ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ให้ดีขึ้น อย่าให้เลวลง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=57255
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 03 มี.ค. 2019, 20:32 ]
หัวข้อกระทู้:  ให้ดีขึ้น อย่าให้เลวลง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงหมายความสั้นๆ ลงมาว่า เป็นการปฏิบัติจิตใจดวงเดียวนี้แหละให้มันดีขึ้น อย่าให้มันเลวลง เพราะว่าใจดวงนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆ แล้วว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่ล่วงมาแล้วมามันก็มีกิเลสตัณหามานะทิฐิเหล่านี้แหละเป็นเครื่องนำทางไปหาภพน้อยภพใหญ่ ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ก็มีกิเลสเหล่านี้เองนำทางไป เมื่อกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วบุคคลใดไม่สามารถที่จะละมันได้ มันก็บันดาลให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้าง สลับกันไปอย่างนั้น

เมื่อทำดีมันก็เป็นกรรมดีไป ทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไป กรรมดีกรรมชั่วน่ะมันเป็นพาหนะรองรับดวงจิตนี้เมื่อละโลกนี้ไปนำดวงจิตนี้ไปสู่สถานที่ที่บุญกุศลจะพึงอำนวยให้ถ้าผู้มีบุญนะ ถ้าผู้มีบาป บาปก็นำไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อน มันก็เป็นอย่างนี้นะเหตุปัจจัยของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอด


:b46: :b46:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อริยสัจธรรม”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/