ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ควรเบื่อกิเลสได้แล้ว (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=58616
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 ก.พ. 2020, 17:21 ]
หัวข้อกระทู้:  ควรเบื่อกิเลสได้แล้ว (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ต้องอดต้องทน ไม่มีใครทำความดีให้แก่ตน มีแต่ตนของตนเท่านั้น ให้พากันนึกให้ดี ทุกคนจะมีความสุขได้ก็เพราะฝึกตนนี่แหละ เพราะว่าไปถูกความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ดัดจริตนิสัยให้สงบระงับจากกิเลสนั้น มันเป็นเช่นนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมา ดังนั้นให้พากันนึกทบทวนดูให้ดีมันควรจะเบื่อหน่ายได้แล้ว

ควรจะเบื่อหน่ายในราคะ-ความกำหนัดยินดี ควรจะเบื่อหน่ายโทสะ-ความคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ควรจะเบื่อหน่ายโมหะ-ความหลงความเมาความไม่รู้จริง หมู่นี้ควรพากันพิจารณากันให้มันเห็นว่า กิเลสเหล่านี้ควรเบื่อหน่ายจริงๆ เพราะมันทำทุกข์ให้แก่ตัวเองมานับชาติไม่ถ้วนแล้ว

ถึงแม้ว่าเราจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามแต่มันก็เป็นความจริงเพราะมีปัจจุบันนี้แหละเป็นสักขีพยาน ปัจจุบันนี้ตนเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาฉันใด อดีตที่ล่วงมาแล้วนู้นก็เป็นทุกข์ฉันนั้นแหละ อนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงต่อไปมันก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แหละพอไปในอนาคต ถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามละกิเลสอันเป็นปัจจุบันนี้เสีย

ดังนั้นน่ะให้พิจารณาให้มันเห็นตัวกิเลส ถ้าไม่เห็นตัวของมัน มันก็ไม่เบื่อหน่ายมัน เหมือนอย่างคนที่ไม่รู้ว่างูตัวนี้มันมีพิษ แล้วก็ไปจับมันเข้ามันก็กัดเอา ก็ได้รับทุกขเวทนา อันนี้ก็เช่นเดียวนั้นแหละ ผู้ที่ไม่รู้จักตัวของกิเลสก็ไปยึดไปถือมันเข้า ธรรมดากิเลสมันเป็นของร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เมื่อไปยึดมันเข้ามันก็เผาเอา อุปมาหนึ่งก็เหมือนไฟซึ่งมันเป็นธรรมชาติร้อนอยู่แล้วพอเอามือไปจบถ่านไฟนั่นเข้า ไฟมันก็ไหม้มือ ได้รับทุกขเวทนาเป็นแผลเหวอะหวะ

ถ้าหากว่าไฟนั่นเป็นของร้อนจริงแต่เมื่อหากว่าไม่เอามือไปจับ ไม่ไปเหยียบมันเข้า มันก็ไม่เผาใครให้เดือดร้อนเจ็บปวดเลย มันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมัน อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นให้พากันเข้าใจ


:b47: :b47:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“กิเลสทำให้จิตเร่าร้อน”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/