ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=20061
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 15 ม.ค. 2009, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ

นี่ละเรื่องการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติจริงๆ มันก็รู้จริงๆ เห็นจริงๆ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่เป็นธรรมโมฆะ

ขอให้มีผู้ปฏิบัติตาม ท่านเรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ชอบตั้งแต่พื้นๆ ขึ้นไปถึงวิมุตติพระนิพพาน ไม่มีผิดมีพลาด ขอให้ปฏิบัติตามนั้นเถิด ผลจะได้เป็นที่พอใจโดยลำดับ จนกระทั่งทะลุถึงนิพพานเลย

ศาสนาของพระพุทธเจ้าคือ พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่แม่นยำมากที่สุด ในโลกอันนี้มีกี่ศาสนา เป็นศาสนาของผู้มีกิเลส เจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลส สอนออกมาก็ไม่พ้นที่จะนำกิเลสออกมากระจายให้สกปรกโสมม

ผู้ฟังทั้งหลายก็จะเห็นผิดเห็นพลาดไปตามๆ กัน แต่ พุทธศาสนาคือศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์ ออกมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ถูกต้องแม่นยำ ผู้ฟังถึงใจๆ สุดท้ายก็ถึงมรรคผลนิพพานด้วยกัน

นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้า ให้พิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติ เพียงอ่านตำรับตำราเฉยๆ ไม่หายสงสัย ถ้าลงได้เข้าภาคปฏิบัติแล้ว เปิดออกๆ รู้ตรงไหนหายสงสัยๆ ไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยาน

สันทิฏฐิโก รู้เอง เห็นเอง ประกาศก้องขึ้นมา ดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ท่านไปหาใครมาเป็นสักขีพยาน ไม่มี สาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมอยู่ที่ไหน ถึงธรรมที่ไหนเรียกว่า สันทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดๆ ประกาศป้างๆ หายสงสัย ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า เพราะ

สันทิฏฐิโก เป็นพระโอวาทที่ทรงประทานไว้แล้วอย่างเฉียบขาด
สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติจะรู้ผลงานของตนไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสุดท้าย
สันทิฏฐิโก ขั้นสุดท้ายได้แก่เป็นพระอรหันต์ เป็นอย่างนั้นละ ให้พากันจำเอา

อย่าพากันขี้เกียจขี้คร้าน การทำบุญให้ทาน เป็นทางก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ การรักษาศีล การภาวนา ให้พากันอบรมจิตใจ ถ้าจะปล่อยให้แต่กิเลสตัณหามันขยี้ขยำนี้ ก็ไม่มีวันดีคืนไหนแหละที่จะพ้นทุกข์ไปได้

ให้มีศีลมีธรรมเข้าไปเปิดไปชะไปล้าง แล้วจะค่อยบริสุทธิ์ขึ้นไป และมีทางที่จะผ่านพ้นจนกระทั่งถึงนิพพานได้ เข้าใจเหรอ เอ้า วันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละ

: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 81&CatID=2

:b8: :b12:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 15 ม.ค. 2009, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

อย่าพากันขี้เกียจขี้คร้าน การทำบุญให้ทาน
เป็นทางก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์
การรักษาศีล การภาวนา ให้พากันอบรมจิตใจ
ถ้าจะปล่อยให้แต่กิเลสตัณหามันขยี้ขยำนี้
ก็ไม่มีวันดีคืนไหนแหละที่จะพ้นทุกข์ไปได้


สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณมิตรตัวน้อย

ธรรมใดๆก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b1: :b16: :b4:

เจ้าของ:  Hanako [ 17 มิ.ย. 2015, 17:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 01 ม.ค. 2017, 21:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 พ.ค. 2019, 19:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เอง เห็นเอง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/