ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49204
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 ม.ค. 2015, 13:10 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”

รูปภาพ

= การบวชในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44709

= หลักการสอนของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44790

= พระศาสนาไม่มีกำหนดอายุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48030

= เนื่องจากวิจิกิจฉาในพระไตรปิฎก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44712

= ความจริงอยู่ที่ตัวคน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44711

= นัยแห่งความจริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48029

= หลักสำคัญอยู่ที่คน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44792

= ครองราชย์...ครองธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50588

:b49: :b47: :b50:

:b45: สมเด็จฯ วัดบวร พูดดีไม่เป็น
สมเด็จฯ วัดเทพศิรินทร์ พูดเล่นไม่มี

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50997

:b45: สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ “คิดจะสึก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50998

:b49: :b47: :b50:

:b44: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20236

:b44: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
โดยมี “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45825

:b44: จริยาของนักปกครอง (จากหนังสือลำธารริมลานธรรม)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้รับการทูลฟ้อง
ว่าหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามพระวินัย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23099

:b44: ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

:b44: พระตำหนักคอยท่าปราโมช คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นกุฏิที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อถวายเป็นเสนาสนะ
แด่ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47396

:b44: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
เป็น ๑ ใน “กรรมการมหาเถรสมาคม” ในสมัยรัชกาลที่ ๗

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50206

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/