ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=77&t=53874
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 05 มิ.ย. 2010, 16:49 ]
หัวข้อกระทู้:  ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

รูปภาพ

ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโมพระองค์ท่านสอนคนจนกระทั่งตาย
ข้างทางเดินระหว่างต้นรังทั้งคู่
ก่อนที่จะตาย คือ เข้าสู่ปรินิพพานของพระองค์นั้น
พระองค์ยังหันพระพักตร์มาสู่พระอานนท์ศรีอนุชา
หนฺททานิ ภิกขฺเว อามนฺตยามิโว ขยวย ธมฺมา
สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ
พี่น้องที่รักโปรดได้นึกถึงปัจฉิมโอวาทข้อนี้ไว้
พระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนคนกระทั่งตาย
ตายแล้วยังสอนอีกนะว่า


"อานนท์ศรีอนุชา โปรดเอาไปสอน
สังขารของข้าพเจ้ากำลังเสื่อมกำลังโทรมแล้ว
อันรูปธรรม นามธรรม เข้าสู่ปรินิพพาน
ขอพระอานนท์ศรีอนุชาโปรดได้สอนพุทธศาสนิกชน
ต้องต่อสู้ต่อไปจนชีวิตหาไม่"


"ข้าพเจ้าเป็นจักรพรรดิ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ
มีแก้วแหวนเงินทองมากมายก่ายกอง เหลือจะนับคณาได้
แต่ข้าพเจ้าเสียสละมาเพื่อชาวโลก
ต้องการให้ชาวโลกทั้งหมดนี้ได้แก้ปัญหาทุกข์
และได้พ้นไปเสียจากกองทุกข์นานาประการ
ร่างกายสังขารก็ไม่มีประโยชน์เท่าใดแล้ว"พี่น้องที่รัก เราเลี้ยงสังขารมาใช้งานใช่ไหม
เลี้ยงช้าง ม้า วัว ควาย ต้องการใช้งานใช่ไหม
แต่อยากจะให้ข้อคิดเจริญพรถามท่านว่า
ท่านเลี้ยงสังขารไว้ทำอะไร
เลี้ยงมาสร้างปัญหา มาสร้างทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
ไม่มีโอกาสจะเลี้ยงสังขารให้เป็นประโยชน์แก่ตนเลย
ไม่สามารถจะนำสังขารสร้างความดีให้แก่ตนเลย
เลี้ยงสังขารต้องหมดข้าวปลาอาหาร
เสียทรัพยากรชีวิตอีกทั้งยังเสียเวลาด้วย


พี่น้องทั้งหลายเอ๋ย ถ้าท่านถึงธรรมะเมื่อใด
ท่านจะคิดว่าชีวิตของท่านมีค่ามาก
เวลาของท่านจะมีประโยชน์มาก
ถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าชีวิตไม่มีค่าอะไรเลย
เกิดมาไม่มีค่า เวลาของท่านเอาไปชอปปิ้ง
ไปนั่งคุยนินทากัน เสียเวลาการมิใช่น้อย
ทุกคนโปรดได้คิด การศึกษาธรรมะต้องคิด
ไม่ใช่เพื่อความสนุก ท่านจะทุกข์ถนัด
ท่านต้องเอาไปคิดกัน ไปสร้างความดีให้แก่ตน
และครอบครัวจึงจะเป็นการถูกต้องมากไม่ใช่ท่านไม่มีความรู้ ท่านเป็นผู้ทรงความรู้ทั้งนั้น
เรียนจบหลักสูตรมาทั้งนั้น อายุอานามก็มากพอสมควร
แต่ท่านอย่ามากแต่อายุเลย
ขอให้มากด้วยความดีที่สะสม อบรมไว้มานาน
ด้วยการทำงานด้วยความตั้งใจของท่าน
เดี๋ยวนี้บางคนเดินทางผิดพลาดกันมาก
เอาผีเอาเจ้ามาเป็นที่พึ่ง
ถ้าท่านเดินทางผิดพลาด
ท่านมีความประมาท ท่านจะแก้ตัวไม่ได้
ชีวิตของท่านจะไม่มีค่าเลยอาตมาตรึกตรองตลอดเวลาทั้งลมหายใจเข้าออกว่า
หายใจเข้าไม่ออก หายใจออกไม่เข้า
เราก็ต้องตาย ตายแล้วได้อะไรไปบ้าง คิดบ้างไหม
ถ้าชีวิตมีค่า เวลาของท่านจะมีประโยชน์มาก
อาตมาดีใจที่ท่านอุตส่าห์เสียเวลาศึกษาธรรมะให้ได้คิด
ได้มีสติปัญญาตามอัตภาพของท่าน
ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนานะ
ท่านมีความรู้แจ้งด้วยกันทุกคน
แต่อาจขาดสติ ขาดความคิด มีความประมาท
ถ้ามีความประมาทในชีวิตแล้วท่านจะได้อะไร
ถ้าท่านเป็นญาติกับพระศาสนาแล้ว
ท่านจะหอมหวนทวนลม
จิตใจเข้มแข็งอดทนจนชีวิตหาไม่
จึงจะมีประโยชน์แก่ท่านมิใช่น้อย
หลักศาสนาที่ท่านจะยึดถือเป็นประโยชน์ตรงไหน
ท่านจะยึดถืออะไร เดี๋ยวนี้ชาวพุทธแท้มี 10 เปอร์เซ็นต์
อีก 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพุทธแบบฟอร์ม เพราะรู้ไม่จริง


ถ้าท่านรู้จริงนะ ท่านคิดได้ตามที่อาตมากล่าว
เดี๋ยวนี้เสียดายเหลือเกิน คนรู้มากเยอะ
รู้จริงๆ หายาก รู้มากหาง่าย
รู้จริงต้องลงมือทำ
รู้จำต้องลงมือท่อง
รู้แจ้งต้องลงมือคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์
ริเริ่มดำเนินหน้าที่ มิรอรีแต่ประการใด
หากท่านยังนิ่งดูดาย เป็นชาวพุทธซังกะตาย
ไปหาผีเจ้าเข้าทรงกันเยอะ
ไปไหว้ผีกันเป็นแถวหมด
แต่ไม่หมายความถึงผีปู่ย่าตายาย
ซึ่งควรไหว้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีอาตมาแสดงความเศร้าสลดใจกับพุทธศาสนิกชน
ที่ไม่มีแก่นแท้เลย เปลือกก็ไม่มีด้วย
ต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกฉันใด
เปลือกก็ต้องอาศัยแก่นฉันนั้น
เปลือกของต้นไม้ที่เปรียบเหมือนศาสนาพิธีก็ยังไม่ค่อยรู้กัน
อาราธนาศีลก็ไม่เป็น อาราธนาธรรมก็ไม่เป็น
เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเก่ง
เขาอบรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เลยต้องไปบอกนักเรียนให้มาอาราธนาศีลแทน
เวลามีงานมีการ คนดีต้องการไปหาของดี
คนชั่วจิตใจมั่วซั่วและต่ำช้า ชอบไปหาของชั่วด้วยกัน
คบอันธพาลไม่พัก ออกมาในลักษณะการอย่างนี้
จะว่ากันไม่ได้หรอก
พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าใคร ท่านให้แต่ของดี
ไม่เคยรับกิเลสของใครมาไว้ในใจท่าน
พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกัน
ท่านคงไม่รับกิเลสของใคร
แต่อาจจะรับไทยทานเป็นการส่วนกุศล
เอาไปบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะเป็นได้
ถ้าจะไปรับเรื่องของชาวบ้านมาให้หมดแล้ว
ก็คงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า
คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รับเรื่องปัญหาของคน
ท่านสอนคนให้แก้ปัญหา
และคนก็นำเอาปัญหามาให้พระ
ไม่รู้จักจะช่วยตัวเอง
คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละบทพระคาถา
สอนให้ช่วยตัวเองได้
สอนให้พึ่งตัวเองได้
สอนให้สอนตัวเองได้
ไม่ต้องไปพึ่งใครที่มา... http://www.jarun.org

:b48: :b8: :b48:

:b47: รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 05 มิ.ย. 2010, 17:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..จร้า..น้องลูกโป่ง :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 24 ก.ค. 2015, 09:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Kiss

เจ้าของ:  sirinpho [ 01 ก.พ. 2016, 09:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 24 ก.พ. 2017, 08:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ช่วยตัวเอง-พึ่งตัวเอง-สอนตัวเอง : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/