ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56124
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 29 มิ.ย. 2018, 08:01 ]
หัวข้อกระทู้:  คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ

คนไม่ดีเป็นคนให้ความทุกข์ความร้อน คนไม่ดีจึงเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้ คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ ทุกคนจำเป็นต้องมีที่พึ่งในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง การมีคนดีเป็นมิตรจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ที่จะยอมเป็นที่พึ่งของผู้ใดผู้หนึ่ง คือจะให้ผู้ใดพึ่งจะต้องเห็นสมควร นั่นก็คือจะต้องเห็นว่าผู้ที่ตนจะให้พึ่งให้ความช่วยเหลือนั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องใดหรือไม่ ถ้าไม่เห็นความสมควรก็คงไม่ช่วย นี้คือที่พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ผู้มีปัญญาเห็นความหมายของพุทธภาษิตนี้จึงตั้งใจทำตนให้เป็นที่พึ่งของตน คือ ทำตนให้เป็นคนดีนั่นแหละเป็นประการสำคัญ“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙”

คัดลอกเนื้อหาจาก
“พระนิพนธ์เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร”
หน้า ๖๕-๖๖.


:b8: = รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/