ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ “จิต” (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=55852
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 17 พ.ค. 2018, 07:17 ]
หัวข้อกระทู้:  ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ “จิต” (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ “จิต” เพราะจิตที่เราทำการฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมมมีแต่คุณ อำนวยผลให้ความสุขยิ่งกว่าวัตถุใดๆ ที่มีอยู่ในโลกจะพึงให้ได้ ให้สิ่งดีๆ ทุกอย่างมากกว่าผู้มีอำนาจหรือบิดามารดาพี่น้องที่รักที่สุดจะพึงให้ได้

ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตเลวเสียแล้วให้ความทุกข์เดือดร้อนยิ่งกว่าภัยใดๆ อันมีอยู่ในโลก เพราะภัยต่างๆ ในโลกที่ให้ความเดือดร้อนนั้นย่อมระงับได้ในโลก แต่จิตเลวให้ความเดือดร้อนจนข้ามภพข้ามชาติได้ และจิตนี้เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งในโลกทั้งด้านวัตถุและวิชาการทั้งหลาย นี่คือผลปรากฎแห่ง “อำนาจของจิต”

อาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลในโลกนี้ไม่มีอาณาจักรใดจะกว้างขวางเท่ากับจิต ความเร็วในโลกไม่มีความเร็วใดจะเท่ากับจิต และความยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดเท่ากับจิต

สรุปแล้ว “จิต” มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล มีความเร็วและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ในโลก คือ เราจะดีก็เพราะจิต จะเลวก็เพราะจิต



:b46: :b46:


คัดลอกเนื้อหาจาก
“หนังสือมรรควิจารณ์” พิมพ์ครั้งที่ ๒. หน้า ๒๑๗.



= รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

= ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/