เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 01.เว็บธรรมะ

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  วิชาธรรม
   รวบรวมเรื่องเล่าพระพุทธเจ้า กรรมฐาน 40 สติปัฎฐาน ถามตอบโดยตรง และเสียงธรรมบรรยายออนไลน์ ฯลฯ
   http://www.vichadham.com/
   คลิกชม 1289   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  เว็บธรรมะพุทธองค์
   -

   http://www.websamba.com/kasin
   คลิกชม 1286   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
   เว็บธรรมะที่ผสมผสานระหว่างความเป็นห้องสมุดและสื่อต่างๆ ให้ความรู้ในการสืบค้นระบบห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรม และสื่อที่จัดทำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ สามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ฟังเสียง ดูภาพได้
   http://www.dhammaonlinelibrary.com/
   คลิกชม 1286   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  เสขิยธรรม
   นำเสนอการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม ความเคลื่อนไหวในแวดวงศาสนาและคณะสงฆ์ นักบวชกับสังคมร่วมสมัย ตลอดจนบทความที่น่าสนใจอื่นๆ
   http://www.skyd.org
   คลิกชม 1271   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  แสงธรรม-โครงการขยายโลกุตรธรรมเพื่อพัฒนาจิต
   โครงการขยายโลกุตรธรรมเพื่อพัฒนาจิตของวัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดทำ (๑) เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติสู่พุทธบริษัทและประชาชนทั่วไป (๒) เพื่อให้นักบวชได้เสริมสร้างบุญบารมี และประสบการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม (๓) เพื่อให้นักบวชได้จาริกสู่ประชาชนในการสร้างสัญญาธรรมร่วมกัน (๔) เพื่อสร้างสามัคคีและสันติสุขแก่เพื่อนมนุษย์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหลาย และ (๕) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
   http://www.sangdhamma.th.gs/
   คลิกชม 1261   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน (นีน่า วัน กอร์คอม)
   รวบรวมคำสอนโดย อุบาสิกานีน่า วัน กอร์คอม เรื่องพระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน
   http://www.dharma-gateway.com/ubasika/nina/abhidham-index.htm
   คลิกชม 1256   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  ดวงเด่น นุเรมรัมย์
   โฮมเพจของ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ แนะนำตัวและนำเสนอโลกทัศน์ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา จริยศาสตร์ เพื่อการทำความเข้าใจโลก ชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
   http://www.duangden.com
   คลิกชม 1251   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  อวยชัยพระบ้าน.คอม
   รับเช่า ให้เช่าวัตถุมงคล จัดหาพระเครื่อง พระบูชา เหรียญต่างๆ ฯลฯ
   http://www.aeuychaipra.com/
   คลิกชม 1242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  หลวงปู่ฝากไว้
   บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
   http://kradandum.com/luangpu_dul/
   คลิกชม 1235   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  เครือข่ายพุทธิกา
   เครือข่ายพุทธิกา : เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ๘/๒๓ บ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๖-๒๗๒๑ โทรสาร ๐-๒๘๖๖-๒๗๒๒ รวบรวมหนังสือ-บทความ-เรื่องน่าอ่าน สื่อเผยแพร่และเรียนรู้ บอร์ดสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://budnet.info/
   คลิกชม 1221   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  ปัญญานันทะอมตะธรรม
   รวบรวมพระธรรมเทศนาและเสียงบรรยายธรรมของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ไว้อย่างครบถ้วน
   http://www.panya.iirt.net/
   คลิกชม 1220   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  แนะนำสถานที่เรียนสมาธิ
   แนะนำสถานที่เรียนสมาธิ
   http://geocities.com/luangphorviriyang
   คลิกชม 1214   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  ลานวัด
   รวบรวมภาพ-เสียงการแสดงธรรม และคำสอนของหลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล (พระผู้เป็นยิ่งกว่าความอัศจรรย์) วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้ง กระดานสนทนาธรรมลานวัด เพื่อการสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่สื่อธรรม กับบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่เกษม ฯลฯ 

   http://larnwat.com/
   คลิกชม 1210   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
   รวบรวมเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
   http://www.larnbuddhism.com/grammathan/tripitakapatibat/
   คลิกชม 1208   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
   -
   http://84000.org/true/index.html
   คลิกชม 1207   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  หลวงพี่เอก นานาสาระ...กับพระบ้านนอก
   รวมบรวมพุทธประวัติ หลักธรรม ศาสนพิธี บทความธรรมะ เสียงธรรม บทสวดมนต์ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวพุทธ
   http://luangphee.blogspot.com/
   คลิกชม 1204   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  รัตนศึกษา
   รวบรวมพระประวัติและชีวประวัติ ของครูบาอาจารย์ต่างๆ รวมทั้ง ข้อธรรมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เว็บบอร์ดถามตอบ ตลอดจน โครงการรัตนศึกษา และปฏิทินงาน ฯลฯ
   http://www.ratanasuksa.com/
   คลิกชม 1202   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  มหาสติปัฏฐานสี่
   พระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสี่
   http://www.larnbuddhism.com/grammathan/satipidok.html
   คลิกชม 1191   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  ธรรมะกับชีวิต สื่อสัจจะสู่การรู้แจ้ง
   รวบรวมสื่อใจสมานสร้างสรรค์ เติมใจให้กัน เมนูอาหารใจ ชมรมคนรู้ใจ เรือนธรรม คลิปวีดีโอ ปราชญ์ผู้ทรงศีล เสียงหนังสือ สีสรรค์ธรรมะ รายการวิทยุธรรมะ ผู้จัดการสุขภาพ มุมที่ลืมมอง ฯลฯ
   http://www.dhamaforlife.com/
   คลิกชม 1176   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  ปุตตะกาโม
   วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ โดยนำเสนอบทความธรรมะไว้ใน "คุยเรื่องธรรมในธรรมชาติ" นอกจากนั้นยังได้รวบรวมคำสอนของท่าน "มิลาเรปะ" ไว้อีกด้วย
   http://www.puttagamo.com
   คลิกชม 1167   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
   โฮมเพจของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ มีเนื้อหาสาระ และอรรถรสในการสรรสร้าง โดยใช้เทคนิคในการเผยแผ่หลักธรรมทั้งรูปของภาพ เสียงและอื่นๆ
   http://www.abhidhamonline.org
   คลิกชม 1159   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  มรดกไทย มรดก โลก พระพุทธศาสนา
   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นแนวทางนำพาสู่ความสันติสุขแก่มวลมนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมได้รับความชุ่มเย็นจากพระพุทธศาสนากันถ้วนหน้า ควรช่วยกันสืบสานมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษไว้ตราบนานเท่านาน
   http://www.udompon.com/
   คลิกชม 1158   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  เครือข่ายชาวพุทธ
   รวบรวมบทความที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพุทธิกา คลังสื่อ บอร์ดสนทนาพุทธิกา ทั้งนี้ เครือข่ายพุทธิกามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้อย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม
   http://www.budnet.info/
   คลิกชม 1152   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  ทัศนะต่อพุทธศาสนา
   BLog ธรรมะ รวบรวมเนื้อหาทัศนะต่อพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://blog.hunsa.com/teemanupat/blog/4674
   คลิกชม 1150   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  นายอังคาร
   รวบรวม บทความเรื่องอานิสงส์การทำบุญ มากมายหลายเรื่อง รวมทั้ง หนังสือธรรมะ ธรรมเสวนา และลิงค์ธรรมะ ฯลฯ
   http://angkarn.siamtapco.com/
   คลิกชม 1144   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  การทำบุญวันเกิด
   การทำบุญวันเกิด ความหมาย วิธีการ บทสวดมนต์ พระประจำวันเกิด รวมแหล่งทำบุญ - มูลนิธิ - บริจาค
   http://www.xn--12cxwjle6gudf0a2b2g9g.net
   คลิกชม 1112   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  ชีวิตและงาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
   รวบรวมเรื่องราวของจุดกำเนิดเว็บไซต์ เพื่อถ่ายทอดถึงชีวิตและงาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต รวมทั้ง มุทิตากถา ปาฐกถา-บทความ ประสบการณ์รอบโลก ปฏิทินบรรยาย ภาษาไทย ๕ นาที ภาษาไทยไขขาน ภาษาไทย-ภาษาธรรม พรปีใหม่ ตลอจน เทปโทรทัศน์ และรวมภาพ ฯลฯ 

   http://www.tpschamnong.iirt.net/
   คลิกชม 1107   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  พระมหาวินัย วินยธโร [วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร]
   เว็บไซต์พระมหาวินัย วินยธโร ได้รวบรวมประวัติของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน พระอุโบสถ พระพุทธเทวราชปฎิมากร พระพุทธรัตนโกสินทร์ฯ ท่าน้ำ/ปล่อยปลา มณฑปจตุรมุข ภาพวัด ตราสัญลักษณ์วัด แผนที่มาวัด และประมวลภาพกิจกรรมของวัด
   http://www.geocities.com/vinayataro/
   คลิกชม 1106   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
   สถานีวิทยุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่แพระพุทธศาสนา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุออนไลน์ ทางฝ่ายรายการก็ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์-พระสังฆาธิการเป็นวิทยากรดำเนินรายการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
   http://www.dharmaradioonline.org/
   คลิกชม 1098   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  พุทธแท้โฮมเพจ
   โฮมเพจตอบปัญหาธรรมะ
   http://www.geocities.com/buddhatatum/index.htm
   คลิกชม 1093   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  วิโมกขธรรม
   วิโมกขธรรมกับการพัฒนาสติในการภาวนา ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดย เมธิโน ภิกขุ (วิโมกข์)
   http://www.vimokkhadhamma.com/
   คลิกชม 1093   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
   ทัวร์ธรรมะที่ สวนโมกขพลาราม - สวนโมกข์ พุมเรียง - สวนโมกข์นานาชาติ ในรูปแบบ ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Tour) 360 องศา ให้เลือกชมมากกว่า 80 ภาพ ร่วมกันค้นหาความหมายของปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ในคำถามที่ว่า "สวนโมกข์อยู่ที่ไหน"

   http://www.rosenini.com/suanmokkh/
   คลิกชม 1071   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  เสมสิกขา
   เสมสิกขา ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สันติประชาธรรม อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นเว็บที่นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ธรรมรับใช้สังคม ธรรมโฆษณ์ศึกษา ธรรมชาติบำบัด ศาสนาทั้งเถรวาท-มหายาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ทิเบต อินเดีย เป็นต้น อีกทั้งยังมีหนังสือที่น่าสนใจมากมาย ฯลฯ
   http://www.semsikkha.org/
   คลิกชม 1070   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  ชาวพุทธ (buddist)
   รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่หาทางออกในการพ้นทุกข์
   http://www.geocities.com/iambuddist/
   คลิกชม 1057   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ
   สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้ใดมีการศึกษาดี (ทั้งทางโลกและทางธรรม) ผู้นั้นย่อมมีความเจริญ
   http://www.geocities.com/mahasertcom/Mahatop.htm
   คลิกชม 1053   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  สไมล์แลนด์
   เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน แนะนำวิธีการทำให้ชีวิตมีความสุข ด้วยการทำสมาธิ ปฎิบัติธรรม การมีสติ
   http://www.smileland.org
   คลิกชม 1034   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  เวปคุณสมถะ ถามตอบวิชชาธรรมกาย
   เวปรวบรวมเนื้อหาความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย และพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไป รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำไว้มากที่สุด ท่านสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ห้องสนทนา วิชชาธรรมกายเรียนอย่างถูกต้องเป็นลำดับขั้นตอนทำอย่างไรโปรดเข้าไปศึกษาได้ที่นี่...
   http://khunsamatha.com/
   คลิกชม 1006   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  ค่ายพุทธบุตรสัญจร จังหวัดนครราชสีมา
   ค่ายพุทธบุตรสัญจร จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ตามหลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง 2. เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลสื่อธรรมมัลติมีเดีย แก่พระภิกษุ คณะครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป 3. เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมธรรม สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่จิตใจเยาวชน 4. เพื่อใช้เป็นเครือข่ายสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ งานเข้าค่ายพุทธบุตร อบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฯลฯ 5. เพื่อแนะนำวิธีการ จัดงานอบรม การเข้าค่าย สำหรับพระภิกษุ คณะครูอาจารย์ที่สนใจ ที่จะจัดงานเข้าค่ายในสถานศึกษา 6. เพื่อเป็นชุมชน ออนไลน์ สำหรับ เยาวชนที่เคยเข้าค่ายได้สอบถามปัญหาธรรมะ หรือ สนทนาธรรมกันได้ 7. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   http://www.puttabudcamp.com/
   คลิกชม 999   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
   เว็บไซต์สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
   http://www.sammajivasil.net
   คลิกชม 987   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  สถานีวิทยุชุมชนคนไตรตรึงษ์ paramattha
   เป็นสถานีธรรมะถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุชุมชนคนไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสถานีที่ไม่แสวงหารายได้แต่ยอมเสียสละรายได้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ผู้สนใจ เราถือว่า "มีคนฟังคนเดียวก็คุ้มค่าแล้ว คนนั้นคือคนสำคัญที่สุดของเรา" ขออนุโมทนา
   http://www.paramattha.com/
   คลิกชม 978   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  โพธิสัตว์
   ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์หนึ่ง พุทธบารมี พุทธการกธรรม บารมีสามสิลทัศน์ พระโพธิสัตว์ พระมหาสัตว์ สถานีวิทยุชุมชนคนไตรตรึงษื สถานีแห่งธรรม
   http://www.phothisat.com/
   คลิกชม 949   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ [นครราชสีมา]
   เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ วัดหนองขนาก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาของอำเภอเสิงสาง
   http://www.watnongkanak.org/
   คลิกชม 940   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  วิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม
   วิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม เว็บบอร์ดธรรมะ บทสวดมนต์ ประวัติพระพุทธเจ้า
   http://www.watsuthatschool.com/viteput
   คลิกชม 939   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  ทำบุญวันเกิด, ทำบุญสำหรับคนไทย
   เว็บค้นหาแหล่งทำบุญ แหล่งธรรมะ พร้อมทั้ง วิธีการทำบุญวันเกิด ความเป็นมาของการทำบุญในวันเกิด รับรองว่าได้ความรู้ดีๆ เพียบเลยครับ
   http://www.thaimerits.com/
   คลิกชม 937   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  พระไพศาล วิสาโล
   รวบรวมงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล
   http://www.visalo.org/
   คลิกชม 927   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  มนต์ตราเทวี
   เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา-ความรู้ต่างๆ รวมทั้ง รวบรวมประวัติของศาสนาพร้อมทั้งประวัติของเทพเจ้าฮินดู คริส อิสลาม ฯลฯ
   http://www.montradevi.com/
   คลิกชม 911   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  บ้านลานเสียงธรรม [กรุงเทพฯ]
   บ้านลานเสียงธรรม เป็นสถานที่หนึ่งในกรุงเทพฯ ที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นทุกวันโกน และวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยนิมนต์พระปฏิบัติจากที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาแสดงธรรม ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี จึงเรียนสาธุชนทุกท่าน ที่มีใจใฝ่ธรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมได้ทุกวันโกน ตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 40 กรุงเทพฯ
   http://www.banlansaengtam.com/
   คลิกชม 908   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  เครือข่ายธรรมะศรัทธา
   เครือข่ายธรรมะศรัทธา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครือข่ายสื่อกลางให้พุทธศาสนิกชนพูดคุย แลกเปลี่ยน ส่งเสริมให้รู้จักนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เกิดความสามัคคีในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้จะปฏิบัติในแนวทางใดก็ตาม อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึงและใส่ใจในการดูแลจิตใจของตนเอง
   http://www.dhammasatta.org/
   คลิกชม 878   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  หลวงปู่พุทธา พุทธจิตโต วัดป่าหนองยาว ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี Website: www.watnongyao.com
   รวมพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สาย จารุวรรณโณ,หลวงปู่พุทธา พุทธจิตโต,และรวมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์(โดยวัดป่าหนองยาว ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี),เป็นวัดปฏิบัติธรรม
   http://www.watnongyao.com
   คลิกชม 876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  บันเทิงธรรมบันเทิงใจ
   เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน รวมทั้ง เป็นแหล่งรวมบทความธรรมะสำหรับเยาวชน
   http://www.tammasatitcmu.wordpress.com
   คลิกชม 799   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน โดย อ.ศุภวรรณ กรีน
   เว็บไซท์อบรมสติปัฏฐานสี่ "พาตัวใจกลับบ้าน" ซึ่งเป็นแก่นธรรมของทางชมรมฯ รวมถึงการปฎิบัติจริง ได้ผลจริงอย่างถาวร คือหนทางเดี่ยวที่จะพ้นทุกข์ได้ ตามคำสอนของพุทธองค์ สัมมาสัมพุทธเจ้า เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าเยี่ยมชม ได้ที่นี่ http://www.supawangreen.in.th/
   http://www.supawangreen.in.th/
   คลิกชม 775   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  ธัมมโชติ
   วิเคราะห์พุทธธรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยคำพูดง่าย ๆ เพื่อคนรุ่นใหม่
   http://www.tmchote.0fees.net
   คลิกชม 773   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  ศุภวรรณ กรีน
   จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้เพื่อต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หยิบมือหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกนี้ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ของชีวิต ซึ่งในความเห็นของดิฉันคือ สัจธรรมอันสูงสุด The ultimate truth ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะพูดถึงปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม หากย้อนถามถึงสาเหตุ อันเป็นต้นตอของปัญหาแล้วไซร้ มักจะมาลงที่มนุษย์กับการไม่รู้สัจธรรมอันสูงสุดทั้งสิ้น เว็บไซต์นี้จึงล้วนเป็นเรื่องการช่วยเหลือปัจเจกชนคนหนึ่งๆ ให้มีโอกาสได้รู้จักและสัมผัสกับสัจธรรมอันสูงสุดนั้นด้วยตนเอง
   http://www.supawangreen.in.th
   คลิกชม 753   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  http://www.watthaikusinara-th.org/
   วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้ดำริของพระสุเมธาธิบดี อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ โดยมีพระราชรัตนรังษี (ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวพุทธในประเทศอินเดีย พร้อมใจกันสร้างขึ้น ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นด้วยดีแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จในกาลทุกเมื่อ
   http://www.watthaikusinara-th.org/
   คลิกชม 725   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  www.watphrathat.com
   เรียนเชิญชม ตำนานไทลื้อ..จังหวัดลำปาง
   http://www.watphrathat.com
   คลิกชม 617   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  สันติวรญาณ
   เผยแพร่ธรรมะ ประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต และกิจกรรมของวัดสันติวรญาณ(หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
   http://www.suntiworrayan.com/
   คลิกชม 615   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  www.panyatham.com
   เว็บธรรมะ, พระพุทธศาสนา, วัดพุทธวิปัสนาธรรม ณ ฮ่องกง , พุทธประวัติ, ธรรมะ, ศานพิธี, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, กวีธรรม, ศาสนสุภาษิต
   http://www.panyatham.com
   คลิกชม 581   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  ไทยแวร์ ธรรมะออนไลน์
   ไทยแวร์ธรรมะออนไลน์ รวบรวมบทความ บทสวด บทคาถา ของทั้งศาสนาพุทธ และ คริสต์ รวมไปถึง คติธรรม และ วิทยุธรรมะออนไลน์ เปิดบริการ รับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   http://dharma.thaiware.com
   คลิกชม 577   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  ธรรมะสู่ดวงใจ
   เผยแพร่ธรรมะที่เป็นสัมมาทิฐิจรรโลงพระพุทธศาสนาและพัฒนาเยาวชนสู่สังคมที่ดี เป็นธรรมะรุ่นใหม่ฟังสบาย ทั้งแง่คิดที่เป็นข้อคิดเตือนใจ เพื่อให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิต สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม...ธรรมะสู่ดวงใจ
   http://www.dhamma2heart.com/
   คลิกชม 566   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  การสร้างบารมีแนวใหม่ "สายสัญญาบารมีธรรม"
   "สายสัญญาบารมี" คือ การปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีวิธีใหม่ แบบทฤษฎีใหม่ ของท่านพ่อทองพูน เสาโร หรือพระองค์ต้นศาสดาสายสัญญาบารมีธรรม เป็นองค์ต้นบวรพระพุทธศาสนา ขององค์พระศรีอริยะเมตตรัยสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทรงเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ของภัทรกัปป์นี้ ท่านทรงบัญญัติวิชชาสัญญาธรรมขึ้นมา ด้วยการรวมเอาวิชชาทั้งสี่วิชชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ในพระไตรปิฎก มาไว้ด้วยกันปฏิบัติแบบเดียวกันเหมือนกันทั้งสี่วิชชา แต่ได้รับผลต่างๆกัน คือได้รับผลตามที่ผู้ปฏิบัติมีทุนเดิม หรือกุศลมูลเดิมมาแต่อดีต ผู้ใดเคยเรียนเคยศึกษาและปฏิบัติวัชชาใดมาเป็นทุนเดิม เมื่อเข้ามาปฎิบัติแบบสัญญาบารมีธรรม ถึงขั้นที่พระบารมีท่านออกเหตุออกผล รับรองเหตุรับรองผล ผู้นั้นก็จักได้รับเหตุ ได้รับผลตามสายวิชชาเดิมที่ได้เคยศึกษาปฏิบัติมาแต่อดีต
   http://www.sysunya.com/index.php
   คลิกชม 559   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  หลักธรรมะ (Lak Dharma)
   เป็นแหล่งรวมหนังสือธรรมะ "หลักคำสอนของพุทธศาสนา" รวมทั้งหลักธรรม คำสอนจากพระพระอริยเจ้า ทั้งอดีตและปัจจุบัน
   http://www.lakdharma.com
   คลิกชม 558   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  บาลีไทย
   เว็บเกี่ยวกับสื่อการสอนบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา สื่อธรรมบรรยายจากที่ต่างๆ ข้อความธรรมะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ
   http://www.baleethai.com
   คลิกชม 554   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  วัดป่าญาณรังษี
   วัดป่าญาณรังษี [กาญจนบุรี] เว็บไซต์วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้รับข่าวสาร และ ความคืบหน้าในการจัดสร้างวัด
   http://www.watpayanrangsi.com
   คลิกชม 552   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  หนังสือทำบุญ
   ว่าด้วยหนังสือทำบุญและเรื่องเกี่ยวกับบุญที่อยู่ในหนังสือ เชน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นิทานธรรมะ บทความบุญ สารคดีบุญเพื่อทำให้มาก เจริญให้มาก ซึ่งบุญอันเกิดจากทาน ศีล ภาวนา
   http://tbbks.blogspot.com/
   คลิกชม 552   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  วัดโพธิ์ไทร ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
   watphosai-วัดโพธิ์ไทร ตั้งอยู่บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม,ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดโพธิ์ไทร และเผยแพร่ธรรมะสาระ บทความที่เป็นประโยชน์ให้ชาวพุทธทั่วโลกได้รู้จัก
   http://www.watphosai.com/
   คลิกชม 550   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  ศูนย์ส่งเสริม กรรมฐาน สระบุรี
   เป็นเว็บ ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ในแนวทาง กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ วัดราชสิทธาราม ที่ตั้งของศูนย์ และ สถานีออนไลน์ อยู่ที่วัดแก่งขนุน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18001 สำนักงานส่งเสริม พระกรรมฐาน 6/14 ซอย 10 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18001
   http://www.madchima.org
   คลิกชม 549   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  ธรรมทัตต์ดอทคอม
   เว็บไซต์พระพุทธศาสนา เผยแพร่ธรรมะในรูปวีดิทัศน์ธรรม MP3 E-book
   http://www.dharmatata.com
   คลิกชม 545   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  วัดหนองหล่ม
   วัดบ้านหนองหล่ม สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ 084 931-1278,089 631-8391
   http://www.watnonglom.net
   คลิกชม 534   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  มหายาน
   Welcome to Mahayana Buddhaism of Thailand.
   http://www.Mahayan.org
   คลิกชม 531   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  วัดบ้านปลาเดิด ธรรมสร้างคน
   http://watpladeard.org/index.php
   http://watpladeard.org/index.php
   คลิกชม 529   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  มูลนิธิอุทยานธรรม
   อุทยานธรรมคือดินแดนแห่งอริยะ และความศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรม ธรรมกิจ บำรุงรักษาธรรมบริสุทธิ์ สงเคราะห์มนุษย์ให้เข้าถึงภาวะสูงสุดของวิวัฒนาการด้วยการยกระดับชีวิตและจิตใจมนุษย์สู่ความบริสุทธิ์ สงเคราะห์ระบบโลกด้วยนวัตกรรมอันเกิดจากปัญญาเพื่อนำพาโลกสู่ความสงบและความเจริญ ธรรมยุทธ์ รักษาธรรมะบริสุทธิ์ของพระศาสดา ดูแลจิตดี กายดี ตายดี สร้างสรรค์คุณค่าแท้เพื่อโลก เป็นสากล Core Values อยู่ให้เจริญ ปฏิบัติธรรมให้เบิกบาน ทำงานให้สนุก ตายสู่สุคโต
   http://www.uttayarndham.org/th
   คลิกชม 528   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  ธรรมจากหุบเขาฝนโปรยไพร
   สนทนา ปุจฉา - วิสัชชนา ธรรม กับ มหาเปรียญ ถามตอบ คุยสรรพเพเหระ ภาพท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปะ กลอนกวี คติเตือนใจ
   http://www.promlok.com
   คลิกชม 526   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  ศีล ๕ เส้นทางสู่การเป็นมนุษย์
   ศีล ๕ เส้นทางสู่การเป็นมนุษย์
   http://www.sil5.co.cc
   คลิกชม 518   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
   อุทัย,สิริธโร,วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน,เขาใหญ่,ปฎิบัติธรรม,หลวงตามหาบัว,สงบสบาย,ใจใส,วีดีโอ,อบรมจิตใจ,วัดป่า,เจริญธรรม,lp,Lp,luang pu,Uthai,Siridharo,Dhamma,talk,Buddha,Dhamma talk,meditation,vipassana,you tube,vdo,mp3
   http://www.lp-uthai.com/
   คลิกชม 506   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  ลานสนทนาคนรักหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงปู่ทวด
   รวบรวมเรื่องราวธรรมะประวัติของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และปกิณกะธรรมครูบาอาจารย์ท่านต่างๆและเรื่องราวการกู้ชาติของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเพณีดีงามของไทยและงานบุญต่างๆๆอีกมากมายไว้ที่นี้
   http://www.watsakae.com/smf/index.php
   คลิกชม 503   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  เว็บไซต์ทีวีธรรมะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม การระลึกชาติ นรก-สวรรค์ สอนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย
   เว็บไซต์ทีวีธรรมะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม การระลึกชาติ นรก-สวรรค์ สอนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย
   http://dmc.tv
   คลิกชม 497   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  บ้านที่แท้จริง
   สัจจธรรมมีหนึ่งเดียว ธรรม(ทำ)เพื่อความหลุดพ้น ธรรม(ทำ)เพื่อสลัดทิ้งตัวตน ธรรม(ทำ)เพื่ออิสระอย่างแท้จริง
   http://agaligohome.fix.gs/index.php
   คลิกชม 475   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  กลุ่มพุทธโอษฐ์
   กลุ่มพุทธโอษฐ์ เผยแพร่ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   http://sites.google.com/site/buddhaottha/
   คลิกชม 472   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน เผยแผ่ สืบต่อ ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์
   http://www.buddhaDham.org
   คลิกชม 467   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  พุทธธรรม รวมธรรมะแก่นแท้
   http://พุทธธรรม.thport.com เว็บธรรมะะที่คัดแต่ธรรมมะ ที่แท้จริง และเหมาะกับทุกคน มารวบรวมไว้ที่นี่ มีทั้ง เสียงธรรมะ บทความธรรมะ ภาพคติธรรมสวยๆ คลิปธรรม และหนังสือธรรมะดีๆ
   http://putthatham.thport.com
   คลิกชม 462   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  พระพุทธเจ้าสอนอะไร
   พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนา-สร้างปัญญา ปิดที่ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กายสัมผัส-ความคิด จึงนิพพานด้บทุกข์ได้
   http://abuddha.freeoda.com
   คลิกชม 457   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  วัดโบสถ์แจ้ง
   ประวัติวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวคณะสงฆ์
   http://watbotjang.myreadyweb.com/home
   คลิกชม 445   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  วัดหนองอ้อ
   ธรรมะหลวงปู่ชา
   http://dhammathai.fix.gs/index.php
   คลิกชม 404   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 283

  << < 1 | 2 | 3/3 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน