ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ตั้งใจจริงบารมีจึงแก่กล้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=54144
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 ก.ค. 2017, 06:32 ]
หัวข้อกระทู้:  ตั้งใจจริงบารมีจึงแก่กล้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


พึงพากันตั้งอกตั้งใจ ทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจ มันจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ เราทำอะไรลงไปถ้าไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่ เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมี อุปสรรคนี่แหละทำให้คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ ได้ทั้งสองทาง ถ้าผู้ใดฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ก็เป็น “ผู้ดี” ได้ มีสติมีปัญญา ถ้าผู้ใดฝ่าฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าคลอง กลายเป็น “คนเลว” ไป เป็นอย่างนั้น

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้น พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่น ตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆ เอาให้ลุล่วงไปจนได้ ไม่อ้างกาลอ้างเวลา ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละ อันธรรมดาพระพุทธเจ้านู่นผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านทำความดีอะไร๊อะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาภยศสรรเสริญและความสุขใดๆในโลก อันหมู่นั้นท่านตัดออกไปหมดเลย รวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลก นี่พระองค์ตั้งใจอย่างนี้ลงมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นู่นน่ะ ดังนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตั้งพระทัยให้หนักแน่นลงไปอย่างนี้แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลย:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ธรรมย่อมรักษา”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/