ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มุ่งฝึกจิตดวงเดียวให้ดี (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=56532
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 17 ก.ย. 2018, 08:18 ]
หัวข้อกระทู้:  มุ่งฝึกจิตดวงเดียวให้ดี (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


พึงพากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดี การสำรวมนี้เป็นความดี ความสำรวมก่อนอื่นก็สำรวมใจนั่นแหละ เมื่อตั้งใจได้แล้วมันก็สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย มือเท้าอะไรได้หมด ถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วมันก็สำรวมอันอื่นก็ไม่ได้แหละ เพราะว่าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นให้พากันสำคัญเรื่องจิตใจนี้ให้มากทีเดียว

ผู้มีความคิดสูงก็จึงได้มองเห็นว่า ใจนี้แหละเป็นประธาน การทำดีหรือทำชั่วใดๆ ก็ดี บัดนี้เมื่อเห็นว่าการทำชั่วนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนมีปัญญา คนมีปัญญาจะไม่ทำความชั่วจะเลือกทำแต่ความดี ทีนี้การที่บุคคลจะทำความดีให้สม่ำเสมอไปได้หรือว่าให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงด้วยดี ให้มันหนักแน่นเข้าไป ไม่ให้มันอ่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบถูกต้องเข้า นี่ให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ เราไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นใด ถ้าพูดอย่างรวบรัดตัดตอนเอา การมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้นะมุ่งฝึกจิตดวงเดียวนี้แหละให้ดีขึ้นไปโดยลำดับ:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/