ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

**สุขใจ**
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=20345
หน้า 23 จากทั้งหมด 23

เจ้าของ:  COMA! [ 09 พ.ย. 2009, 20:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

เพียรพลีอธิษฐานจิต...มิให้หลงยึดมั่นถือมั่น
พอมีมีปัญญาพาจิตค้นพบสัจจใจ สัจจธรรม สัจจจริง
พระบรมศาสดามหาบุรุษ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า....
ได้เฝ้าเพียรแผ้วถางสร้างทางทองทางธรรม
รอ...ให้เราได้เดิน ตามรอย อย่างมุ่งหวัง
มิยอมท้อแพ้พ่าย หยุดพรากเพียร
มิอยาก...กลับมาวงเวียนวนวิบากกรรม
เพรียนอธิฐานไม่ขอพบ...การพลัดพราก
เป็นหรือตาย จากเจ็บจน ทบทวี....อีกต่อไป

cr.ปลายฟ้า


ไฟล์แนป:
69995E6B-9CF1-462C-8066-07D9A9EB8989.jpg
69995E6B-9CF1-462C-8066-07D9A9EB8989.jpg [ 91.06 KiB | เปิดดู 9208 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงมะตูม [ 11 พ.ย. 2009, 20:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

#ปรัชญาชาวบ้าน#

# ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ
ปลาที่ลอยตามน้ำ ก็มีแต่ปลาตาย
มนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรค เหมือปลาว่ายทวนน้ำ
ผู้ที่ปล่อยชะตาไปตามเหตุการณ์
ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว

# ว่าวจะลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลม
ถ้าหมดลมว่าวก็ตก มนุษย์เราจะขึ้นสูงอยู่ได้
ก็เพราะต้องต่อสู้อุปสรรค
ชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรค จะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลย

# ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
อุปสรรค คือหนทางแห่งความสำเร็จ
ขอให้เราทั้งหลายพึงใจในการต่อสู้
ยินดีเผชิญหน้ากับศัตรู และกล้าฝ่าฟันอุปสรรค

# ดอกไม้งามได้เพราะ รูปลักษณ์ และสีสัน
คนจะงามได้เพราะ พระธรรม

# การยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง
การให้ทานธรรม ย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง

# ยิ้มแย้มอย่างแจ่มใส เห็นใครทักก่อน
นี่คือ.. วิธีแสดงเสน่ห์แบบง่ายๆ แต่ให้ผลมาก

# ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา ปัญหามีมาให้แก้
ไม่ใช่มีมาให้กลัดกลุ้ม การแก้ปัญหา เป็นหน้าที่ของชีวิต

# บางคน มีวัตถุอำนวยความสะดวกมาก
แต่ยังหาสุขไม่ได้
บางคนมีวัตถุอำนวยความสะดวกไม่มาก
แต่หาสุขได้
สุขหรือไม่สุข....
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ แต่ขึ้นอยู่ที่ใจ
ที่มองเห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิต
จนสามารถปล่อยวางคลายความยึดมั่นได้

# การให้อภัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
แต่การแก้แค้นลงทุนมาก

# เวลาเป็นยารักษาความทุกข์ ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไป
ยิ่งนานเท่าไร ความทุกข์ก็ยิ่งลดลง
และอาจจะหายไปในที่สุด

# การสะกิดคุ้ยเขี่ย ความผิดพลาดของผู้อื่น
ปมด้วยของผู้อื่น มีแต่จะทำให้เขาเสียใจ และอาจทำให้เสียมิตร
ส่วนรา.... ไม่ได้อะไรเลย

# เรายังเคยเข้าใจผิดผู้อื่น
ถ้าคนอื่นเข้าใจเราผิดบ้าง
ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไร
ทำไมต้องเศร้าหมอง
ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเข้าใจ

# อย่าโกรธฟุ่มเฟือย อย่าโกรธจุกจิก
อย่าโกรธไม่เป็นเวลา อย่าโกรธมาก
จะเสียสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

# คนที่ถูกนินทาด่าว่ามีอยู่ทั่วไป ถ้าจะเพิ่มเราเป็นผู้ถูกนินทา
เข้าไปอีกสักคน จะเป็นไรไป

# การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา
การให้อภัยเป็นเรื่องของเรา

# การชอบพูดถึงความดีของเขา คือความดีของเรา
การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขา คือความไม่ดีของเรา

# เราเข้าใจเขาผิด เรายังรู้สึกเสียใจ
เขาเข้าใจเราผิด ถึงเขาไม่พูด เขาก็คงรู้สึกเสียใจบ้างเหมือนกัน


ไฟล์แนป:
01038_2.jpg
01038_2.jpg [ 33.94 KiB | เปิดดู 9152 ครั้ง ]

เจ้าของ:  COMA! [ 14 พ.ย. 2009, 15:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ชีวิตอันดีงาม....

ความสุข ความทุกข์ ความดี ความชั่ว มีคลุกเคล้าอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ มันเป็นกฏธรรมดาสามัญที่ทุกคนต้องประสบ ต้องพบผ่าน มากหรือน้อยแล้วแต่บุญหรือกรรมของแต่ละคน มนุษย์ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า สิ่งทั้งปวงมีทั้งคุณทั้งโทษ มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เพราะโลกของเรายังมีสิ่งพร่องอยู่ในสิ่งทั่วไป สิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มี ที่มีอยู่ก็เพียงว่าสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนั้นเท่านั้น

แต่เมื่อมองในบางแง่ สิ่งทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่ใจของเราจะชอบ ใครชอบสิ่งใดก็ย่อมชมว่าสิ่งนั้นดี
เรามักจะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดี หรือไม่ดีตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจของเรา ข้อตัดสินนั้นจึงมิได้มีรากฐาน
อยู่บนเหตุผลสากลหรือเหตุผลอันถ่องแท้แน่นอน หน้าที่เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้อง
ทำทั้งนั้น ถ้าทุกคนพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ครอบครัวก็จะมีความสุข สังคมก็จะร่มเย็น
ชาติก็เจริญรุ่งเรือง แต่หน้าที่นั้นต้องชอบธรรม ประกอบด้วยธรรม สิ่งที่สำคัญของชีวิตของมนุษย์ ก็คือชีวิตที่มีธรรมหรือความดีประจำใจ ชีวิตที่ปราศจากธรรมะย่อมไร้ค่า ธรรมะนั้นเองที่ทำให้ชีวิตมีค่าขึ้น มนุษย์ที่ปรากศจากธรรมะย่อมมีพฤติกรรมน่ากลัวน่าเกลียดกว่าสัตว์โลกทุกชนิด เพราะว่ามีมันสมองสำหรับประพฤติชั่วนาๆ ประการ
วิชาต่างๆ ที่มนุษย์เรียนรู้นั้น ถ้าปราศจากธรรมะควบคุมแล้ว ก็จะเป็นไรเพื่อทุกข์ เพื่อโทษ มากมาย

เราจะเห็นว่าคนดีนั้น หายาก ชีวิตของคนดีนั้น ต้องเป็นชีวิตที่มีสาระประโยชน์แก่ตนและคนอื่น เมื่อตายไปแล้วก็ชื่อว่าตายดี เพราะมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไป แม้กระดูกที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นของดี มีคนนิยมสักการะบูชา เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแก่ผู้แสดงสัมมาคารวะ ดังนั้นคนโบราณจึงได้สร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิของคนดีไว้ เพื่อให้มหาชนได้มาสักการะบูชา และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ซึ่งเขาจะได้เกิดอุตสาหุวิริยะสร้างตัวให้ดีตามแบบอย่างนั้น ตรงกันข้ามชีวิตของผู้ปราศจากความดี ซึ่งแม้ยังอยู่ก็เป็นหมัน ชีวิตตายด้าน ชีวิตไร้สาระ ไร้ประโยชน์ มีเท่ากับไม่มี แม้ตายแล้วก็ยังตายอย่างไม่มี


ไฟล์แนป:
01oct0812122.jpg
01oct0812122.jpg [ 83.11 KiB | เปิดดู 9126 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 18 พ.ย. 2009, 11:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ธรรมะของ หลวงพ่อเสือ

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราปลงยอม แต่ให้ปลงสู้ปลงสู้ก็คือการต่อสู้กับความทุกข์
ความเศร้าหมองอันได้แก่กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
ด้วยการเพียรให้เรานั้นเรียนความจริงรู้ถึงเหตุที่ทำให้เราเศร้าหมองว่า
เหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรบังคับจิตใจของเรา บังคับกาย วาจา ใจของเรา
อย่าปล่อยไปตามอำนาจของสภาวธรรมนั้น ๆ ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ระลึกรู้เท่าทันอารมณ์
เมื่อสติเกิดขึ้น อำนาจของสติก็จะปกคลุมความเป็นใหญ่
สิ่งที่เป็นอกุศล คือโทสะก็ไม่สามารถยืนอยู่ในที่นั้นได้ก็ต้องดับลงไป
เพราะ มีอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่ เราจะเปรียบจิตได้เสมือนกับปลายเข็ม
เราจะตั้งอะไรก็ตั้งได้อย่างเดียว เพราะมันเล็กมาก
จิตก็รับอารมณ์ได้ทีละอย่างเช่นกัน จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันไม่ได้
ดังนั้นเราจะสามารถเชิญความเหงาออกไป เชิญความเบื่อออกไป
เชิญความกลุ้มออกไปได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ

เราต้องเข้าใจว่า ความดีนี่ทำไปเถิด แต่ต้องรู้ว่ายอดของความดีนั้นอยู่ตรงไหน
ไม่ใช่ใส่บาตรอย่างเดียว หรือท่องพุทโธ พุทโธ เพื่อจะไปพระนิพพาน หรือสู่สุคติอย่างเดียวนั่นไม่ใช่
ไม่ตรงต่อพระพุทธประสงค์ พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ผู้มีปัญญาคือผู้ปลงสู้ สู้กับอะไร สู้กับกิเลส เอาปัญญามาเผากิเลสให้ร้อนนั่นเอง

ขอให้ชีวิตจงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ขอใจจงแช่มชื่นเบิกบาน ขอให้สามารถประหารกิเลสได้หมดสิ้น
ขอให้ทุกคนมีความใคร่ครวญหาเหตุผลได้ถูกต้อง มีไหวพริบปฏิภาณฉับไวในการแก้ปัญหา
มีความสงบจากความฟุ้งซ่าน ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ตื่น และกล้าหาญประกอบกับคุณธรรมและศีลธรรมที่ไร้มลทิน


ไฟล์แนป:
snowtemple3.JPG
snowtemple3.JPG [ 283.36 KiB | เปิดดู 9105 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ป่าอ้อ [ 19 พ.ย. 2009, 21:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

หรีดเรไร เริงร้อง ทำนองเสนาะ
เดินเลียบเลาะ สุมทุม พุ่มพฤกษา
บนเวหน ไร้เงา เจ้าจันทรา
มีดารา สุกใส ในม่านดำ

นกแสกร้อง กู่ไกล ในความเงียบ
ค่อยย่างเหยียบ เปรียบแมวไพร ไร้เสียงย่ำ
จิตว่างว่าง อย่างคนบ้า หาจดจำ
และดื่มด่ำ ความเดียวดาย ไร้ตัวตน

ทุกข์ทั้งผอง กองไว้ ที่ในทับ
มาเดินนับ ลมหายใจ ไม่สับสน
ด้วยหลงไหล ในช่วงยาม ความมืดมน
ที่กลืนคน สรรพสิ่ง นิ่งนิทรา

ดึกสงัด น้ำค้างพรม ไร้ลมพัด
จำต้องตัด ใจจร จากก่อนหนา
ความมืดเอ๋ย ขอเผยย้ำ คำสัจจา
เจอะเจอข้า...อีกหนอ คืนต่อไป.


ไฟล์แนป:
102.gif
102.gif [ 177.13 KiB | เปิดดู 9070 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 21 พ.ย. 2009, 14:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

..มนุษย์มิใช่ศัตรู...ของเรา..

สัญญาวันนี้
สัญญาเดี๋ยวนี้
ขณะที่ตะวันอยู่เหนือศรีษะ
ณ. จุดจอมฟ้า

แม้ว่าหมู่มารจะกระหน่ำจิตเราล้มลง
ด้วยขุนเขาแห่งความรุนแรงและเกลียดชัง
แม้เขาย่ำเหยียบ และบดขยี้เราราวตัวหนอน
แม้จะสับเราจนแหลกคว้านไส้พุงเรา
จงจำไว้ นะ.. มนุษย์มิใช่ศัตรูของเรา

สิ่งเดียวที่เราพึงยึดถือคือเมตตา
เมตตาไร้เงื่อนไข ไร้ขอบเขต และยืนยงคงกระพัน
ความเกลียดชังจะไม่ยอมให้เราเผชิญหน้า
สัตว์ร้ายในมนุษย์

สักวันหนึ่ง เมื่อเราเผชิญหน้าสัตว์ร้ายนี้ตามลำพัง
ด้วยดวามกล้าหาญบริบูรณ์ นัยน์ตาที่อารี
และใจอันสงบ ( แม้ไม่มีใครเห็น )
ยิ้มของเราจะเป็นดอกไม้แย้มบาน
และผองผู้ที่รักเรา...ก็จะเห็นเรา

ตะวันและจันทรา..จะยังคงฉายแสง
เส้นทางกันดาร..ที่แสนยาวไกล
ที่เลือกก้าวเดินต่อไป..
ตามลำพังอีกครั้ง...ก็เถอะ
ด้วยรู้ว่า...วิถีแห่งธรรมนั้น...เป็นสุขนิจนิรันดร์


ไฟล์แนป:
ans204968.jpg
ans204968.jpg [ 59.99 KiB | เปิดดู 9062 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 28 พ.ย. 2009, 15:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

“Have you ever noticed a tree standing naked against the sky,
ต้นไม้ใหญ่ แต่ไร้ใบ กิ่งไม้น้อยใหญ่รูปร่างแปลกตาสูงตรงตัดกับท้องฟ้าสีคราม
how beautiful it is?
รูปทรงสวยงามใช่ใหม?
All its branches are outlined,
กิ่งไม้เหล่านั้นเป็นกรอบล้อมรอบ
and in its nakedness there is a poem,
แต่ความว่างเปล่านั้นคือบทกวี
Every leaf is gone and it is waiting for the spring.
ใบไม้แห้งร่วงหล่นสู่พื้นดินรอคอยใบไม้อ่อนที่จะผลิบาน
When the spring comes it again fills the tree
เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ใบไม้ผลิบานเต็มต้นเหมือนเคย
with the music of many leaves,
ดนตรีแห่งใบไม้ ดนตรีแห่งชีวิตได้เริ่มต้น
which in due season fall and are blown away.
เมื่อวันเวลาผ่านพ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ใบไม้ปลิดปลิวไปตามกาล
And that is the way of life.”
ชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้เอง


ไฟล์แนป:
The_Rose_by_galefra.jpg
The_Rose_by_galefra.jpg [ 163.92 KiB | เปิดดู 9288 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 02 ธ.ค. 2009, 10:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ไม่ใช่เงินหรอกน่ะ
ที่จะซื้อความสุขได้ทั้งหมด
และก็ไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียว
ที่ทำให้เหนือกว่าหลายคนในโลก
อีกทั้งไม่ใช่อำนาจ วาสนา
ที่ทำให้ยิ่งใหญ่
ต่อให้มีทั้งสามสิ่ง
ก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จ…
เข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่าสุขใจ

เพียงได้มีรักแล้วรู้จักถนอม
รู้จักการให้ หัวใจก็มีแต่ปีติ
เพียงเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
เพียงคิด พูด ทำให้ดี
คุณค่าที่มีก็ช่างงดงาม

เขียนสิ่งที่ใฝ่ฝัน
ติดไว้ในที่ที่มองเห็นอยู่ตลอดเวลา
เพราะสิ่งที่เขียนจะตักเตือน
และบอกให้รู้ว่า
วันเวลาที่ผ่านไป
ทำให้อยู่ใกล้ความฝัน….. หรือห่างไปทุกที....


ไฟล์แนป:
20090216_00467ddf49f7fb4c15e3v5OzGwG4G2jc.jpg
20090216_00467ddf49f7fb4c15e3v5OzGwG4G2jc.jpg [ 41.81 KiB | เปิดดู 8989 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ปลายฟ้า...ค่ะ [ 13 ธ.ค. 2009, 11:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ดอกไม้ในใจ..พร้อมใจผลิบานเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ที่ใกล้เข้ามา ^_^

ลมหนาวที่พัดโชยผ่านหน้าต่างในห้องนอน
ทำให้ม่านสีขาวบางเบานั้น..โบกสะบัดไปมา
สายลมเย็นๆ...ที่พัดมาแต่เพียงบางเบา..
ทำให้หัวใจของฉันเยือกเย็นลง....
มองไปทางไหนก็พบแต่ความสุขใจ..มีรอยยิ้มและความชื่นบาน

สัญญาณของฤดูหนาวได้เริ่มเข้ามาเยือนอีกคราแล้ว..
ฤดูหนาวก้าวเข้ามาพร้อมกับความงดงามของดอกไม้ผลิบานในใจ..
ที่กลับมาพบกันใหม่เปรียบดั่งคำมั่นสัญญาที่มีให้แก่กันและกันมาเนิ่นนาน
ดอกไม้ในใจก็พร้อมจะผลิบาน..งอกงามและเติบโตเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุด..

ฉันชอบฤดูหนาว..เพราะความหนาวเย็นของฤดูกาลทำให้ฉันค้นพบว่า..
แท้ จริงแล้ว..ร่างกายและหัวใจของคนเราล้วนต้องการความอบอุ่น..
เสื้อกันหนาวผืน หนา ผ้าห่มผืนโตที่แสนอบอุ่น หรือแม้แต่อุ่นไอรักจากมิตรภาพ..
ไออุ่นเหล่านี้ทำให้ร่างกายและหัวใจของเราอบอุ่นและเป็นสุข..
ฉันมองว่าไอ อุ่นแห่งมิตรภาพ แท้ที่จริงแล้ว..ค้นหาได้ง่าย..ใกล้ตัวเรานี่เอง ^_^

ปีเก่า..ได้เดินทางผ่านกาลเวลา..ไปอย่างช้าๆ..เมื่อฉันมองย้อนไปก็พบว่า..
แต่ละวัน..เดือน..ปี..ที่ผันผ่าน..ล้วนแต่มีเรื่องราวเข้ามากระทบมากมาย..
บางเรื่องราวก็ดี..บางเรื่องราวอาจจะร้าย..บางสิ่งหายไป..
แต่...บางสิ่งอาจได้ทดแทนเข้ามา การแสวงหาอาจเริ่มต้นขึ้น
เพื่อรอคอยการเติมเต็มให้กับชีวิตส่วนที่ขาดหายไป..
สิ่งที่เติมเต็มความคาดหวังอาจทดแทนได้ไม่พอกับส่วนที่ขาด...

เริ่มต้นและจบลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า...
ดำเนินเช่นนี้เรื่อยไป..จนกว่าจะเกิดความพอดี..ตามที่เราหวังไว้..
แต่..ไม่ว่าปีต่อไปจะเป็นเช่นไร...
ฉันได้หวังใจไว้ว่า..
จะเริ่มปีใหม่ให้ดีที่สุด..และมีความสุขที่สุด

สิ่งแรกที่ฉันจะทำในปีใหม่ที่จะถึงนี้..
คงเป็นการส่งความสุขถึงใครสักคน..
ไม่ใช่ สิ..น่าจะเป็นใครๆ หลายๆ คน
กัลยาณมิตร ผู้มอบมิตรภาพอันงดงามที่อยู่ในใจของฉันเสมอมา..
มิตรภาพที่สื่อถึงกันได้อย่างง่ายๆ ราคาอาจไม่ได้มากมาย
แต่มากความหมายที่จะทำให้ผู้รับเป็นสุขใจได้เช่นกัน...

ส.ค.ส.เป็นสื่อแทนมิตรภาพดีๆ ที่มีอยู่ในใจจริง.....
จะขอมอบ พร้อมส่งความรู้สึกดีๆ ไปให้กัลยาณมิตร..ได้รับรู้..
ถึงความรักและห่วงใยจากความรู้สึกภายในดวงจิต...ที่มีให้เสมอมา
ขอให้กัลยาณมิตร..แห่งลานธรรมจักร...ทุกๆ ท่าน
สุขเกษมสำราญ...ตลอดศก...2553 ทุกท่านเทอญ./

เจ้าของ:  เช่นนั้น [ 15 ธ.ค. 2009, 11:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

:b45: :b46: :b47: :b48: :b49: :b50: :b51: :b53: :b54:

ขอบใจ น๊ะ ปลายฟ้า...... :b8:

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 15 ธ.ค. 2009, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

กระบี่ไร้เงา เขียน:
:b41: :b45: :b41: :b45: :b41: :b45: :b41: :b45: :b41: :b45: :b41: :b45: :b45: :b41: :b45: :b45: :b41: :b45: :b45: tongue

กระบี่ไร้เงา เขียน:
tongue

:b41: ชื่อ "ปลายฟ้า" มองเห็น เด่นปลายฟ้า
กลางนภา หามองเห็น ถึงปลายไม่
ได้แต่คิด ปลายของฟ้า อยู่หนใด
ปลายฟ้าไกล แค่ไหน คงหาเจอ

:b41: มองเข้ามา ในกายา หาจิตเจ้า
จิตของเรา คำว่า "เรา" เขลาเสมอ
อยู่ในกาย กลับใจหาย หาไม่เจอ
ดุจดั่งเพ้อ มองหาใจ ไกลสุดตา

:b41: ปลายฟ้าเห็น ลิบลิบ ยังเห็นอยู่
เหลือบตาดู มองภายใน ใคร่ศึกษา
ปลายดวงจิต อยู่ภายใน หรือไกลตา
ในกายา กลับดั่งไกล เกินใจมอง

:b41: ทำอย่างไร ให้เห็น ปลายของจิต
คงต้องชิด ศาสนาไว้ ให้ไกลหมอง
มีทางเดียว ผลเอนก เอกครรลอง
ทางหนึ่งเดียว ไม่มีสอง อริยมรรคฯ:b41: :b41: เจริญในธรรมค่ะ :b41: :b41: tongue

Quote Tipitaka:


น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย
น ปิตา นปิ พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา
เอตมตฺถวสํ ญตฺวา
ปณฺฑิโต สีลสํวุโต
นิพฺพานคมนํ มคฺคํ
ขิปฺปเมว วิโสธเยบัณฑิตทราบอำนาจเนื้อความว่า
“บุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทาน,
บิดาและพวกพ้องทั้งหลาย ก็ไม่มีเพื่อต้านทาน
เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้ว
ความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มี” ดังนี้แล้ว
เป็นผู้สำรวมในศีล
พึงชำระทางเป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจดพลันทีเดียว:b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48:


:b48: ที่แสนไกล ณ ปลายฟ้า มีปลายฟ้า
จากโลกา สู่แดนดิน ถิ่นสวรรค์
จิตที่มั่น ก่อนจากไป ไกลจากกัน
อุบัติพลัน ณ แดนสรวง ห้วงเทวา


:b48: กระบี่ฯ น้อม คารวะ ผู้ละจาก
สิ้นทุกข์ยาก เศร้าโศก วิโยคหา
ขอกุศล กระบี่ฯ ที่ทำ น้อมนำพา
ผสานพา ให้
ปลายฟ้า...ค่ะสู่หล้าธรรมรูปภาพ
:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:


ไฟล์แนป:
stairway_to_heaven.jpg
stairway_to_heaven.jpg [ 35.55 KiB | เปิดดู 9807 ครั้ง ]

เจ้าของ:  แมวขาวมณี [ 15 ธ.ค. 2009, 21:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

:b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53:


** ปิดหน้า บทกวี ด้วยชีวิต
ธรรมะมิตร กัลยา..ปลายฟ้า..ใส
ก็บุญทำ กรรมกุศล แต่หนใด
ส่งน้องไป สุขสถาน วิมานแมน **

ด้วยอาลัย...แมวขาวมณี

เจ้าของ:  ทักทาย [ 15 ธ.ค. 2009, 22:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

ถึงจะค่อนข้างแน่ใจ
ว่าไปดี มีสุขคติภพเป็นที่หมาย
แตก็อดใจหายไม่ได้
คงจะเหลือแต่ความทรงจำ
และบทกวีดีๆให้ชาวลานได้อ่าน
เพื่อเป็นกำลังใจยามท้อแท้
ด้วยความอาลัยถึง
คุณปลายฟ้า. :b45: :b41:

เจ้าของ:  ลุงมะตูม [ 17 ธ.ค. 2009, 12:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: **สุขใจ**

เส้นใยสายชีวิต ใครลิขิตให้เคลื่อนไหว

ใครถักคอยชักใย เขยื้อนโยงเข้าบงการ

ทำทางไว้วางแผน ทะลวงแดนฤทัยด่าน

จูงจิตขีดวิญญาณ ทะลุจุดอันอ่อนแอ

ชักนำเอาทำพวก โดยสะดวกโยธินแท้

หวนคิดชีวิตบ้า เหตุใดพาเข้าหาผล

เลื่อนไหลในวังวน กับดักจำหลักหมาย

มีความตายไว้หยิบยื่น ยิ้มรับรอ… มรณา

เส้นใยสายชีวิต เปรียบประดิษฐกรรมผ้า

ถักทอรอเวลา สานใยเส้นเป็นผืนยาว

จำปาขาว เวียงละโว้

ไฟล์แนป:
Q5632.jpg
Q5632.jpg [ 13.67 KiB | เปิดดู 8763 ครั้ง ]

หน้า 23 จากทั้งหมด 23 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/