ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รักษาศีลต้องมีความอดทน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=55370
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 16 ก.พ. 2018, 05:43 ]
หัวข้อกระทู้:  รักษาศีลต้องมีความอดทน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


อย่างว่ารักษาศีลอย่างนี้ถ้าใครไม่อดไม่ทนน่ะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละ อย่างเช่นเป็นคฤหัสถ์ เอ้ามารักษาศีลอยู่อย่างนี้ เคยทำอาชีพอย่างนั้นมา ไม่ได้ทำแล้วอาชีพเช่นนั้นแล้วมันเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มันก็ทำไม่ได้ มันก็มั่นในศีลแล้ว มันเป็นอย่างนั้น เมื่อทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำอย่างอื่น ทำอย่างที่มันไม่ผิดศีลนั้น ก็อดกลั้นทนทานเอา แม้มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาป ไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตน มันจะนำทุกข์มาให้ในภายหลัง ผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย

อันความเป็นอยู่นี้ไม่คำนึงนะขอให้มีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกัน ความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคช้สอยไปอย่างนั้น ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมันซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยสอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะ เมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมัน ถ้าผู้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่ามันมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่ มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ก็ต้องวางอุปาทานให้ได้:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ขันติธรรม”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/