ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผลแห่งบาปกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=52988
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 07 ส.ค. 2016, 08:06 ]
หัวข้อกระทู้:  ผลแห่งบาปกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


การสั่งสมบาปก็ได้แก่การกระทำความชั่ว วันละเล็กวันละน้อยไปนั้นเองแหละ แต่ทำไปเรื่อยๆไม่รู้สึกตัว ไม่เห็นโทษของบาปกรรมนั้น ไม่คิดว่าจะละบาปกรรมนั้นอย่างนี้นะ แล้วบาปกรรมนั้นมันรวมกำลังกันเข้ามากๆเข้าแล้วบาดนิมันได้ช่องได้โอกาสเวลาไหน มันก็ให้ผลในเวลานั้น บางทีเมื่อบุญเก่าหมดลงแต่ยังไม่ตาย เอ้า บาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นก็ให้ผลสืบต่อบาดนิ ชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลง เสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมความสุขกายสบายใจโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างรุนแรงหมู่นี้ อะไรๆก็มีแต่เสื่อมลงไป

นั่นแหละกรรมชั่วที่ได้กระทำมาแต่ชาติก่อนก็ได้ติดตามมาสนองมาตัดรอนความสุขความเจริญของชีวิตนี้ให้ย่อยยับลงไป มันมีอยู่คนบางคนในโลกนี้นะ เสวยผลแห่งบาปกรรมนะ แต่คนผู้ที่ไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้นึกคิด ไม่ได้มาสอนจิตใจของตน เมื่อเห็นว่าคนอื่นเขาเสวยวิบากกรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้น้อมเข้ามาคิด มาตรองในใจเลย ถ้าผู้มีสติมีปัญญาบ้าง เห็นเขาได้เสวยวิบากกรรมแห่งความชั่วอย่างนั้นน่ะ ก็น้อมเข้ามาสอนตนว่าวิบากกรรมที่เขาได้รับนั้นน่ะมันก็ไม่พ้นไปจากการทรมานสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน บางทีก็ตัดรอนชีวิตของเขาให้ล้มให้ตายไป บางทีก็ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเขามาเป็นของตน เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกนี้บางคนมีทรัพย์สมบัติมากๆเข้าแล้วก็มีโจรมาปล้นเอาไปจนหมดเกลี้ยงก็มี บางทีก็ไฟไหม้เรียบ บางทีก็น้ำท่วมเสียหายหมด อะไรหมู่นี้นะ

นั่นแหละผลแห่งบาปกรรมที่ทำมามันตามมาทัน มันอำนวยผลให้ แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันหากไม่ตื่นตัวกัน ไม่อธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่ว ถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เช่นนี้น่ะมันก็อธิษฐานใจละเว้นเลย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว ข้าพเจ้าจักไม่ลักไม่ล่อไม่ฉ้อไม่โกงไม่จี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนต่อไป ข้าพเจ้าจักไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่น ข้าพเจ้าจะไม่เจตนาพูดโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาเท็จ วาจาไม่จริง ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มเหล้าเมาสุรายาฝิ่นเฮโรอีนตลอดถึงบุหรี่หมู่นี้ก็จะงดเว้น ถ้าผู้ใดมาได้เสวยวิบากกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนอย่างว่านั้นแล้ว รู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นเอาเลยในชาตินี้ ไม่ทำกรรมชั่วอันนั้นต่อไปอีก เช่นนี้แล้วกรรมชั่วที่มันให้ผลอยู่นั้นมันก็จะลดหย่อนผ่อนปรนลงไป ทำให้หนักกลายเป็นเบาก็ได้เพราะแรงแห่งอธิษฐาน ว่าด้วยอำนาจแห่งความสัจความจริงอันนี้ ขอให้กรรมให้เวรอันนี้จงบรรเทาเบาบางไป นี่หมั่นอธิษฐานบ่อยๆเข้าไป กรรมเวรนั้นมันก็เบาลงไปได้ มันเป็นอย่างนั้น:b46: :b46:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมทเศนาหัวข้อ
“ผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/