ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โทษแห่งความหลงผิด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53286
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 22 ต.ค. 2016, 05:00 ]
หัวข้อกระทู้:  โทษแห่งความหลงผิด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


ทีเมื่อยังไม่เห็นแจ้งในสภาวธาตุทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้มันก็จะทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้ มันก็ต้องเอียงไปแหละบาดนินะ หลงยินดีพอใจ หลงเสียใจหลงโกรธในสิ่งที่ตนไม่ชอบอกชอบใจเพราะมันถือว่ามีตัวมีตนน่ะรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ หมู่นี้ มันถึงได้ถือมั่นอย่างนั้น มีเขามีเราแล้วมันก็มีรักมีชังมีโกรธมีเบียดเบียนกันและกัน นี่โทษที่ไปสำคัญผิดว่าสิ่งทั้งปวงที่มีใจครองก็ดี ไม่มีใจครองก็ดี สำคัญว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา

อันมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะความสำคัญผิดอย่างว่านี้มันมีอยู่ในใจ มันสำคัญว่าเขาว่าให้เรา เขาด่าเขาเบียดเบียนเรา เราจะต้องตอบโต้มัน จะต้องแก้แค้นให้ได้ นี่มันมีเรามีเขาขึ้นมาอย่างนี้แหละมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ลองคิดดู โทษแห่งความหลงผิด คิดว่าสังขารทั้งปวงมีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่โทษมีมากมายเหลือที่จะพรรณนา ผู้เจริญภาวนาเจริญปัญญาวิปัสสนามันต้องรู้มันต้องพยายามพิจารณาให้รู้ชัดอย่างที่ว่านี่:b45: :b45:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีต”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/