ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"พรหมวิหาร ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=59925
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 14 ม.ค. 2021, 06:37 ]
หัวข้อกระทู้:  "พรหมวิหาร ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ
.
"พรหมวิหาร ๔ "

"มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน" ..

- "คนหนึ่ง" ที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความเจริญ คือให้เติบโตยิ่งขึ้น "เทียบกับเมตตา"
- "คนหนึ่ง" เป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ "เทียบกับกรุณา"

- "คนหนึ่ง" กำลังเจริญวัย มารดาก็ชื่นชมยินดี "เทียบกับมุทิตา"
- "อีกคนหนึ่ง" ทำงานตั้งตนได้แล้ว มารดาก็ไม่ต้องขนขวายช่วยอะไรอีก "เทียบกับอุเบกขา" .. "

"ศีลและพรหมวิหาร ๔"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/