ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49279
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ม.ค. 2015, 18:47 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)”

รูปภาพ

= เตือนสติผู้ปฏิบัติธรรม และการเจริญสติปัฏฐานสี่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=20981

= วิปัสสนากรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=24334

= ความมุ่งหมายของการฟังธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37279

= อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43256

= ขันติสังวร สำรวมด้วยขันติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29042

= หนฺตา ๖ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29041

= แม่ไก่ฟังธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=5&t=29043

= โมหวิจเฉทนี แปล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=48184

= ประวัติและปฏิปทา
“พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19975

= หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ-สมเด็จย่า
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ “ท่านเจ้าคุณโชดก”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=44884

= “ท่านเจ้าคุณโชดก” เป็น ๑ ใน ๔ ครูบาอาจารย์
ของ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48697

= เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ : หลวงพ่อจรัญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47470

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม เจ้าคุณโชดก ญาณสิทฺธิ รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/