ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธศาสนาสอนให้ละกิเลสไปตามลำดับ (หลวงปู่เหรียญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=61147
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 12 ต.ค. 2021, 17:36 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธศาสนาสอนให้ละกิเลสไปตามลำดับ (หลวงปู่เหรียญ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายแต่ที่แนะนำตักเตือนนี้ก็เพื่อส่งเสริมกำลังศรัทธากำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นดอก ธรรมดาจิตใจนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมบ้าง ไม่มีผู้สนับสนุนบ้าง ลำพังแต่ความคิดนึกรู้สึกตัวผู้เดียว มันไม่เข้มแข็งพอก็มี เป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นเข้าไป มันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบันเทิงขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมในอันที่จะปฏฺบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งๆขึ้นไป

เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคำสอนของลัทธิอื่นใดศาสนาอื่นใด คำสอนของพระองค์สอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามละกิเลสไปโดยลำดับจนหมดสิ้น ศาสนาอื่นไม่มีที่จะสอนให้คนละกิเลสให้หมดสิ้นไป และก็ไม่มีใครจะไปละกิเลสหมดสิ้นในลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะมันเป็นอย่างนั้น มีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น ท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำอาสวกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆ

ดังในครั้งพุทธกาลนะนั่นแหละ พระอรหันต์มีอยู่มากมายก่ายกองท่านผู้ทำกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง มีอยู่มากมาย ท่านเหล่านั้นบวชเข้ามาแล้ว ท่านทำอาสวกิเลสให้สิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิต อันนั้นแหละเป็นสักขีพยานว่าในพระพุทธศาสนานี้ ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาสวกิเลสบาปอธรรมได้จริงๆ ถ้าหากว่าละไม่ได้หมด ก็เรียกว่าละได้เป็นบางส่วน ละได้โดยเอกเทศอย่างนี้นะ คำว่าละได้โดยเอกเทศ หมายเอาพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี นี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศ ยังไม่สิ้นเชิง มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสตัณหาในพุทธศาสนานี้:b45: :b45:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“หนทางแห่งพระโสดาบัน”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/