ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คุมจิตไม่ให้คิดอกุศล (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=55776
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 30 เม.ย. 2018, 05:35 ]
หัวข้อกระทู้:  คุมจิตไม่ให้คิดอกุศล (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


การที่เราอยู่ด้วยกันจะพบกับสันติสุขได้ ต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนอยู่เสมอ ไม่ให้มันคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละ คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลงมัวเมา หมู่นี้นะนี่เรียกว่าคิดเป็นอกุศล ว่ากันอย่างโจ่งแจ้งน่ะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าตนสามารถควบคุมจิตของตนได้ไม่ให้มันคิดไปทางอกุศลอย่างว่านี่ หลายๆ คนทุกคนที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้นะมันก็สบายเลย ไม่มีอะไร เราก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายๆ เรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนๆ กันหมดเลยอย่างนี้นะ ใจมันเป็นบาปนั้นสละมันออกไปแล้ว ไม่สร้างมันเอามาไว้

อย่างนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ความมุ่งหมายแท้จริงก็อยู่ตรงนี้เองแหละ ที่พระพุทธองค์ทรงประทานพุทธศาสนธรรมคำสอนไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทนำไปปฏิบัติตาม สิ่งใดที่ควรละให้เพียรละมันไป สิ่งใดที่ควรทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำให้เกิดให้มีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป อย่างที่เคยพูดมาแล้ว:b46: :b46:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมทเศนาหัวข้อ
“อริยสัจธรรม”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/