ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ตามใจตนเอง คือ ตามใจตัณหา (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=55794
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 03 พ.ค. 2018, 07:10 ]
หัวข้อกระทู้:  ตามใจตนเอง คือ ตามใจตัณหา (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ

ทุกๆ คนปรารถนาสุข ไม่ต้องการทุกข์ แต่ทำไมคนเราจึงยังต้องเป็นทุกข์และไม่สามารถจะแก้ทุกข์ของตนเองได้ บางทียิ่งแก้ก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก ทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงว่า อะไรเป็นเหตุของทุกข์ อะไรเป็นเหตุของสุข ถ้าได้รู้แล้วก็จะแก้ได้ คือ ละเหตุที่ให้เกิดทุกข์ ทำเหตุที่ให้เกิดสุข

อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ ใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไปจึงต้องเกิดเดือดร้อน ที่พูดว่าตามใจตนเองนั้น โดยที่แท้ก็คือ “ตามใจตัณหา” คือ ความอยากของใจ ในขั้นโลกๆนี้ยังไม่ต้องดับความอยากให้หมดเพราะยังต้องอาศัยความอยากเพื่อสร้างโลกหรือสร้างตนเองให้เจริญต่อไป แต่ก็ต้องมีการควบคุมความอยากให้อยู่ในขอบเขตที่สมควรและจะต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอในสิ่งที่ควรอิ่มควรพอ ดับตัณหาได้เพียงเท่านี้ก็พอครองชีวิตอยู่เป็นสุขในโลก


:b44:

คัดลอกเนื้อหาจาก
“หนังสือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร”
หน้า ๒๐-๒๑



:: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/