ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากชีวประวัติของหลวงปู่เจี๊ยะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=54626
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 มิ.ย. 2011, 21:13 ]
หัวข้อกระทู้:  ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากชีวประวัติของหลวงปู่เจี๊ยะ

ปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

รูปภาพ
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี


:b44: :b44:

ท่านพระอาจารย์มั่น หาบุคคลที่จะดูจริตของท่านได้ยาก
เพราะท่านเป็นคนนิสัยลึกลับ
จะรู้นิสัยได้ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตโดยส่วนเดียว
ท่านเป็นผู้มีอำนาจในทางธรรมะ ทำอะไรไม่ครั่นคร้าม
ชี้เด็ดขาดลงไป ไม่คัดค้านใคร นี่เป็นอัศจรรย์มาก

ท่านถือข้างใน ปฏิปทา ความรู้
ความเห็นของท่านเกิดจาก
สันตุฏฐี ความสันโดษ
นิสัยท่านไม่เป็นคนเกียจคร้าน ขยันตามสมณวิสัย
หวังประโยชน์ใหญ่ในพระศาสนา

ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้สะอาด
ไตรจีวรและเครื่องอุปโภค บริโภคของท่าน ไม่มีกลิ่นเลย ถูกย้อมบ่อยๆู

ท่านเล่าว่า ท่านเคยบวชในสำนักพระอรหันต์สามองค์แต่เมื่อชาติก่อนๆ โน้น
ท่านไม่ใคร่พยากรณ์ใครๆ เหมือนแต่ก่อน ท่านพูดแต่ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
นิสัยท่านชอบเก็บบริขารของเก่ามาไว้ใช้
เช่น จีวรเก่า เป็นต้น เพราะว่า มันภาวนาดี

ท่านไม่ติดอามิส ติดบุคคล ติดลาภยศสรรเสริญ
ท่านถือธรรมะเป็นใหญ่ ไปตามธรรมะ อยู่ตามธรรมะ

ท่านพูดธรรมะไม่เกรงใจใคร ท่านกล้าหาญ ท่านรับรองความรู้ของท่าน
ฉะนั้นท่านจึงพูดถึงพริกถึงขิง ตรงอริยสัจ พูดดังด้วย
พูดมีปาฏิหาริย์ด้วยวาจาที่ให้บุคคลจะสิ้นทุกข์ได้จริงๆ
เป็นวาจาที่สมถวิปัสสนาพอ ไม่บกพร่องกำหนดรู้ตามในขณะวาจาจิตวิกาล
ตรงไตรทวาร สามัคคี เป็นวาจาที่เด็ดเดี่ยว ขลังดี เข้มแข็งดี เป็นอาชาไนยล้วน
วาจาไม่มีโลกธรรมติด เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
พระเณรอยู่ในอาวาสท่านได้สติมาก
พระบารมีของท่าน ถ้าขืนประมาทจะเกิดวิบัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น เทวดา อมนุษย์ไปนมัสการเท่าไร
พันหรือ หมื่นหรือ แสนหรือ ท่านสามารถกำหนดได้
ท่านระวังเทวดา และมนุษย์ประมาทท่าน
ท่านมีระเบียบ แม้กิจเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นระเบียบหมด


ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพูดคำโน้น คำนี้อยู่เสมอ
เพื่อให้สานุศิษย์หลง เพื่อละอุปทานในสิ่งนั้นๆ
ท่านทำสิ่งที่บุคคลไม่ดำริไว้ สิ่งใดดำริไว้ ท่านไม่ทำ
นี้ส่อให้เห็นว่า ท่านไม่ทำตามตัณหาของบุคคลที่ดำริไว้

จิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปตั้งอยู่ในอมตธรรม
และบริบูรณ์ด้วยมหาสติ มหาปัญญา มีไตรทวารรู้รอบ
มิได้กระทำความชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

มีญาณแจ่มแจ้ง รู้ทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกัน
เพราะฉะนั้น แสดงธรรมจึงมีน้ำหนักมากพ้นวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตาม
เว้นแต่บุคคลที่บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิมาแล้ว
อาจจะฟังพระธรรมเทศนาของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งดี
และบุคคลนั้นทำปัญญาสืบต่อสมาธิ

จิตของท่านพระอาจารย์มั่นตื่นเต้นอยู่ด้วยความรอบรู้
ไม่หยุดนิ่ง มีสติรอบรู้ ไม่เผลอทั้งกายและวาจา
เป็นผู้มีอริยธรรมฝัง...ตั้งมั่นอยู่ในสันดาน ไม่หวั่นไหว

ตอนนี้ไม่มีใครจะกล้าคัดค้านพระธรรมเทศนาของท่าน
เพราะวาจาเป็นอาชาไนย และมีไหวพริบแก้ปริศนาธรรมกายได้:b45: :b45:


ถอดความจาก...ซีดีอัตชีวประวัติ
ของพระครูสุทธิธรรมรังสี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)


:: รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

:: รวมคำสอน “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38692

เจ้าของ:  Duangtip [ 24 พ.ค. 2016, 15:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากชีวประวัติของหลวงปู่เจ

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/