ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"คุณของเมตตา คือความเย็น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=59675
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 14 พ.ย. 2020, 06:39 ]
หัวข้อกระทู้:  "คุณของเมตตา คือความเย็น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ
.
"คุณของเมตตา คือความเย็น"

" .. คุณของเมตตา คือความเย็น "เมตตามีที่ใด ความเย็นมีที่นั้น" ผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความเย็นสำหรับเผื่อแผ่และผู้ยอมรับเมตตาก็จักได้รับความเย็นไว้ด้วย "ผู้มีเมตตาหรือผู้ให้เมตตาเป็นผู้เย็น" เพราะไม่มุ่งร้ายผู้ใด มุ่งแต่ดี มีแต่ปรารถนาให้เป็นสุข เมื่อความไม่มุ่งร้ายมีอยู่ ความไม่ร้อนก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา

"ความปรารถนาด้วยจริงใจให้ผู้อื่นเป็นสุข ก็เท่ากับปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุข" จะให้ผลเป็นคุณแก่ตนเองก่อน เช่นเดียวกับการมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ก็จะให้ผลเป็นโทษแก่ตนเองก่อน จึงควรมีสติรู้ตัวว่า มีความมุ่งร้ายหรือปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีสุขอย่างไร

ถ้ารู้สึกว่ามีความไม่ปรารถนาดีเกิดขึ้นในใจ ก็ให้พยายามทำความรู้ตัวว่า "ความร้อนรนในใจขณะนั้นหาได้เกิดจากผู้อื่นไม่ แต่เกิดจากใจตนเอง" และให้พยายามเชื่อว่า แม้ทำความรู้สึกไม่ปรารถนาดีให้ลดน้อยลงได้ .. ก็จะทำความร้อนภายในใจลดน้อยลงได้ด้วย

"ทำความปรารถนาไม่ดีหมดสิ้นได้ .. ก็จะทำความร้อนใจที่เกิดแต่เหตุนี้ให้หมดสิ้นได้ด้วย" ความปรารถนาไม่ดีจึงเป็นโทษแก่ตนเองก่อนแก่ผู้อื่น .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/