ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เดินตามทางของพระโสดาบัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53101
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 01 ก.ย. 2016, 05:47 ]
หัวข้อกระทู้:  เดินตามทางของพระโสดาบัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ไอ่ผู้ใดเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษแจ่มแจ้งด้วยใจอย่างนี้แล้วละบาปได้ บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนได้ ไม่ใช่ธรรมต่ำๆ นะ เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันแน่นอนเลย อืม ให้คิดดูให้ดี พระโสดาบันนั้นท่านบรรลุโสดาปัตติผลแล้วอย่างนี้นะ ท่านละบาปเด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเลย ดังนั้นท่านจึงไม่กลับไปทำบาป มีปาณาติบาตเป็นต้น ตลอดถึงสุราเมรัยเป็นที่สุด ท่านจะไม่กลับไปทำบาปเหล่านั้นอีกเลย

อย่างนี้ล่ะที่ผู้ใดถ้าหากว่าละความชั่นอันนั้นเหล่านั้นได้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้ชื่อว่า เดินตามทางตามหลังของพระโสดาบัน แล้วต่อไปก็จะได้เป็นพระโสดาบันแน่นอนทีเดียว เพราะฉะนั้นน่ะการได้เป็นพระโสดาบันได้แล้วนี่มีชีวิตพ้นจากนรก พ้นจากเปรต พ้นจากอสุรกาย พ้นจากสัตว์เดรัจฉาน แม้จะไปเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติ ชาติที่เกิดเจ็ดชาตินั้นก็เกิดดีทุกชาติเลย บุญกุศลตกแต่งให้ มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลธรรม เบื่อบาป เห็นโทษของบาป ไม่ทำบาปเด็ดขาดเลยในเจ็ดชาตินั้น ในที่สุดบุญบารมีของท่านก็เต็มเปี่ยมในชาติที่เจ็ดแล้วก็ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพาน เข้าสู่พระนิพพานไปเท่านั้นเองนะ เป็นอย่างนั้น

ดังนั้นน่ะคุณธรรมเหล่านี้น่ะอย่าไปว่าต่ำๆ นะการละบาปนี่น่ะ เหตุฉะนั้นการแสดงนี่นะจึงย้ำแต่เรื่องบาปนี่หลายกว่าอย่างอื่นเลย เพราะว่าคนส่วนมากนะไม่สนใจที่จะละบาปนี่ออกจากกาย วาจา ใจของตน ว่าอย่างละก็ละให้เบาลงหน่อยหนึ่งเท่านั้นล่ะ ยังเหลืออยู่ เออ เห็นว่ามันไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันสบายๆ อยู่ก็แล้วไป ไม่คิดที่จะละมันอีกแล้ว ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเน้อให้เข้าใจกัน เอ้า ต้องเพียรละเอาจนมันหมดนู่นแหละบาปนี้นะ ไม่ให้มันเหลืออยู่ในจิตใจเลยอย่างนี้แล้วนั่นล่ะต่อจากนั้นไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบเท่าถึงพระนิพพาน


:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมทเศนาหัวข้อ
“เพียรละความชั่วออกจากตัว”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/