ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ฝึกให้รู้กายและจิตตามเป็นจริง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=56747
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 17 พ.ย. 2018, 07:58 ]
หัวข้อกระทู้:  ฝึกให้รู้กายและจิตตามเป็นจริง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


พึงพากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายใน อย่าส่งใจออกไปข้างนอก การปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ได้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองนี้แหละตามเป็นจริง ก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้

เมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบๆ ตัวนี่ ที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆ อยู่นั้นก็เพราเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เอง มันรู้แต่เพียงเอกเทศ มันไม่รู้รอบ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ่อยๆ บ้างและการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้างเพื่อจะได้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้

อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆ ก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตา อันนี้หู อันนี้จมูก อันนี้ลิ้น อันนี้กาย อันนี้ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เหล่านี้ ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละ แต่รู้ด้วยวิญญาณ จำไว้ได้ด้วยสัญญา มันไม่ได้รู้แจ้งด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้ลงไม่ได้ จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้น แม้ว่าจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมรับคำตักเตือนสักกี่ครั้งก็ตามบางคนนะตื่นตัวเลย ยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/