ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=54628
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 26 เม.ย. 2012, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

รูปภาพ

มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ
ฉะนั้น จิตท่านอรหันต์ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ มีไตรลักษณ์บังคับ
แม้โลกีย์ทั้งหลาย มีไตรลักษณ์บังคับอยู่เสมอ


ไตรลักษณ์บังคับไม่ได้นั้น มีโลกุตระเท่านั้น
โลกุตรอันนี้อยู่เหนือไตรลักษณ์ สถานที่เกษม

บุคคลที่จะพ้นโลกีย์ไปถึงโลกุตระ ต้องสร้างบารมีเป็นการใหญ่

บุคคล ๓ จำพวก คือ
พระพุทธเจ้า ๑
พระปัจเจก ๑
พระอรหันต์ ๑


พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๓ ชนิด
ปัญญาบารมี ๔ อสงไขย แสนกำไรมหากัป
ศรัทธาบารมี ๘ อสงไขย แสนกำไรมหากัป
วิริยะบารมี ๑๖ อสงไขย แสนกำไรมหากัป

พระปัจจเจก สร้างบารมี ๒ อสงไขย แสนกำไรมหากัป
พระอรหันต์ สร้างบารมี ๑ อสงไขย แสนกำไรมหากัป

สร้างบารมีมิใช่น้อยกว่าจะสำเร็จพระนิพพานได้ดังนี้
ชำนาญมากที่สุด ๑ อสงไขย

เหลือจะนับนั้นประการหนึ่ง
เอาสวรรค์ เอานรกเป็นเรือนอยู่สร้างบารมี
พระนิพพานเป็นของที่แพงที่สุด
ต้องสร้างบารมีแลกเปลี่ยนเอา จึงจะได้พระนิพพาน


บูรพาจารย์ โอวาทธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 เม.ย. 2012, 10:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Hanako [ 28 เม.ย. 2012, 03:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

:b8:สาธุ

เจ้าของ:  student [ 05 มิ.ย. 2012, 14:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/