ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"ที่ลับของผู้กระทำบาปไม่มีในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=59697
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 20 พ.ย. 2020, 06:28 ]
หัวข้อกระทู้:  "ที่ลับของผู้กระทำบาปไม่มีในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ
.
"ที่ลับของผู้กระทำบาปไม่มีในโลก"

" .. "คนโดยมากนั้นไม่กลัวความชั่ว เพราะนึกว่าจะสามารถปกปิดความชั่วไม่ให้ผู้อื่นรู้ได้ และบางทีก็สามารถที่จะพูดจาหรือกระทำกลับความชั่วให้เป็นความดี" หรือกลับความดีให้เป็นความชั่ว อันหมายถึงว่า "ทำให้คนอื่น ๆ ต้องรับรองว่าเป็นความดีหรือเป็นความชั่วตามที่ต้องการได้" เมื่อเข้าใจว่า ตนสามารถพลิกได้ดังนี้ จึงยิ่งทำให้เป็นผู้ "ไม่มีหิริความละอายใจ โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วยิ่งขึ้น"

แต่อันที่จริงนั้นย่อมหนีความจริงไม่พ้น "กรรมอันใดที่บุคคลกระทำเมื่อเป็นกรรมดี ผู้กระทำก็เป็นเจ้ากรรมดีที่กระทำนั้นและก็จะต้องได้รับผลดี" กรรมอันใดที่เป็นกรรมชั่วที่บุคคลกระทำ ผู้กระทำก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วนั้น และก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้น .. "

"บุญเป็นหลักใหญ่ของโลก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/