ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=57429
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 18 ม.ค. 2013, 19:43 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก”

รูปภาพ
หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก

รูปภาพ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ท่านอาจารย์เกิ่ง

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


ท่านอาจารย์เกิ่งนี้ก็เป็นคนสามผง ลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์เกิ่งนี้แต่ก่อนท่านเป็นอุปัชฌาย์ ท่านอาจารย์เกิ่ง อาจารย์สีลา นี้ล้วนแล้วแต่เคยเป็นอุปัชฌาย์มาก่อนในฝ่ายมหานิกาย แล้วเกิดความเคารพเลื่อมใสเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเราแล้ว เลยยกวัดญัตติใหม่หมดเลย อุปัชฌาย์ท่านอาจารย์เกิ่งนี้องค์หนึ่ง ท่านอาจารย์สีลา บ้านวา อากาศอำนวยนี้องค์หนึ่ง

ท่านอาจารย์เกิ่งนี้อยู่บ้านสามผง ยกขบวนไปญัตติเลย ญัตติทั้งวัดๆ อุปัชฌาย์เกิ่งหมดทั้งวัด อุปัชฌาย์สีลาก็ยกหมดทั้งวัด ญัตติใหม่ นี่เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านองค์หนึ่ง ก็คงเป็นนิสัยวาสนาจะเกี่ยวโยงอะไรกันมากับท่านนั่นแหละ นี่ละสายบุญสายกรรม หากเป็นมาเองนะ ท่านได้รับการอบรมกับหลวงปู่มั่นมาเต็มที่แล้ว จากนี้ท่านก็แยกออกไปนู่น ลงชลฯ ไปทางชลฯ เลยท่านไปตั้งวัดอะไร บางพระ นั่นท่านอาจารย์เกิ่งนะนั่น เหตุที่ท่านเหล่านั้นจะเข้าอกเข้าใจทางด้านธรรมปฏิบัติ ก็ท่านอาจารย์เกิ่งไปพักที่นั่นตั้งที่นั่น ไปอยู่หลายปีนะ บางพระ ท่านไปพักที่นั่นหลายปีแล้วแถวนั้น ท่านตั้งสำนักไว้ในที่ต่างๆ ตามประชาชนเขาขอร้องให้สร้างวัด

ท่านเป็นพระที่จริงจังมากนะ เด็ดเดี่ยว ท่านอาจารย์เกิ่ง เราก็คุ้นกับท่านอยู่แล้ว อันนี้เราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง ได้ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ เราเชื่อไว้ก่อนแล้วแหละ เพราะท่านจริงจังมาก ข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัดทางธรรมวินัย แต่เรายังไม่ได้ไปเห็นจริงๆ ที่ว่าเป็นพระธาตุแล้วนะ เรายังไม่ไปเห็น แต่เราก็เชื่อไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว เพราะเชื่อปฏิปทาการดำเนิน ความสัตย์ความจริงของท่าน เคร่งครัดในธรรมวินัยมาก ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางจังหวัดชลบุรีน้อยเมื่อไร ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์เกิ่งนี่ ทั้งพระทั้งอะไรนะ ประชาชนก็เยอะ พระก็เยอะ แล้วจากนั้นก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

พระกรรมฐานเราเกี่ยวโยงกันตั้งแต่โน้นละ ตั้งแต่ท่านอาจารย์เกิ่งไป เป็นรู้สึกจะเป็นครั้งแรกเลย ทางฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นลงไปทางเมืองชลฯ นะ มีท่านอาจารย์เกิ่ง จากนี้ก็องค์นั้นไป องค์นี้ไป ท่านอาจารย์เกิ่งเป็นหลักอยู่นั้นนาน โอ๊ย หลายปีนะ เราไปพบกันอยู่ที่สกลนคร ที่ท่านมาเยี่ยมหลวงปู่มั่น พบกันกับเราที่สกลนคร

ตอนนั้นท่านอยู่จังหวัดชลฯ อยู่นะ ท่านยังไม่มา ท่านมาเยี่ยมบ้านของท่านด้วยความจำเป็น แล้วก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา ก็ได้พบกันกับเราที่สกลนคร จากนั้นท่านก็กลับไปเมืองชลฯ คือตอนนั้นท่านยังอยู่โน้น ท่านยังไม่มา ตอนแก่นี่ท่านถึงได้ย้ายมาทางสามผง ก็มามรณภาพทางนี้ โห ท่านเป็นพระเด็ดเดี่ยวมากนะ แต่เรายังไม่ได้เข้าไปดูที่สำนักของท่าน บางพระ ว่าอยู่บางพระว่างั้นนะ จังหวัดชลฯ ผ่านไปผ่านมาหากไม่ได้เข้า ท่านอยู่จริงๆ สำนักนั้นอยู่ที่ตรงไหน บอกแต่ว่าบางพระเท่านั้นแหละ ท่านอยู่นาน แล้วแถวรอบๆ นั้นยังมีนะ แตกสาขาออกไป

พวกพระพวกอะไรที่มารับการศึกษาจากท่าน เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่าน กระจายออกไปตามเกาะตามอะไรก็มีอยู่ทางนั้นนะ เราไปอะไร เขาเลยบอก นี่สำนักนี้เราลืมแล้วแหละ เราไปเห็นสำนักนี้ก็ท่านอาจารย์เกิ่งท่านมาสร้าง พาลูกศิษย์มาสร้างที่นี่ ไม่ใช่บางพระนะ แถวนั้นแหละเป็นเกาะอะไรไม่รู้ เราก็ไปซอกแซก มันก็ดื้อเหมือนกันนั่นแหละ ไปที่นั่นที่นี่เห็นหมด ท่านเป็นพระที่น่าเคารพมาก

พูดถึงเรื่องท่านอาจารย์เกิ่ง ท่านไปทำประโยชน์ทางเขตเมืองชลฯ นี้มากที่สุด ดูว่าไม่ได้ไปทางระยองนะ ทราบว่าอยู่เขตเมืองชลฯ กว้างขวาง สำนักต่างๆ ออกจากท่านองค์เดียว มีลูกศิษย์ลูกหาไปตั้งสำนักมีความเคารพเลื่อมใสบวชอยู่กับท่าน แล้วก็แยกออกไปตั้งหลายแห่งจนกระทั่งทุกวันนี้ นี่ท่านอาจารย์เกิ่ง ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้ว แต่เรายังไม่ได้ไปเห็น แต่เราค่อนข้างจะเชื่อไว้แล้ว ถึงยังไม่เห็นก็ตาม เพราะเชื่อปฏิปทาของท่าน เป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงจังมาก ทุกอย่างคล้ายคลึงกับนิสัยพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา นิสัยเด็ดเดี่ยวจริงๆ ว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยเทียว นี่ละหลวงปู่มั่นเราเป็นอย่างนั้น เด็ดเดี่ยว ว่าอะไรเป็นอันนั้น ท่านอาจารย์เกิ่งก็เหมือนกัน นิสัยแบบเดียวกัน มาพบก็คุยสนิทสนมกันอยู่กับท่านนะ

ตอนที่ได้คุยกันพอสมควร ก็คือตอนที่ท่านมากราบเยี่ยมพ่อแม่ครูจารย์มั่น อยู่สกลนคร ท่านมาจากเมืองชลฯ มีลูกศิษย์ตาผ้าขาวมาคนหนึ่ง แล้วมีพระติดตามมาองค์เดียว เพราะท่านบอก ท่านมาชั่วคราวแล้วท่านจะกลับ ท่านว่างั้น กลับเมืองชลฯ ก็ได้คุยกันตรงนั้นแหละ ดูลักษณะท่าทางของท่านสำคัญอยู่ จากนั้นก็ได้พบกันทางสามผงอีกทีนึงนะตอนท่านย้ายมาแล้ว ท่านแก่แล้ว ได้พบกันทีนึง ท่านอยู่สามผงเป็นอุปัชฌาย์ญัตติมาอยู่นั้น ท่านอาจารย์สีลาก็เสียแล้ว ท่านก็เสียแล้วแหละ


:b8: :b8: :b8: http://www.luangta.com

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 18 ม.ค. 2013, 19:44 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก”

รูปภาพ
พระอาจารย์สีลา อิสฺสโร

รูปภาพ
พระครูวิสุทธิสังวร (หลวงพ่อใช่ สุชีโว)
วัดปาลิไลยวัน (วัดเขาฉลาก)
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีท่านอาจารย์เกิ่งนิสัยเด็ดเดี่ยว

พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


ชลบุรีนี้ก็เป็นหลวงปู่เกิ่งละ หลวงปู่เกิ่ง หลวงปู่สีลา เป็นอุปัชฌาย์ทั้งสององค์ ได้ฟังเทศน์หลวงปู่มั่นที่สามผง เกิดความเคารพเลื่อมใส โละหมดเลยที่เป็นอุปัชฌาย์ ญัตติหมดทั้งสองวัด อาจารย์เกิ่ง-ท่านอาจารย์สีลาเป็นอุปัชฌาย์ทั้งสอง อาจารย์สีลา บ้านวาใหญ่ อากาศอำนวย อาจารย์เกิ่ง บ้านสามผง พอใจด้วยกันทั้งสองอุปัชฌาย์ เลยยกญัตติหมดเลย หลวงปู่มั่นเราไปพักที่นั่นเกิดความเคารพเลื่อมใส ก็เป็นลูกศิษย์ท่านมาตลอด หลวงปู่เกิ่ง ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ ใจเด็ดเดี่ยวมากท่านอาจารย์เกิ่ง ท่านไปอยู่ทางเมืองชล ออกจากนี้ท่านก็ไปอยู่ที่เมืองชล สถานที่นั่นจึงมีวัดกรรมฐานเยอะนะที่จังหวัดชลบุรี ก็จากท่านอาจารย์เกิ่ง เป็นพระที่เด็ดเดี่ยว การประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว น่าเคารพเลื่อมใส

ท่านก็มาเสียแล้ว ฟังว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ สมควรแล้ว ท่านน่าเคารพเลื่อมใสมานานแล้ว ไม่ได้สนิทสนมกันนักกับเรา แต่เคยคุยกันเรื่องอรรถเรื่องธรรมพอสมควร ท่านอยู่บ้านสามผง เป็นอุปัชฌาย์ ยกทั้งวัดญัตติใหม่หมดเลย เคารพเลื่อมใสหลวงปู่มั่นเรา ท่านอาจารย์เกิ่งนี้ออกจากนี้ท่านลงไปทางจังหวัดชลบุรี จึงมีวัดมีวาเยอะนะทางนู้น ท่านไปอยู่ที่บางพระทีแรก จากนั้นก็ขยายออกไปเรื่อย วัดกรรมฐานทางเมืองชลจึงมีเยอะ

วัดเขาฉลาก อาจารย์ใช่อยู่ เราก็อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะไปจากท่านอาจารย์เกิ่ง เด็ดเดี่ยวมากนะท่านอาจารย์เกิ่ง นิสัยเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว เดินตามหลักธรรมหลักวินัย ทราบว่าท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ นี่ก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรา ลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ ท่านอาจารย์เกิ่ง-ท่านอาจารย์สีลา นี่เป็นอุปัชฌาย์มาแล้วนะนี่ เป็นอุปัชฌาย์ฝ่ายมหานิกาย ยกทั้งวัดญัตติใหม่ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเรา อาจารย์สีลา บ้านวาใหญ่ อากาศอำนวย ท่านอาจารย์เกิ่ง บ้านสามผง ท่านอาจารย์เกิ่งบวชแล้วท่านออกจากนี้แล้วท่านไปอยู่ทางจังหวัดชล จึงมีวัดกรรมฐานหลายแห่งทางนู้น

ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราเป็นผู้ใหญ่ๆ มีเยอะ ล่วงไปหมด อย่างท่านอาจารย์เกิ่ง อาจารย์สีลา ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่าน ไล่มาหาท่านอาจารย์ขาว ท่านอาจารย์ฝั้นมาเรื่อยๆ รุ่นนั้นรุ่นก่อน อาจารย์สีลา-อาจารย์เกิ่งรุ่นก่อน นี้เป็นอุปัชฌาย์ทั้งสององค์ ยกทั้งวัดญัตติหมดเลย เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านไปพักอยู่บ้านสามผงดูว่าสามปีนะ เราก็เคยไปพักที่นั่นแต่ไม่ได้จำพรรษา บ้านสามผงเคยไปมาบ่อย เพราะเป็นทำเลเที่ยวดี เราไปเที่ยวกรรมฐานแต่ก่อน ไปองค์เดียวละบ้านสามผง

ไปเมื่อเร็วๆ นี้รู้สึกว่าเปลี่ยนสภาพไปหมด วัดป่าบ้านสามผงเคยเป็นป่าเป็นดงจริงๆ ไม่ใช่เป็นป่าศีลป่าธรรมนะ ผู้ทรงอรรถทรงธรรมล่วงลับไปก็เป็นป่าธรรมชาติ ต้นไม้เต็มไปหมด ไปดูสภาพวัดป่าสามผงจนมองดูไม่ออกเลย เป็นดงธรรมดาไป แต่ก่อน โห สวยงามมากวัดป่าสามผง ทางไปทางสามผงเข้าไปนู้นเป็นป่าใหญ่ ออกทางบ้านแพง อำเภอบ้านแพง ตั้งแต่สามผงดงใหญ่มากทีเดียว เราเคยไปเที่ยวปี พ.ศ. เท่าไรนะ ไปเที่ยวทางนั้นสองปีทางสามผง

วัดนี้พระน้อยเมื่อไร ตั้งสี่ห้าสิบเดี๋ยวนี้นะพระ ตั้งสี่ห้าสิบองค์ เรากดเอาไว้ไม่ให้เลยห้าสิบ เพราะถ้าเลยแล้วการภาวนาไม่สะดวก คือเป็นทำเลๆ เฉพาะๆ องค์ไหนอยู่ที่ไหนมีทางจงกรมเป็นประจำๆ อยู่ข้างใน คือไม่ให้ใครเข้าไปยุ่ง ถ้าไปก็ต้องเป็นคนที่ควรไปจริงๆ แล้วให้พระนำไปเลย ไปดู ถ้าธรรมดาไม่ให้เข้า เป็นทำเลของการภาวนา เดี๋ยวนี้เราไม่ได้อะไรละ ทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยสำหรับเราเอง สะเปะสะปะไปอย่างนั้น เดินไปโซซัดโซเซตามวัดตามวา มันหมดสภาพของมันแล้ว กำลังหมด เดินมาตามวัดตามวาหอบนะ เดินมาแถวนี้ ไปกุฏิหอบ เหนื่อย เป็นอย่างนั้นแหละ

เราบวชมานี้กี่ปี (๗๔ พรรษา) เจ้าของก็นับพรรษาเจ้าของไม่ได้ ไม่ทราบว่าบวชมากี่ปี จำพรรษาที่ไหนบ้าง คือมันมากต่อมาก นอกจากนั้นจำที่ไหนๆ จำไม่ได้ มาตั้งวัดที่นี่จำได้ นานตั้งสี่ห้าสิบปี ให้พรนะ


:b8: :b8: :b8: http://www.luangta.com

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตฺตโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20021

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อใช่ สุชีโว” วัดเขาฉลาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22809

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/