ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” กับ “ปางปฐมเทศนา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=59080
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2020, 06:21 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” กับ “ปางปฐมเทศนา”

รูปภาพ

รูปภาพ

ปางแสดงธรรม
(วิตรรกมุทรา Vitarka Mudra)


รูปภาพ

ปางปฐมเทศนา
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)


:b50: :b47: :b50:

“ปาง” เป็นคำในภาษาไทย
หมายถึง ท่าทางของพระหัตถ์, เรื่องราวในพุทธประวัติ
ส่วน “มุทรา” เป็นคำในภาษาสันสกฤต
หมายถึงเฉพาะท่าทางของพระหัตถ์ เช่น


ปางปฐมเทศนา = ธรรมจักรมุทรา (Dharmachakra Mudra)
ปางแสดงธรรม = วิตรรกมุทรา (Vitarka Mudra)
ปางมารวิชัย = ภูมิสปรรศมุทรา (Bhumisparsa Mudra)
ปางสมาธิ = ธยานมุทรา (Dhyana Mudra)
ปางประทานอภัย = อภยมุทรา (Abhaya Mudra)
ปางประทานพร = วรทมุทรา (Varada Mudra)


:b39:

พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” (วิตรรกมุทรา Vitarka Mudra)
เป็นปางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงพระธรรมคำสอน
ให้แก่พระสาวก หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไป
พระหัตถ์ขวายกอยู่ในระดับพระอุระ (หน้าอก) หันฝ่าพระหัตถ์ออก
ปลายพระอังคุฐ (นิ้วหัวแม่มือ) กับพระดัชนี (นิ้วชี้)
จีบงอโค้งจรดกันเป็นวงกลม ส่วนอีกสามนิ้วของพระหัตถ์ขวากางออก
กล่าวคือ จีบนิ้วพระหัตถ์ขวาเป็นวงกลม
ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่เหนือพระเพลา (ขา, ตัก) ซ้าย

เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ทราบถึงการแสดงธรรม

สำหรับพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก
กับปางแสดงธรรมนั้น คือ “ปางปฐมเทศนา”
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)
เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประกาศพระธรรม
ที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
คือโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (วันอาสาฬหบูชา)
หัวหน้าปัญจวัคคีย์ คือ ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน
พระอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธศาสนาเป็นคนแรก จึงกราบทูลขออุปสมบท
โดยพระพุทธองค์ทรงทำการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
(พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง) นับเป็น “ปฐมสาวก”
ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะขึ้นครั้งแรกในโลก
เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓ โดยบริบูรณ์
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ลักษณะของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานี้ ยกพระหัตถ์ขึ้น ๒ ข้าง
ท่าทางของพระหัตถ์ขวา เหมือนปางแสดงธรรม
ส่วนพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในลักษณะประคองหมุน
กล่าวคือ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองข้างเป็นวงกลมซ้อนกัน

โดยมีบริบทเป็น “ธรรมจักร” กับ “กวางหมอบ”
ซึ่งมีความหมายถึงการหมุนวงล้อแห่งธรรม
และหากแม้ไม่มีบริบทก็ตีความภาพได้ว่าเป็นปางปฐมเทศนา


:b8: :b8: :b8: ผู้โพสต์ได้ใช้...หนังสือตำนานพุทธเจดีย์สยาม
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เป็นแนวทางในการเรียบเรียงเนื้อหาปางแสดงธรรม-ปางปฐมเทศนา


รูปภาพ

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

:b44: พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม”
(วิตรรกมุทรา Vitarka Mudra)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=39910

:b44: พระพุทธรูป “ปางปฐมเทศนา”
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=56008

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2020, 06:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” กับ “ปางปฐมเทศนา”

รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : เฟซท่องไปทั่วสกลมณฑลสยาม

รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : เฟซศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธรูปศิลาขาว
“พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดีปูชนียบพิตร”
หรือเรียกพระนามสั้นๆ ว่า “พระพุทธนรเชษฐ์ฯ” หรือ “หลวงพ่อขาว”
ประดิษฐาน ณ ลานชั้นลด (กะเปาะ) ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

ปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา Vitarka Mudra)

รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพพุทธประวัติ ปางแสดงธรรม
(วิตรรกมุทรา Vitarka Mudra)


รูปภาพ

พระพุทธปฏิมาธรรมจักรมุทรา
ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)

ที่มีผู้ยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามที่สุดในโลก

รูปภาพ

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)

ประดิษฐาน ณ วัดพระพุทธแสงธรรม
ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพพุทธประวัติ ปางปฐมเทศนา
(ธรรมจักรมุทรา Dharmachakra Mudra)

ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (วันอาสาฬหบูชา)
เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

เจ้าของ:  Duangtip [ 05 ก.ค. 2020, 18:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” กับ “ปางปฐมเทศนา”

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 02 พ.ค. 2021, 10:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธรูป “ปางแสดงธรรม” กับ “ปางปฐมเทศนา”

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/