ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=41591
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สิริมงคล [ 24 มี.ค. 2012, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

.๐.
นโมมนัสน้อม ศิระค้อมลงกราบกราน
เบญจางค์ประดิษฐาน เคารพไตรรัตนา
สองมือเพียรประคอง คลี่แผ่นทองน้อมบูชา
ปิดองค์พระปฏิมา ประธานโบสถ์สมโภชงาน
.๑.
ปิดทองนิมิตเอก ศักดิ์สิทธิ์เสกส่องวิญญาณ
พุทธคุณอภิบาล สังคมโลกได้ร่มเย็น
สำรวมจิตรำลึก ผนวกผนึกตามที่เห็น
สังคมพ้นลำเค็ญ เพราะมีธรรมนำชีวี
.๒.
ปิดนิมิตบูรพา น้อมวันทาบารมี
ผู้รู้ยอดเมธี พระอัญญาโกณทัญโญ
ขอพรข้าน้อมนบ จงบรรจบสิ่งสุโข
เลี้ยงชีพสุชีโว ให้ยืนยงเป็นธงชัย
.๓.
ปิดนิมิตอาคเนย์ คลี่ทองเทส่งดวงใจ
วันทาย้อนสมัย เคารพคุณพระสาวก
พระมหากัสสปะ ผู้ชำระไตรปิฎก
เพราะผลท่านยอยก โลก จึงรู้(พุทธ)ศาสนา
.๔.
ปิดนิมิตทิศทักษิณ น้อมดวงจินต์ผินวันทา
พระสารีปุตรา ผู้มากด้วยปัญญาญาณ
ขอพรคลี่ทองปิด จงนิมิตปฏิภาณ
ปัญญาเป็นแก่นสาร รู้แจ้งกาลสานวิญญู
.๕.
ปิดนิมิตหรดี พระอุบาลีท่านทรงอยู่
ท่านเลิศด้านเป็นครู ที่เคร่งครัดในวินัย
ขอพรอุบาลี มาเป็นศรีส่งวิสัย
ให้ข้าพ้นผองภัย เพราะทรงศีลพิสุทธิ์พรรณ
.๖.
ปิดทองทิศปัจจิม ใจเอิบอิ่มอเนกอนันต์
ทิศนี้สถิตมั่น พระอรหันต์นามอานนท์
ขอพรความทรงจำ ที่เลิศล้ำบันดาลดล
ให้ข้าสำเร็จผล ดั่งอานนท์เถราจารย์
.๗.
ปิดทองทิศพายัพ น้อมคำนับเครื่องสักการ
พระควัมปติท่าน ผู้มีฤทธิ์ห้ามน้ำไหล
ขอพรข้าปิดทอง กิเลสนองท่วมทับใจ
ให้ห้ามกิเลสได้ ดุจฤทธิ์พระควัมปติ์เถระ
.๘.
ปิดทองทิศอุดร ประนมกรสาธุสะ
พระโมคคัลลานะ ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์
ขอพรข้าบำเพ็ญ จงได้เห็นเป็นประสิทธิ์
ผองพาลทั้งสิบทิศ จงแพ้พ่ายในฤทธิ์บุญ
.๙.
ปิดทองทิศอิสาณ น้อมสักการพระราหุล
ผู้เลิศศึกษาคุณ กตัญญูกตญาณ
ขอพรข้าปิดทอง เป็นทางผ่องอายุกาล
สืบชีพชนม์สมาน อย่างผู้แจ้งในธรรมเทอญ ฯ.

สิริมงคล
๒๓/๐๓/๕๕

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 มี.ค. 2012, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 07 ต.ค. 2019, 10:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/