ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=55288
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 10 ก.ย. 2015, 08:27 ]
หัวข้อกระทู้:  การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมาการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้น
เราจะต้องเริ่มต้นด้วย "ทำตนเป็นผู้มีศีล"
ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญ เป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้น
ในการปรับ "กาย วาจาและใจ" ให้อยู่ในสภาพ "ปกติ"


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ศีล ๕"
อันเป็นศีลที่ฆราวาสโดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติ
เป็นศีลซึ่งเป็นหลักใหญ่ เป็นศีลที่สำคัญ

ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็รวมลงอยู้ในศีล ๕ ข้อ
จะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล ๕ ข้อ

เมื่อทำศีล ๕ ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนา
ก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบ รู้ซึ้ง
เห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริง
ไม่เฉพาะแต่เท่านั้น...
ยังสามารถให้ "บรรลุมรรคผลนิพพาน" ได้


ยกตัวอย่างเช่น อุบาสก อุบาสิกาในอดีต
สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็มีหลายท่าน
เช่น พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี
ท่านก็เป็นผู้ครองเหย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง ๕ ข้อเท่านั้น
และท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุ "พระโสดาบัน"


คนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล ๕
ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตา ศีลของเราไม่มาก
บางท่านก็สงสัยว่า มีศีล ๕ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้...อันนี้เป็นการเข้าใจผิด
ความจริงศีล ๕ ข้อนี้ มันเป็นศีลที่ "กำจัดบาปกรรม"
หรือเป็นการ "ตัดผลเพิ่มของบาปกรรม"
ที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา
เช่น
ปาณาติบาต - การเว้นจากการฆ่าสัตว์
อทินนาทาน - เว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาต
กาเมสุมิจฉาจาร - เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
มุสาวาท - พูดเท็จ สุราฯ - ดื่มของมึนเมา

ถ้าใครสมาทานศีล ๕ ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว
ได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาป

บาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผล คือ ไปตกนรก
หรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมิได้นั้น
มีแต่การละเมิดศีล ๕ ข้อเท่านั้น
ส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้าง
ก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้น:b47: :b47:


:: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 18 ก.ย. 2015, 07:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติทางจิตเริ่มจากทำตนเป็นผู้มีศีล : หลวงพ่อพุธ ฐา

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/