ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงปู่มั่นถวายธรรมท่านพระอาจารย์สีทา อาจารย์ของท่านเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=54654
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  kaveebsc [ 04 ต.ค. 2009, 20:12 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่มั่นถวายธรรมท่านพระอาจารย์สีทา อาจารย์ของท่านเอง

หลวงปู่มั่นถวายธรรมท่านพระอาจารย์สีทา อาจารย์ของท่านเอง
โดยเล่าประสบการณ์ปฏิบัติธรรมท่านเอง...สุดยอดเลยครับ

วันนี้วันฤกษ์ดีวันพระ และวันออกพรรษา
ขอนำบางส่วนของบทความจากนสพ. โพสต์ทูเดย์
เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นถวายธรรมท่านพระอาจารย์สีทา
พระอาจารย์ของท่านเอง ความว่า....

เมื่อพระอาจารย์มั่น ปฏิบัติจนรู้เห็นธรรมแล้ว
ท่านหวนระลึกถึงพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน
จึงกลับไปหาพระอาจารย์สีทา ชยเสโน
พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมถวายว่า

“การปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะพาให้พ้นทุกข์ คือมรรค 8
มรรค 8 ข้อต้นนั้น ได้แก่สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ
เห็นชอบเห็นอะไร เห็นอริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คืออะไร คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
มรรคคือมรรค 8
ฉะนั้น เมื่อปฏิบัติสัมมาทิฐิข้อเดียว
จึงเท่ากับปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อ

ทุกข์คืออะไร คือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ใครคือผู้เกิดผู้ตาย ร่างกายของเรานี้
ฉะนั้น ร่างกายของเรานี้ จึงเป็นตัวทุกข์ เพราะจิตเข้าไปยึดมั่น”

“........การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้ว
ก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียว
เพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจจ์
ก็จะเป็นเฉพาะฌาน ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ
เป็นสมาธิผิด ไม่พ้นทุกข์

ต้องพิจารณาทุกข์ จึงจะพ้นทุกข์
คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลัง
อันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณา
เพราะกระแสนี้ ได้รับการอบรมจากสมาธิ
แล้วเป็นกำลังมหาศาล ซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสีย
ควรใช้พิจารณาตัวทุกข์ คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจน
จนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่าย
เจริญให้มาก กระทำให้มาก ญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบ”


สาธุ...ขอกราบบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น
พระผู้เป็นเสาหลักในการฝึกอบรมพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน
ซึ่งอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลาย ให้รู้ธรรม เห็นทางพ้นทุกข์

เจ้าของ:  sasikarn [ 05 ต.ค. 2009, 14:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่มั่นถวายธรรมท่านพระอาจารย์สีทา อาจารย์ของท่านเอง

:b8: :b8: :b8: ขอบคุณสำหรับบทความดีดีค่ะ

:b8: :b8: :b8: นู๋เอ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/