ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47981
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 17 มิ.ย. 2014, 17:11 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต”

รูปภาพ

บาปกรรม !...ล้างไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=31752

วิธีที่จะแก้ไขกรรมจากการทำแท้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47979

มีวิธีไหนบ้างที่จะให้จิตเป็นสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47602

เราสามารถฝึกควบคุมความคิดได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47975

วิธีควบคุมความคิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48106

วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47976

ความจริงกับความจำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47978

ความต่างระหว่างใจที่มีสมาธิ กับ ใจที่ไม่มีสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47987

ถ้ายังไม่มีสมาธิที่แน่วแน่และชำนาญ ควรเจริญสติก่อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48118

ถ้าจะคิด ให้คิดถึงไตรลักษณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48016

การฟังธรรมจะได้ทั้งสมาธิและปัญญา อยู่ที่ผู้ฟัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48023

การให้ทานรักษาศีลเป็นฐานรองรับการภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48110

ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนกับการเดินทาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47988

ขอให้เอาหนังสือ ซีดีธรรมะมาปฏิบัติบูชาดีกว่าขึ้นหิ้งบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48008

ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมมาเป็นคู่ครอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=48015

ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉย เราจะไม่เหนื่อยอกเหนื่อยใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48062

ใจเป็นตัววัดผลของการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48064

ฝึกทำใจให้รับรู้เฉยๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48251

เพราะรักที่จะอยู่ เราถึงกลัวตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48070

ญาติโยมส่วนใหญ่มักบ่นกันว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล..เพราะ??
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48125

พวกเราควรทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนา ดีกว่าทำอย่างอื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48161

พระโสดาบันรักสวยรักงามได้ไหม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48461

การเรี่ยไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48464

สุข ๒ แบบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24945

รู้แล้วไม่ยึดติด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28978

ความเข้าใจเรื่อง ๕ พรรษาของพระบวชใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48465

เอาเงินใส่บาตรผิดพระวินัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48026

“พระบวชใหม่” กราบโยมแม่ สมควรหรือไม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50720

:b44: :b44:

พุทธสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนวัตถุ วัดญาณสังวรราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=49573

ประมวลภาพ “วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15607

แผนที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2082

เว็บไซต์วัดญาณสังวราราม
http://www.watyanasangvararam.com/

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/