ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กรรมมีอยู่กับผู้ทำ (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=58004
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 เม.ย. 2015, 08:50 ]
หัวข้อกระทู้:  กรรมมีอยู่กับผู้ทำ (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)

รูปภาพ

กรรมมีอยู่กับผู้ทำ
: พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

“วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพพาน
เราเรียกว่าวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าเกิด กับสัตว์โลกเกิดต่างกันมาก
ตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิด ที่อยู่และที่ตาย
มิหนำยังกลับรู้แจ้งที่เกิด ที่อยู่ และที่ตายของพระองค์
ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึง ที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเอง เมื่อถึงกาลอันควรจากไป
ทรงลาขันธ์ที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดี มาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่
แล้วจากไปแบบสุคโต สมเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม ไม่มีที่น่าตำหนิแม้นิดเดียว
ก่อนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดหนทางเยียวยา
ก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดา
ซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆ

เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนา
มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิ ดังที่ทราบอยู่แก่ใจ
แต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสร้างคุณงามความดี
เสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์ จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไป
ชาติต่ำทรามที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตก
ความสูงศักดิ์ ความต่ำทราม ความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุข
และความทุกข์ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้
มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ ถ้าตนเองทำให้มี

อย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้น โดยผู้อื่นมีไม่ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลาง
แต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้

ฉะนั้น ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน
เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจน จนน่าทุเรศ
เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้
เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้
เพราะกรรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่น
จึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่น
และผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็น


ศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำ
และเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน
นับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มกำลังจนถึงวันนี้
มิได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มี และเกิดอยู่กับตนทุกระยะ
มีใจเป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆ จนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำ
มีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวล ไม่มีทางสงสัย
ผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือคนลืมตน
จนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้
คนประเภทนั้น แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดี
เหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่
ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง
แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังรกโลกอยู่
โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบโตมาจากท่านทั้งสอง
ซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขา ให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน


การดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภท
ล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ให้เป็นอยู่ตามกาลของมัน
การทำเพื่อร่างกาย ถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการทำ จะควรจัดว่าอะไร
สิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำ ถ้าไม่เรียกว่าผล จะเรียกว่าอะไรจึงจะถูกตามความจริง
ดีชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสาย
ถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้ว จะเป็นมาได้ด้วยอะไร
ใจอยู่เฉยๆ ไม่คะนองคิดในลักษณะต่างๆ อันเป็นทางมาแห่งดีและชั่ว
คนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไร
สาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมและทำคนจนถึงตาย
ยังไม่ทราบว่าตนทำกรรมแล้ว ถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอด จะควรเรียกว่าอะไร
กรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะ ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลา
ยังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดหนทาง
ถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของ
เขาก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเอง ไม่เรียกว่ากรรม
นี่กรรมไม่ใช่สุนัข แต่คือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต่างหาก
ผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก
กระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรม รู้แต่กระทำคือหาอยู่หากิน
ที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคล
และผลกรรมของสัตว์ของบุคคล”


:b8: :b8: :b8:

คัดมาจาก : หนังสือ ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

ฉบับพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐


:b45: รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

:b45: ภาพเก่าๆ ของครูบาฯ สายหลวงปู่มั่น หาดูได้ยากมากๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42605

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 22 เม.ย. 2015, 17:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมมีอยู่กับผู้ทำ :: พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

Kiss

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 02 พ.ค. 2015, 14:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมมีอยู่กับผู้ทำ :: พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ขออนุโมทนาบุญนะครับ :b17:

เจ้าของ:  Duangtip [ 23 มิ.ย. 2015, 12:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมมีอยู่กับผู้ทำ :: พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/