
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-pahiya-tarujeeriya.htm
   คลิกชม 1928   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  พระเรวตขทิรวนิยเถระ
   ประวัติพระเรวตขทิรวนิยเถระ -เอตทัคคมหาสาวกเลิศทางผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-revatta.htm
   คลิกชม 1896   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พระจุลปันถกเถระ
   ประวัติพระจุลปันถกเถระ - เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ และเอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-chula-puntaka.htm
   คลิกชม 1810   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  พระกุมารกัสสปเถระ
   ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ - เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-kumar-kassapa.htm
   คลิกชม 1774   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
   ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ -เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-poonna-muntaneebood.htm
   คลิกชม 1722   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ
   ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูง
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-pattiya-kalikotaboot.htm
   คลิกชม 1678   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 19


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน