ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อุปสรรคก็คือความทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=54149
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 09 ก.ค. 2017, 06:04 ]
หัวข้อกระทู้:  อุปสรรคก็คือความทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


แต่พระโพธิสัตว์ท่านบางท่านบางคน เมื่อสร้างบารมีไปๆ เกิดท้อใจขึ้นมาแล้ว ใจอ่อนแอ เมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นน่ะ ว่าข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้ว แล้วนานสักเท่าไรบารมีของข้าพระองค์นี้จึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งญาณดูแล้วก็ตรัสบอกว่า ยังเท่านั้นกัปเท่านี้กัปถึงจะเต็มได้อย่างนี้ ใจเกิดท้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบารมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาวกบารมีเอา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์ในชาตินั้นไปเลย

เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันนิวาสอันนี้นะ เมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นไปด้วยความยุ่งยาก เป็นไปด้วยอุปสรรคขัดข้องนานาประการ คำว่า “อุปสรรค” นั้นน่ะถ้าว่าตรงๆ ก็ได้แก่ “ความทุกข์” นั้นเองแหละ เอ้าทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี่ เอ้าก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้ว โฮ้ย เราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเล้ย มีแต่ทุกข์เปล่าๆ เพิ่นว่า ทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับหมู่นี่ หรือทำนาทำสวน เอ้า เกิดแล้วเกิดแห้งไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลย หรือปลูกพืชอะไรลงในพื้นดินลงไปแล้วก็มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้

หมู่นี้น่ะคำว่าอุปสรรคของชีวิตน่ะ อันนั้น เรียกว่า อุปสรรคภายนอก มันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย เช่นขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียว ร่างกายนี่เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันอยู่ไม่ได้เลย เป็นอย่างนั้น เอ้า มีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละ มีอาหารมีผ้านุ่งผ้าห่ม เอ้าขาดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆ หมู่นี้น่ะ ขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ เป็นอย่างนั้น แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนี่ขาดหยูกยาก็ไม่ได้อีก โรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หาย โรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มี เป็นอย่างนั้น:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ธรรมย่อมรักษา”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/