ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=77&t=53894
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  wincha [ 01 ส.ค. 2012, 01:03 ]
หัวข้อกระทู้:  การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

รูปภาพ

การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง

วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันที่พุทธบริษัท
ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์
มาสร้างกุศลด้วยทาน ศีล และภาวนา
เป็นการสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของตน


การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเองนั้น
มีหลักปฏิบัติอยู่ ๓ ประการคือ ทาน ศีล ภาวนา


การที่จะมีทานได้นั้น
ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมด้วยแล้ว จะเกิดทานอันเป็นส่วนกุศล

ภาวนากุศล
คือ ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาจากดวงใจใสสะอาด

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น เป็นการสร้างกุศลอันดับหนึ่ง
จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้
ท่านจะมีกุศลจิตที่ดี เพราะเจริญจิตภาวนา
มีสติสัมปชัญญะดีแล้ว มันจะผุดออกมาจากดวงใจของเรา


ภาวนากุศลทำให้จิตสบาย ทำให้เรามีสติ
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าได้
นึกถึงความดีขึ้นมาก็ทำให้เรามีสติมั่นคง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จิตใจสงบ กุศลอยู่ตรงนี้

หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ น้อมจิตเข้ามาหาตน
ทำให้น้อมเข้ามาหาคุณงามความดี
จิตเราย่อมเป็นกุศล เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้รับผล
อานิสงส์จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตน
อันนี้ยากมากที่สุด ยากอยู่ที่เราไม่เคยทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันธรรมสวนะ
ควรหาโอกาสอันเป็นประโยชน์ของท่านมาสร้างบุญ สร้างกุศล
เจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดบุญ เกิดความสุข

ถ้าเรามีความทุกข์อยู่ขณะนั้น
ควรเจริญสติปัฏฐาน ๔ จิตใจก็สบายเป็นความสุข
จะได้รู้ความทุกข์ว่ามาจากเหตุใด
มีการกำหนดจิตทุกอิริยาบถ
แต่ยากแท้...ที่ไม่เคยทำ ถ้าทำแล้วจะง่ายขึ้น


คนเราจะมีกุศลได้ ต้องภาวนาให้ใจใสสะอาดออกมาจากดวงใจ
จะมีเมตตา ปรารถนาดีต่อทุกคน
จะไม่อิจฉาริษยาแต่ประการใด
นี่ก็เป็นทานอันสำคัญ ที่เราพยายามเสียสละความชั่วออกจากตัวได้ที่มา http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12924

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/