ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ยาพิษ...โทษมันอยู่ที่คนกินเข้าไป (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53679
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 มี.ค. 2011, 10:58 ]
หัวข้อกระทู้:  ยาพิษ...โทษมันอยู่ที่คนกินเข้าไป (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

รูปภาพ

ธรรมโอวาท
ของ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
(พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)

วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ“ความตั้งใจ” เมื่อเรามีเจตนาตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เราจะต้องทำให้เป็นไปตามความตั้งใจนั้น
ให้รักษาเจตนาของตนไว้มั่นคง อย่าทำลาย
การฟังธรรมนั้น...ถึงแม้จะไม่เข้าใจ
แต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วย่อมเกิดประโยชน์

“ยาพิษ” ไม่ได้เป็นโทษอยู่ที่ยา
มันเป็นโทษที่ตัวเราเองหรือผู้ที่กินเข้าไป
เพราะ “ความโง่” คือ อวิชชา ไม่รู้จักพิจารณาว่า
สิ่งใดดีหรือชั่ว คือไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ ๕


“อินทรีย์สังวร” ก็คือ ให้ระวังอารมณ์ ๕ ที่ผ่านเข้ามา
ผู้ไม่ระวังรักษาในอารมณ์ ๕ เรียกว่า ศีลไม่บริสุทธิ์
นี่เป็นศีลของผู้มีจิตชั้นสูง
ส่วนศีล ๕ นั้น คนพาลหรือบัณฑิตก็ทำได้


-----

ชมรมกัลยาณธรรม. แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, ๒๕๕๒.


:: ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

เจ้าของ:  Duangtip [ 16 ส.ค. 2015, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ยาพิษ...โทษมันอยู่ที่คนกินเข้าไป (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

:b39: :b45: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/