ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

•• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา” ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=88&t=45501
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 พ.ค. 2013, 18:11 ]
หัวข้อกระทู้:  •• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา” ••

รูปภาพ
:b8: ผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต


:b44: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา”

ประวัติความเป็นมา “วันมาฆบูชา”
http://www.dhammajak.net/budday/maka.php

มาฆบูชารำลึก : สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20316

แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๕๑ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=29774

แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๕๐ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=20320

แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๔๙ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11047

วันมาฆบูชา
วันแห่งความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20315

เหตุใด “วันมาฆบูชา” จึงเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20318

วันมาฆบูชา แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20313

◆◆◆◆ “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=88&t=58602

วันมาฆบูชา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19792

สาระสำคัญของ ‘วันมาฆบูชา’ ที่อาจจะยังไม่ทราบมาก่อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20503

มาฆบูชา รักแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา
:: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=47291

โอวาทปาฏิโมกข์ (อาจารย์วศิน อินทสระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20317

เหตุการณ์ถัดจากวันมาฆบูชา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19790

วัดพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
สถานที่ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ในวันมาฆบูชา”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44846

“ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)” ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ
สถานที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=41350

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20812

“วันมาฆบูชา” เป็น “วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=51303

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญ “มาฆบูชา”
ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19793

“วันมาฆบูชา” ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน “ปฏิบัติบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=41353

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44665

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=41257

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=29743

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๐
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11046

ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ๑๐-๑๔ กพ. ๕๗ สนามหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=47203

:b42: -------------------------- :b42:

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามยิ่ง หาชมได้ยาก พร้อมคำบรรยาย ๓๕ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38097

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันทรงคุณค่ายิ่ง พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39272

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามมาก พร้อมคำร้อยกรอง-คำบรรยายโดยสังเขป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39613

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 29 ธ.ค. 2013, 00:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา” ••

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/