ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

๒๓. นครสวรรค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=41064
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 08:54 ]
หัวข้อกระทู้:  ๒๓. นครสวรรค์

รูปภาพ

พระพุทธศรีสวรรค์ หรือ “หลวงพ่อศรีสวรรค์”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=45692

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 18 ก.ย. 2013, 22:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๒๓. นครสวรรค์

วัดวรนาถบรรพต(เขากบ) (ต้องขอโ?ษด้วยนะครับผมหาชื่อพระพุทธรููปองค์นี้ไม่ได้ครับ ใครช่วยได้บอกด้วยนะครับ)
รูปภาพ

รูปภาพ


ประวัติความเป็นมา

วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดกบ" หรือ "วัดเขากบ" เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขาซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่ง "วัดปากพระบาง" ต่อมาท่านเข้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะมณฑล ได้มาตรวจการคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า "วัดกบ" หรือ "วัดเขากบ" ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า
"วัดวรนาถบรรพต"อย่างไรก็ตามประชาชน โดยทั่วไปมักเรียกชื่อ วัดกบหรือ วัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


วัดวรนาถบรรพต เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขากบ เลขที่ ๑--๘๘ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ดิน ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียดที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นกันคือรอยพระพุทธบาทสำลอง สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรก สมัยเชียงแสน เป็นต้นในอดีตวัดวรนาถบรรพต เคยเป็นวัดร้างมีซาก ปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ หลงเหลืออยู่ได้แก่ซุ้มเสมาของอุโบสถซากวิหาร พระพุทธไสยาสน์(พระนอน)เจดีย์ใหญ่และรอยพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขากบสภาพบริเวณวัดเป็นป่าไม้รวกและปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณนอกวัดมีคูรอบวัด สันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ๒ หลัก คือ หลักศิลาจารึกหลักที่ ๒๐ มีขนาดสูง ๘๐ ซม. กว้าง๔๗ ซม. หนา ๖ ซม. ผู้ค้นพบคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งค้นพบเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ยอดเขากบปัจจุบันกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวชิรญาณท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร(มนต์ชัยเทวัญวโรปกรณ๒๕๒๖ : ๘๑๐) จากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๒๐ ได้กล่าวถึงพญาบาลเมืองสร้างวัดเขากบ มีเจดีย์วิหารขุดตระพัง ปลูกบัวนานาพรรณเพื่อเป็นพุทธบูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในรามอาวาส สร้างพุทธปฏิมา ดูงามนักงามหนาในวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พญารามผู้น้อง ซึ่งมาสิ้นพระชนม์ลง ณ เมืองพระบางเมืองพระบางที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกคือ เมืองนครสวรรค์ เดิมซากของเมืองตั้งอยู่บนที่ดอนตั้งชายเขาฤาษีลงมาจรดวัดหัวเมืองมุมเมืองอยู่ตรงวัดนั้นยังพอมีแนวแลเห็นเป็นหลักฐานในปัจจุบัน


ที่มา: http://student.nu.ac.th/54311768/%E0%B8 ... B8%95.html

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/