ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สติ เป็น ตปธรรม (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53680
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 07 มี.ค. 2011, 08:01 ]
หัวข้อกระทู้:  สติ เป็น ตปธรรม (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

รูปภาพ

ธรรมโอวาท
ของ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
(พระสุทธธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


คนที่ใจไม่อยู่กับตัว เที่ยวแส่ส่ายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอก
ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งอดีต อนาคต ผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่างๆ
เปรียบเหมือนผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัว วิ่งไปเที่ยวนอกบ้าน
มันก็จะต้องโดนแดดบ้าง ฝนบ้าง
ถูกรถชนบ้าง ถูกสุนัขบ้ากัดบ้าง อะไรต่างๆ เหล่านี้
ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านของเราแล้ว
แม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนัก
และก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วย

ลมหายใจเข้า ออก เปรียบเหมือนกับไส้เทียนหรือไส้ตะเกียง
สติที่เข้าไปกำหนดอยู่เหมือนกับไฟไปจ่อไส้ตะเกียง
ที่มีน้ำมันอันเป็นเหตุนำมาซึ่งแสงสว่าง

ไส้เทียนที่เขาควั่นแล้จุดไฟขึ้นแม้เพียงเล่มเดียว
สามารถจะทำลายเผาบ้านเมืองให้พินาศไปได้ฉันใด
สติอันเดียวนี้ก็สามารถทำลายแผดเผาความชั่วร้ายในตัวเรา
คือ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ให้พินาศหมดสิ้นไปได้


สติจึงเป็นตัว ตปธรรม


-----

ชมรมกัลยาณธรรม. แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, ๒๕๕๒.


:: ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/