ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำบาปนั้นง่ายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=58623
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 15 ก.พ. 2020, 07:59 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำบาปนั้นง่ายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา

รูปภาพ

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ


:b50: :b50:

เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้ว เราก็จะต้องรู้จักว่านี่คือ “บาป” อย่างนี้คือ “บุญ” บาปเราละ บุญเราทำอย่างนี้เป็นต้น แล้วทีนี้ในการที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นี้เราก็มีหนทางที่เราจะต้องไปที่สะดวกหรือที่ต้องสบาย ก็คือ ชั้นสวรรค์ นอกจากมนุษย์คือไปชั้นสวรรค์ก็ยังได้รับความสบาย นี่ถ้าหากว่าเลยจากมนุษย์แล้วไปได้ตกนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเหล่านี้ อันนี้ไม่สบายแล้ว

แม้ว่าไม่สบายแต่ว่าเราได้ทำบาปไปแล้วเราก็ต้องไปตามยถากรรม ไม่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าจิตใจมันเศร้าหมอง เมื่อเศร้าหมองแล้วมันก็ไปเกิดในอบายภูมิได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุดังกล่าว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะพวกเราว่า อย่าประมาทนะ อย่าไปคิดว่าเราได้ชีวิตมานี้มันเป็นของง่ายเกินไป มันไม่ใช่เป็นของง่าย เราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์มาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มาเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือว่า อย่าให้จิตวิญญาณของเราดวงนี้ต้องไปเสวยทุกข์ด้วยการทำบาปก็แล้วกัน

ถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้จิตดวงนี้ต้องไปเป็นผู้ที่สร้างบาปให้เกิดขึ้น การสร้างบาปนั้นท่านเปรียบเหมือนกับการกลิ้งครกลงภูเขา มันง่ายโพด ไม่ต้องไปออกแรงอะไรเลย ครกมันก็ลงไปเองมัน ท่านเปรียบเหมือนกับคนทำบาป มันไม่มีอะไรทัดทาน แต่คนทำบุญแล้วนี่มันก็ต้องมีสิ่งทัดทาน มีสิ่งนั้นขัดข้องบ้าง สิ่งนี้ขัดข้องบ้างเรียกว่า “มารผจญ” แต่เราก็พยายามที่จะก้าวล่วงมารนี้ให้ได้ เราก็จะได้เป็นผู้ที่ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญ

นี่ไม่ได้มีอะไรเลยมากเลยในพระพุทธศาสนา เรารู้จักว่าเราละบาปแล้วเราบำเพ็ญบุญเท่านี้ ก็ถือว่าจิตดวงนี้ก็จะไม่ต้องลำบากต่อไป


:b44: :b44:

ถอดความจาก ธรรมรุ่งอรุณ วันที่ ๘ ม.ค. ๕๗
หัวข้อ “ทำอย่างไรจิตดวงนี้ ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป”


:: รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43841

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20338

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/