ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

๔๓. มหาสารคาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=41043
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 08:40 ]
หัวข้อกระทู้:  ๔๓. มหาสารคาม

รูปภาพ

หลวงพ่อใหญ่ หรือ “พระใหญ่บ้านโพน”
พระประธานในวิหาร วัดพุทธประดิษฐ์ จ.มหาสารคาม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=41115

เจ้าของ:  ศรีโคมคำ [ 12 ม.ค. 2013, 06:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๔๓. มหาสารคาม

รูปภาพ

พระโพธิญาณ วัดหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถนามว่า พระโพธิญาณ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ทรงนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายและขวาวางบนพระเพลา หน้าตักกว้าง 2 เมตร ศิลปะแบบเชียงรุ้งทรงเครื่องมงกุฎ อายุมากกว่า 200 ปี

เป็นพระพุทธรูปที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่ามีการบรรจุดวงแก้วกายสิทธิ์ มีชาวบ้านเห็นแสงดวงแก้วเสด็จอยู่เนืองๆ บางครั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีนิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ไปโปรดจึงตามมากราบถึงวัดหนองเลาพระพุทธรูปปาง อนิมิตเจโตสมาธิ มีพุทธลักษณะอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางคว่ำอยู่บนพระชานุ(เข่า) ทั้งสองข้าง

วันหนึ่งในพรรษาที่ ๔๕ พรรษาสุดท้ายแห่งพระชนมายุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราศรัยเรื่องชราธรรมกับพระอานนท์ว่า "ดูก่อนอานนท์ บัดนี้เราชราภาพล่วงกาลผ่านวัยจนพระชนมายุล่วงเข้า ๘๐ ปีแล้ว กายของตถาคตทรุดโทรมเสมือนเกวียนชำรุดที่ต้องซ่อม ต้องมัดกระหนาบให้อยู่ด้วยไม้ไผ่ อันมิใช่สัมภาระแห่งเกวียนนั้น ดู ก่อนอานนท์ เมื่อใดตถาคตเข้าอนิมิตเจโตสมาธิ ตั้งจิตสงบมั่น คือ ไม่ไห้มีนิมิตใดๆ เพราะไม่ทำนิมิตทั้งหลายไว้ในใจ ดับเวทนาบางเหล่าเสียและหยุดยั้งอยู่ด้วยอนิมิตสมาธิ เมื่อนั้นกายแห่งตถาคตย่อมผ่องใส มีความผาสุก สบายตลอดกาย ดูก่อนอานนท์ เพราะธรรมคือ นิมิตสมาธิธรรมนั้นมีความผาสุก ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่งทุกอิริยาบถเถิด"

อนิมิตเจโตสมาธิ เป็นหนึ่งในสามของสมาธิขั้นสูง หรือ โลกุตรสมาธิ ได้แก่
1.สุญญตสมาธิ - สมาธิจิตว่างที่สุด

2.อนิมิตตสมาธิ - สมาธิจิตไม่มีอารมณ์

3.อปณิหิตสมาธิ - สมาธิจิตไม่จอดอยู่ในฌาน

พระอาจารย์เส็ง ปุสโส หรือ พระอริยคุณาธาร ได้กล่าวไว้ในเรื่องสุญญตาว่า สมาธิ3ประการนี้ก็เป็นภูมิพระนิพพานอันเดียวกันนั่นเอง พระพุทธรูปปางนี้จึงเป็นปางหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เกี่ยวเนื่องกับพระนิพพาน หรือประหนึ่งปางที่เตรียมพร้อมเข้าสู่แดนพระนิพพาน

นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวถึงพระอรหันต์ พระมหากัสสปเถระเจ้า ทรงนั่งเข้านิพพานมานาน สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย เพราะท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้า ด้วยกำลังแห่งอนิมิตตเจโตสมาธิ ปธานสังขารอิทธิบาทภาวนา ส่วน ตา หู จมูก และ ฟัน ก็ยังสมบรูณ์อยู่อย่างอัศจรรย์ ตามตำนานได้กล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ศรีอาริยเมตไตร จะเป็นผู้เสด็จมาประทานการฌาปนกิจสรีระ ด้วยพระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในยุคภัทรกัลป์สุดท้าย

เจ้าของ:  งามตา [ 22 ส.ค. 2013, 13:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๔๓. มหาสารคาม

รูปภาพ

หลวงพ่อชินวรณ์ หรือ “หลวงพ่อพระพุทธชินวรณ์”
พระประธานในอุโบสถ วัดเจริญผล
บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46177

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/