ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53844
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 30 ธ.ค. 2014, 06:33 ]
หัวข้อกระทู้:  บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการสิ่งทั้งหลายหมดจากโลกนี้
ย่อมสำเร็จมาได้จาก "ความพากเพียร"
ให้สำนึกอย่างนี้ เราจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนก็ตาม
จะเป็นผู้ฉลาดมากหรือเป็นผู้โง่มาก
อ่อนการศึกษา อ่อนการสังคมก็ตาม
ถ้ามีธรรมะข้อนี้ประจำจิตใจของตนอยู่ตราบใด
บุคคลนั้นมีหวัง


ถ้าบุคคลใดฉลาดก็ตาม
รู้มากตามตำรับ แก่สังคมก็ตาม
แต่หากขาดความพากเพียรอย่างเดียว
ไม่มีหวังที่จะให้สำเร็จลุล่วงไปในจุดหมายของตน

ไม่ว่าแต่ในส่วนทางธรรม
แม้ในทางโลกก็เหมือนกัน
อันนี้พุทธบริษัททั้งหลาย
ผู้มุ่งต่อความสุขอันเลิศ กล่าวคือ "พระนิพพาน"
อันนี้แหละเป็นแม่เหล็กสำคัญ ให้ถือเป็นตัวที่ ๑

ตัวที่ ๒ นั้นไม่สำคัญเท่าใดนัก แต่เป็นคู่มือกำกับ
ถ้าตัวแรกมันเกิดขึ้น ตัวที่สองมันก็พลอยเกิด
คือ ได้แก่ "ขันติ" ทั้งสองตัวนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แต่ว่า ถ้าเป็นผู้มีความพากเพียร
ขันติมันก็มีในตัว เพราะเหตุใด?


คนผู้มีความพากเพียร ต้องมีอันตราย
มากีดขวางเป็นธรรมดา
แต่ถ้าเพียรจริงๆสิ่งนั้นมันก็ดับ
ทีนี้เพียรจริงๆ มันสำเร็จมาจากความอดทนเหมือนกัน
ถ้าไม่มีความอดความทน..เพียรมันก็ไปไม่รอด
ถ้ามีความเพียรประจำจิต
มันครอบไปถึงตัวขันติด้วย


ฉะนั้นคุณธรรมสองตัวนี้ให้ถือว่า
ความอดทนเป็นตัวที่ ๒ ความพากเพียรเป็นตัวที่ ๑
เมื่อมีความเพียรประจำตนอยู่อย่างนี้เป็นนิจ
สิ่งที่เรามุ่งหวังนั้น จะอยู่ลึก อยู่ไกลสักเพียงใดก็ตาม
พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่า
คนนั้นจะสมหวังของเขาได้
ฉะนั้นจึงได้เปล่งพุทธภาษิตรับรองให้พวกเรา
เพื่อประกอบความเพียรอันนั้นว่่า

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

บุคคลที่จะพ้นไปจากโลก บรรลุถึงพระนิพพาน
ต้องอาศัย"ความเพียร"เป็นรากเหง้า
ความเพียรจัดเป็นเครื่องดึงดูด ผลักดันบุคคลผู้นั้น
ให้ก้าวไปสู่พระนิพพาน

นี่..พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ก่อน:b45: :b45:


ที่มา : จากพระธรรมเทศนา
https://www.youtube.com/watch?v=9X1NPXXEjxw


:b47: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b47: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  AAAA [ 30 พ.ค. 2015, 18:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

4A ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/