ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ องค์หลวงตามหาบัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=52791
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ องค์หลวงตามหาบัว

:b44: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว :b44:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือหัวใจของชาติไทยเรา
นี่ให้พากันจำเอาไว้นะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน
อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย
เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว
มันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด
มีแต่ลูกกำพร้าหยิมแหยมๆ มันใช้ไม่ได้นะ
สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้ว สกุลนั้นไม่เจริญ
สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง
พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้นั้นเป็นผู้ดี

นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา
คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
ให้พากันทะนุถนอมนะ อย่าพากันไปทำลาย
จะมีแต่ลูกหยอมแหยมๆ
พ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์
อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นี้คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน
อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา
พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี...”:b8: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

http://www.luangta.com

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“...การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง
เพราะนี่คือหัวใจของชาติ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
...โลกอยู่ได้ด้วยของดี คนดี ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของชั่ว คนชั่ว...
ในหลวงเป็นคนดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้
พระองค์เสด็จนู้นเสด็จนี้ เราก็เห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ได้หยุดเลย
เหมือนกังหัน เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง รักประชาราษฎร
เพราะเป็นลูกของท่าน เราจะหาใครได้อย่างในหลวง
ทำไมไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ
คนคนนั้น (ผู้ดูหมิ่นในหลวง) เป็นคนประเภทใดพิจารณาดูเถิด
...พึงบูชาคุณของคนดี เคารพ เลื่อมใส ยินดี...
จะไปตำหนิในจิตเช่นนั้นแล้ว
แสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมาก
เป็นคนเลวมาก อย่าถือเป็นคติตัวอย่าง ไม่ดี...”:b8: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

http://www.luangta.com

รูปภาพ

รูปภาพ

“ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทย
ทำงานปรารถนาความเป็นอะไร ทำงานกันจนไม่มีเวลาพักผ่อน”

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน
อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย”หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระผู้ได้รับการชื่นชมจากหลวงปู่มั่นและพระอริยะอีกหลายรูป
ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย
ผมกับเล็บของท่านกลายเป็นพระธาตุตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่

http://www.jozho.net/index.php?mo=3&art=41932952

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 10:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กับ ในหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถเจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 10:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
กับ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งพระองค์ทรงเป็น “บุตรบุญธรรม” ขององค์หลวงตามหาบัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 10:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 11:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 11:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.พ. 2011, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 มี.ค. 2011, 08:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b44: :b47: :b44:

= เมื่อพระเจ้าอยู่หัวฯ ถามหลวงตามหาบัวฯ เรื่องพุทธภูมิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=19868

= พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=37227

= รวมคำสอน “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38517

เจ้าของ:  Supatorn [ 08 มิ.ย. 2011, 03:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

ซึ้งๆๆ เป็นภาพที่หาดูยากและมีค่ามาก ขอบพระคุณค่ะ :b17: :b17: :b17:

เจ้าของ:  nateay [ 17 มิ.ย. 2011, 11:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ในหลวง กับ องค์หลวงตามหาบัว

อนุโมทามิ สาธุ สาธุ สาธุ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/