ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

๒. กระบี่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=41085
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ๒. กระบี่

รูปภาพ

พระประธานในพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม
(พระอารามหลวง) ถ.อิศรา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47749

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 25 ก.ค. 2013, 15:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๒. กระบี่

พระพุทธรูปหยกขาว พระประธานในอุโบสถ
วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่


รูปภาพ

ในปี พ.ศ. 2518 หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ มีความประสงค์จะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมใหม่ ก็เกิดนิมิตในมโนภาพว่าเป็นสถานที่มีภูเขาล้อมรอบ และถ้ำชื่อ “ถ้ำเสือ” ตลอดถึงถ้ำต่างๆ หลายถ้ำ และอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ด้วย ทันทีที่เกิดนิมิตเห็นก็เกิดความรู้สึกนึกรักสถานที่นั้นขึ้นมาจับใจ เหมือนรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นี้มาก่อน หลวงพ่อได้ให้พระอาจารย์หีด ไปเสาะแสวงหาสถานที่จะตั้งสำนัก จนในที่สุดพระอาจารย์หีดได้พบสถานที่หลายๆ แห่งรวมถึงถ้ำเสือด้วย

หลวงพ่อได้มีโอกาสไปดูสถานที่ถ้ำตามที่พระอาจารย์หีดบอก ก็ตรงกับนิมิตที่หลวงพ่อเห็นจริงๆ หลวงพ่อจำเนียรได้นำคณะพระภิกษุสามเณร 53 รูป และแม่ชี 56 ท่าน จากวัดสุคนธาวาสมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้อันมีนามว่า ถ้ำเสือ หรือในอดีตวัดมีชื่อว่า “สำนักสงฆ์หน้าชิง” ตามชื่อหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2518

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดถ้ำเสือ” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 มาบุกเบิกเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานจนถึงปัจจุบัน ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่า เหตุที่ได้ชื่อว่า “ถ้ำเสือ” เพราะว่าบริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า “เขาแก้ว” ในอดีตเคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่จำนวนมากอาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ” ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา (วัดถ้ำเสือ) ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือ มีลักษณะเป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำงู ถ้ำเต่า ถ้ำมือเสือ สิ่งสำคัญใน “วัดถ้ำเสือ” นั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดและเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่มา : http://www.watthumsua-krabi.com/history-temple.htm

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/