ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เมื่อบาปอำนวยผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53967
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 23 พ.ค. 2017, 05:22 ]
หัวข้อกระทู้:  เมื่อบาปอำนวยผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายถ้ามีทั้งบุญทั้งบาปติดตามขนานกันมาแล้วนั่นแหละมันลำบาก ในระยะใดที่บาปมันให้ผลก็ขัดข้องแหละชีวิต เดือดร้อนกัน ถึงความวิบัติต่างๆนานา คราวใดบุญให้ผลค่อยยังชั่วหน่อยชีวิตก็ค่อยเจริญงอกงามไป แต่มันไม่สม่ำเสมอดังกล่าวมานั้นแหละ อันนี้แหละมูลเหตุที่จะให้คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นลงได้ แต่คนผู้ที่มีกิเลสหนามันไม่กลัว ไม่กลัวความตาย มันไม่กลัวต่อความแก่ความเจ็บป่วยไข้ เพราะอะไร? เพราะกิเลสตัณหานั่นแหละมันฉาบทาจิตใจให้หนา ไม่ให้สะดุ้งหวาดกลัว อย่างนั้นแหละ ไม่กลัวก็ไม่กลัว แต่เมื่อบาปกรรมมันนำไปสู่นรกอบายภูมิแล้ว เมื่อได้ตกนรกหมกไหม้อยู่ไปนั่นแหละมันถึงรู้ตัวได้บาดนิ จะกลัวยังไงมันก็หลีกไม่พ้นแล้ว บาปมันอำนวยผลให้แล้ว ควรพากันนึกคิดให้ดี

:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ความโลภ”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/