ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“ศีลอยู่ในตัวเราแล้ว” (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53681
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 07 พ.ย. 2010, 09:09 ]
หัวข้อกระทู้:  “ศีลอยู่ในตัวเราแล้ว” (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

รูปภาพ

พระท่านเป็น ผู้แนะนำวิธีรักษาและเก็บศีล
ไม่ใช่ท่านเป็น ผู้ให้ เพราะ ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว
คือ ท่านสอนวิธีปฏิบัติให้เพื่อแก้ว ๓ ดวงใสขึ้น
ศีล คือ เครื่องห่อแก้วให้สะอาดบริสุทธิ์
ภาวนา คือ ตัวพุทธะ อยู่ลึกมาก


ศีล เป็นเปลือกที่ ๒ ทาน เป็นเปลือกที่ ๓
ใครไม่มีจอบเสียมที่คมกล้า ก็ไม่สามารถขุดเจาะลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน คือ พื้นดินขุดลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน
คือ พื้นดินส่วนหน้าซึ่งมีต้นหญ้าและใบไม้ปิดอยู่เสียก่อน

ชั้นที่ ๒ ได้แก่ ศีล คือ ดินแข็ง แดง ดำ
ชั้นที่ ๓ อาจพบหิน หรือ รากไม้
นี่คือ การขุดรัตนะ คือ แก้วสารพัดนึก

ทาน การกุศลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ นอกตัวเรา
(เปรียบเหมือนเปลือกนอกหรือพื้นหญ้า)
ศีล อยู่ในกาย (คือ ดินแข็ง)
ภาวนาอยู่ในใจ (คือ เพชรหรือหิน):b47: ------------------------- :b47:

หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ.
พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๕๒. หน้า ๑๙๖.


:: ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

เจ้าของ:  I am [ 08 พ.ย. 2010, 07:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "ศีลอยู่ในตัวเราแล้ว" พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

Hanako เขียน:
พระท่านเป็น ผู้แนะนำวิธีรักษาและเก็บศีล
ไม่ใช่ท่านเป็น ผู้ให้ เพราะ ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว
คือ ท่านสอนวิธีปฏิบัติให้เพื่อแก้ว ๓ ดวงใสขึ้น
ศีล คือ เครื่องห่อแก้วให้สะอาดบริสุทธิ์
ภาวนา คือ ตัวพุทธะ อยู่ลึกมาก

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/