ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มีบุญมากจึงได้บวช : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53355
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 07 พ.ย. 2016, 05:02 ]
หัวข้อกระทู้:  มีบุญมากจึงได้บวช : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


เพราะว่าความเป็นอยู่ของคนเรานั้นมันแตกต่างกันด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนสร้างมาแต่ชาติก่อนมากกว่ากัน น้อยกว่ากัน ไม่เท่าเทียมกัน ผู้บำเพ็ญบุญกุศลมามากพอสมควร บุญกุศลนั้นมันก็ดลบันดาลให้เบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือน ยินดีในการเป็นนักบวช ชอบความสงบระงับ ไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใคร ไม่ชอบก่อกรรมก่อเวรกับใคร ผู้เช่นนั้นแล้วก็ย่อมน้อมใจไปในทางที่เป็นนักบวชก็จึงได้เข้ามาบวชในวัดวาศาสนานี้ ถ้าบุญไม่มากไม่ได้เข้ามาบวชเลย ก็ต้องให้พิจารณาให้เห็นอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนว่า อ้อ เรานี่มีบุญมากหนอจึงได้มาบวช เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปถอยหลังคืนไปจะสมควรหรือ? ก็ต้องเตือนตนสอนตนอย่างนี้ เพราะว่าตนมีบุญมากแล้ว ส่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นมาอย่างนี้

เรียกว่า ความเป็นอยู่ในโลกนี้น่ะ ความเป็นอยู่ของนักบวชในพระพุทธศาสนานี่เป็นความเป็นอยู่อันสูงสุดเลยทีเดียว เพราะว่าผู้เป็นนักบวชนี้สามารถประพฤติปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรคมีองค์แปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้าง โดยสิ้นเชิงได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่ครั้งพุทธกาล หรือว่าในอดีตล่วงแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแต่ละพระองค์ก็ช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัฏวนนี้เข้าสู่นิพพานคณานับไม่ถ้วนเหมือนกัน ดังนั้นน่ะให้หมั่นพิจารณาดูตัวของตัวเองแล้วมันจะไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองต่อไป:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสนำทาง”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/