ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

◆◆◆ ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” อ.เมือง จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=55284
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 19:46 ]
หัวข้อกระทู้:  ◆◆◆ ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b42: วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา :b42:

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42790

ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

รูปภาพ

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 19:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ด้านนอก :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 19:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ประวัติการก่อสร้าง :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 20:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายใน :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


รูปภาพ
[พระพุทธรูปองค์ประธานทรงเครื่อง
ประดิษฐานอยู่ภายในองค์บูรพาจารย์เจดีย์]


รูปภาพ
[รูปปั้นจำลองของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย และบูรพาจารย์ของท่าน
: จากซ้ายมือตามลำดับ ได้แก่
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม, พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล,
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (องค์กลาง), พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
และพระอาจารย์พร สุมโน พระอุปัชฌาย์ของท่าน]


รูปภาพ
[พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม]

รูปภาพ
[พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล]

รูปภาพ
[พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]

รูปภาพ
[พระอาจารย์พร สุมโน พระอุปัชฌาย์ของท่าน]

รูปภาพ
[พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)]

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 21:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายใน :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


เครื่องประกอบสมณศักดิ์ ตาลปัตร พัดยศ หิรัญบัฏ
และภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 21:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายใน :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


เครื่องใช้ และบริขาร

รูปภาพ
[ภาพถ่ายนายเคียบ-นางชา อินหา โยมอาชาย-หญิง
ผู้นำหลวงพ่อพุธ ฐานิโย มาเลี้ยงดูแลในวัยเยาว์]


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 22:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายใน :
อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


การตกแต่ง

รูปภาพ
[กึ่งกลางเพดานประดับลายดาวทองเหลือง
ซึ่งประกอบด้วยดอกบัวตูม ๔ ดอกในแต่ละกลีบ
โดยมีเกสรเป็นรูปวงล้อธรรมจักร]


รูปภาพ
[ทวารบาล : ท้าววิรุฬหก
หนึ่งในจตุโลกบาลผู้ที่มีหน้าที่ในการอารักขาโลก
ประจำอยู่ทางทิศใต้ พระหัตถ์ถือกระบี่]


รูปภาพ
[ทวารบาล : ท้าววิรูปักษ์ เจ้าแห่งนาคทั้งปวง
หนึ่งในจตุโลกบาลผู้ที่มีหน้าที่ในการอารักขาโลก
ประจำอยู่ทางทิศตะวันตก]


:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 22:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายในวัดป่าสาลวัน :
เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส
:b44:

รูปภาพ
[หอระฆัง วัดป่าสาลวัน]

รูปภาพ
[อุโบสถ วัดป่าสาลวัน]

รูปภาพ
[ศาลาการเปรียญ วัดป่าสาลวัน]

รูปภาพ
[สำนักงานสงฆ์ วัดป่าสาลวัน]

รูปภาพ
[ศาลาเล็กที่ถวายสังฆทาน]

รูปภาพ

รูปภาพ
[เขตสังฆาวาส วัดป่าสาลวัน]

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 22:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: ภายในวัดป่าสาลวัน : ต้นไม้สอนธรรม :b44:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 30 ต.ค. 2009, 23:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b44: พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) : ผู้ตั้งมั่นในธรรม :b44:

รูปภาพ
[อัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย]

รูปภาพ

:b42: พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) :b42:

ชาตะ : ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
มรณภาพ : ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชทานเพลิงศพ : ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

คำศัพท์ว่า “ฐานิยะ” หรือ “ฐานิโย” นี้
เป็นชื่อฉายาภาษามคธ ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ตั้งแต่วันที่ท่านอุปสมบท
แปลความหมายว่า “ผู้ตั้งมั่น (ในธรรม)”

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ...
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆเจ้า...ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่อาศัย


:b8: :b8: :b8:


หมายเหตุ : บันทึกภาพโดย คุณลองภูมิ และกุหลาบสีชา
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


:b47: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

:b47: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

:b47: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48723

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ต.ค. 2009, 06:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนาแด่ท่านกุหลาบสีชาด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  jintana63 [ 31 ต.ค. 2009, 11:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:
:b48: ด้วยความเคารพ :b48:

เจ้าของ:  -dd- [ 31 ต.ค. 2009, 13:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อนุโมทนาครับท่านลองภูมิและคุณโรส :b8: :b8: :b8: :b4: :b35:

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 01 พ.ย. 2009, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กุหลาบสีชา เขียน:

:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : บันทึกภาพโดย คุณลองภูมิ และกุหลาบสีชา
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


:b8: :b4: :b11: ขออนโมทนาบุญค่ะ คุณโรส ที่อุตส่าห์หอบภาพเอามาฝากให้ชมกัน

:b44:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 04 ธ.ค. 2014, 13:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ได้ไปวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ก็ตั้งหลายครั้งหลายครา พอถึงวัดก็ตรงดิ่งไปกราบบูรพาจารย์เจดีย์ รูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อพุธ และอื่นๆ รอบวัด แต่ก็ไม่มีโอกาสถ่ายรูปเก็บไว้เลยค่ะ ขอบคุณมากที่นำรูปภาพมาให้ชมกันค่ะ ดีใจมากๆ :b16: :b20: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/