ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=85&t=53767
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ส.ค. 2012, 12:22 ]
หัวข้อกระทู้:  พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕

พระวรธรรมคติ

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องใน


:b42: วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕ :b42:

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ส.ค. 2012, 12:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕

พระวรธรรมคติ
วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๕
(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก:b42: ================= :b42:

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ได้ประทานพระวรธรรมคติ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ความว่า

เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เป็นสองอภิลักขิตกาลทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกัน
คือ วันแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และวันเข้าพรรษา คือ การหยุดยั้งอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือน
ระหว่างกาลฝนของพระสงฆ์ เรียกว่า อยู่จำพรรษา


ในความสำคัญของปฐมเทศนา ที่เรียกว่า “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร”
ก็คือทางแห่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจสี่ พร้อมด้วยญาณ ๓ และกิจ ๔ ในอริยสัจสี่

การอยู่จำพรรษา นอกจากจะอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนแห่งฤดูฝนแล้ว
ยังเป็นโอกาสให้พระภิกษุและสามเณร
ได้มีเวลาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือฟังคำสอนของพระอุปัชฌาอาจารย์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา
ก็ควรที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของพระสงฆ์
คือควรอยู่ในธรรมตลอด ๓ เดือน ดุจการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์
โดยดำรงตนอยู่ในการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามความสามารถ
ก็จะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะ หรือพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง


ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรม ประสบสันติสุขทั่วกัน.

ขออำนวยพร


รูปภาพ

ที่มา... http://www.onab.go.th


:b42: ================= :b42:

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45499

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันเข้าพรรษา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45498

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/